Studentene tror ikke bonus fører til raskere studier

Norsk studentorganisasjon tviler på at flere vil fullføre graden i tide dersom staten belønner de effektive studentene. De vil heller ha mer penger til alle.

Tre studenter sitter ved en pult og leser til eksamen

LANG TID: Kun 40 prosent av studentene gjennomfører bachelorutdanningen på normert tid. Regjeringen åpner for å belønne de effektive studentene, men NSO mener det er feil medisin. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Vi er uenige i at mangel på incentiv gjør at studentene ikke fullfører i dag, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset til Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen.

– Samfunnet taper

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre er uenig. Han mener det er for dårlig at kun fire av ti studenter fullfører studiene sine på normert tid, og ber studentene skjerpe seg.

I tråd med Høyres landsmøtevedtak, åpner han for at studenter som fullfører studiene sine i tide, skal få mer av lånet omgjort til stipend.

Høyre vil endre studiefinansieringen slik at den i sterkere grad bidrar til at studentene fullfører et påbegynt studium på normert tid.

Høyres landsmøte

Men statsråden kan foreløpig ikke svare på om regjeringen vil legge flere penger på bordet, eller om belønningen skal gå på bekostning av de studentene som ikke greier å ta alle eksamener og prøver innen avsatt tid.

– Det er detaljer vi må se på. Men hovedpoenget her er at det er et tap for samfunnet og et tap for den enkelte dersom man bruker lenger tid på studiene enn det man burde, sier Isaksen til Politisk kvarter.

Avviser at bonus er svaret

Langset er enig i at det er problematisk at så få studenter kommer i mål med bachelor- eller mastergraden i tide.

Anders Kvernmo Langset

STUDENTLEDER: Anders Kvernmo Langset mener det blir feil å tro at studentene blir mer effektive dersom de belønnes etter studiene.

Foto: NSP

Men han har ingen tro på at det skyldes at studentene mangler et bonusordning når studiene er ferdige.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen. Vi trenger mer penger den tiden vi faktisk studerer.

Fører dagens studiefinansiering til at så få blir ferdige på normert tid?

– Det gjør at mange studenter må jobbe mye parallelt med det å være student. Vi jobber for eksempel mer enn våre medstudenter i Danmark og Sverige. Vi ser også at fire av ti studenter trenger økonomisk hjelp fra sine foreldre, sier Langset.

– Studiestøtten må heves

Isaksen viser til at Høyre/Frp-regjeringen de siste to årene har sørget for at studiestøtten har økt mer enn det den har gjort de ti siste årene.

Men ifølge Norsk studentorganisasjon er det uansett ikke nok.

– Studiefinansieringen økte med én prosent over prisvekst i fjorårets budsjett. Det gjør at Torbjørn er akkurat én prosent bedre enn den forrige regjeringen. Det er ikke godt nok, og det går ikke an å si at man har gjort et løft på studiestøtten, sier Langset.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger