Hopp til innhold

Ali inntar akademia

Hver tredje norskfødte gutt med innvandrerforeldre studerer. Det er flere enn gjennomsnittet i den norske mannlige befolkningen.

Ilustrasjonsbilde Ali inntar akademia

Tall fra SSB slår livet ut av myten om at gutter med minoritetsbakgrunn studerer i mindre grad enn gjennomsnittet. Fra venstre Senthurran Sritharan, Kristian Loose, Faisal Qureshi, Erik von Schnellfahren og Usman Mushtaq. Alle studerer medisin.

Foto: Kristine Grue Langset / NRK

Jenter med innvandrerbakgrunn fremstilles ofte som "skolestreberne". Men tall fra SSB viser at guttene i enda større grad enn de etnisk norske studerer ved universiteter og høgskoler.

Kristin Henriksen, rådgiver i SSB.

Kristin Henriksen, rådgiver i SSB.

Foto: SSB

– Jeg tror vi har en oppfatning av at kjønnsforskjellene blant unge med innvandrerbakgrunn er større enn kjønnsforskjellene blant dem uten innvandrerbakgrunn når det gjelder høyere utdannelse. Men sånn er det ikke.

Det sier Kristin Henriksen, rådgiver i Seksjon for levekårsstatistikk, i Statistisk Sentralbyrå.

30,8 prosent av norskfødte menn med innvandrerforeldre i alderen 19 -24 år tok høyere utdanning i 2008, mot 23,4 prosent i den mannlige befolkningen totalt, en forskjell på 7, 4 prosentpoeng.

40,7 prosent av norskfødte kvinner med innvandrerforeldre i alderen 19 -24 år tok høyere utdanning i 2008, mot 36,4 prosent i den kvinnelige befolkningen totalt, en forskjell på 4, 3 prosentpoeng.

Det viser at: Ja, kvinner uavhengig av bakgrunn i større grad studerer ved universitet og høgskole enn menn, men at forskjellen mellom gutter med innvandrerforeldre og alle gutter i Norge er større enn forskjellen mellom jenter med innvandrerforeldre og alle jenter i Norge.

  • Les mer om utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre.

Fokus på norskpakistanere

Henriksen har sett på utdannelsestilbøyelighet blant befolkningen totalt opp mot norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre. Hun har også sett på utviklingen hos norskfødte pakistanske kvinner og menn.

– Det så mange ikke vet er at unge med pakistansk bakgrunn, og spesielt gutter, har strømmet til universitetene, sier Henriksen.

Saken fortsetter under grafen:

Graf norskpakistanere og utdanning
Foto: Grafisk v/ Monika Pedersen / NRK

29,9 prosent av norskfødte menn med pakistanske foreldre i alderen 19 -24 år tok høyere utdanning i 2008, mot 23,4 prosent i mannlige befolkningen totalt, en forskjell på 6,5 prosentpoeng.

39,4 prosent av norskfødte kvinner med pakistanske foreldre i alderen 19 -24 år tok høyere utdanning i 2008, mot 36,4 prosent i den kvinnelige befolkningen totalt, en forskjell på 3, 0 prosentpoeng.

Stor utvikling siste ti år

For ti år siden lå denne gruppen under det norske gjennomsnittet når det gjaldt å ta høyere utdannelse, nå ligger den over.

For ti år siden var det kun 17 prosent av både gutter og jenter med pakistansk bakgrunn som studerte ved høyskoler og universiteter. Nå er andelen økt til nær tre av ti gutter og fire av ti jenter.

Forskning viser at det er klare forskjeller i valg av fagretning mellom studenter med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn og den øvrige studentmassen. Apotek- og tannhelsefag, medisin, jus og ingeniørfag er spesielt populært.

Norsk-indere på topp

Henriksen understreker at det er andre grupper av norskfødte med innvandrerforeldre som studerer i enda større grad enn dem med pakistanske foreldre

– Barna av srilankesere, vietnamesere, indere og polakker studerer i større grad. Bare barn av tyrkere, marokkanere og chilenere studerer i mindre grad enn gjennomsnittet i Norge, sier hun.

Spent på norsk-somaliere

– Det er først de siste årene vi har mange nok unge voksne med pakistanske foreldre som vi kan studere og se hvordan det går med. Det gjelder også andre grupper norskfødte med innvandrerforeldre, sier Henriksen.

– Nå er det mange som lurer på hvordan det går med barna til somaliere, sier hun.

Rådgiveren forteller at somaliske innvandrere som gruppe er ganske ny i Norge.

– Barna deres er ennå ikke så store at vi kan se hvordan det går med dem i skolesystemet. Det blir spennende å se framover, sier hun.

AKTUELT NÅ