Hopp til innhold

Studentleder mener Norge må slutte å utdanne olje-ingeniører

– Det er en tragedie for norsk omstilling at så mange ingeniørstudier er ensidig rettet mot olje, mener studentlederen i Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO), Omar Samy Gamal.

Oljearbeider

TRENGER IKKE FLERE: Studentlederen i NITO mener at Norge ikke bør satse på å utdanne nye petroleumsingeniører.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Flere norske ingeniørutdanninger har vært ruset på ressurser fra oljesektoren. Nå er det er på tide med avrusning og nytekning, og ingeniør- og teknologiutdanningene henger ikke med, sier Omar Samy Gamal.

Han er leder for 12.000 studenter i NITO. Han var ferdig bacheloringeniør i 2015, men sier han lærte det samme som hans kollegaer i 2005.

– Verden står midt i en teknologisk revolusjon, og den eneste bekymringen her til lands er hvordan vi skal rekruttere flere oljeingeniører.

Omar Samy Gamal

MÅ FORNYE SEG: Ingeniørutdanninger i Norge må ruste nye norske ingeniører til en framtid uten fossil energi, mener studentleder i NITO, Omar Samy Gamal.

Foto: Kristoffer Moene Rød, NITO

36 prosent av NITOs studentmedlemmer mener at utdanningene ikke er rigget for å møte digitalisering og robotisering av arbeidslivet.

Olja på vei ut

Gamal mener det som blir kalt Moores lov om fornybar energi, rettferdiggjør hans kritikk.

Den loven sier at mengden fornybar energi som tas i bruk i verden, dobler seg hvert 5,5 år. Altså vil fossil energi være faset ut innen 2050.

Påstanden er kontroversiell, men det er et faktum at Kina, India og Indonesia setter kullkraftverk på vent, fordi fornybar er blitt billigere enn fossil energi.

Det er et slikt verdensbilde NITO mener norske utdannelser må ta inn over seg.

Det ser det ut til at studentene har. Langt færre søker seg til oljerelaterte fag enn tidligere, viser søkertall fra både Universitetet i Stavanger, i Molde og ved NTNU.

– De unge skjønner at fremtiden er grønn og vil jobbe i noe fremtidsrettet. De vil ha en jobb etter 2050 også, sier Gamal.

Vil ha flere oljeingeniører

Olje- og energiminister Terje Søviknes har tatt til orde for at vi trenger flere petroleumsingeniører. I hans departement er de forferdet over NITOs utspill.

Elnar Remi Holmen

TRENGER OLJEINGENIØRER: Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet mener NITOs utspill er useriøst.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er useriøst av NITO-studentene. Vi trenger mange flere oljeingeniører i mange tiår framover, sier Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet.

Ifølge departementet vil olje og gass utgjøre en vesentlig del av energimiksen i verden i lang tid.

Et eksempel er Johan Sverdrup-feltet som er under utbygging, som Statoil mener kan produsere energi i over 50 år.

Dessuten er kompetansen fra oljeindustrien høyt etterspurt også i andre næringer, påpeker Holmen.

– Regjeringen ønsker at vi skal utdanne flere petroingeniører i fremtiden. Vi ser at søkertallene har gått ned, og det mener vi må snu.

Har ikke utdaterte utdanninger

NITOs studentleder får heller ikke gehør hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttleder for Geovitenskap og Petroleum, Egil Tjåland, henviser til International Energy Associations prognoser som viser at forholdet mellom fossil og fornybar energi går fra 82/18 i 2017 til 75/25 i 2050.

– Uttalelsene fra NITO er svært generelle og til dels misvisende. Fremtiden for norsk oljeindustri er godt beskrevet i eksempelvis Oljedirektoratets årlige rapport, sier Tjåland.

AKTUELT NÅ