Hopp til innhold

Strømkrisen kan ramme fjellkommuner hardt

Hyttekommuner frykter at strømkrisen vil føre til tomme hytter denne høsten og vinteren. Konsekvensene kan bli store for lokalt næringsliv.

Fjellhytte vinter

PÅ SPAREBLUSS: Mange av landets hyttekommuner frykter at hytteeierne vil droppe å reise på feriestedet sitt i høst og i vinter

Foto: Paul Kleiven / NTB

NRK har vært i kontakt med over 20 fjellkommuner hvor hytteturismen er en stor næring, hvor vi har spurt om de tror de høye strømprisene vil påvirke hytteturismen.

Gjennomgangstonen er at ordførere, rådmenn og kommunedirektører frykter de høye strømprisene fører til tomme hytter til vinteren.

– Vi er bekymret. Det kan bli vanskelig både for handelsstanden og for alpinanleggene, sier kommunedirektør Eva Rismo i Nore og Uvdal kommune.

Etter som gradestokken kryper nedover sprer pessimismen seg i landets største fjellhyttekommuner. Det finnes allerede tegn på at færre vil bruke fjellhyttene sine i høst enn vanlig. Og verre kan det bli når kuldegradene kommer. Konsekvensene for lokalt næringsliv kan bli store.

Les også: Krise for bygda om butikken legges ned

– Dersom hyttefolket ikke bruker hyttene sine fremover vil det ramme næringslivet hardt, med mindre oppdrag og mindre handel, sier ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer kommune.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli.

BEKYMRET: Jon Halvor Midtmageli, ordfører i Øyer mener konsekvenser for lokalt næringsliv er store, dersom hyttefolket uteblir.

Foto: NRK

Midtmageli er bekymret for utviklingen. – Det er en storm med strømpriser, renter, matpriser og drivstoff. Med en allerede anstrengt kommuneøkonomi, vil dette slå svært negativt ut, fremhever Mageli.

Bekymringen deles av mange.

Strømprisen for fritidsboliger er så høy at det må forventes at antall døgn som hyttene brukes går ned. Da vil de økonomiske ringvirkningene for lokal handel og opplevelsesnæringer også gå ned, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås i Røros kommune.

Les også: Det er ikke rart man er litt mørkredd nå – Ytring

Vil slå svært negativt ut

Forbord Jensås frykter at ringvirkningene kan bli store.

Fritidsbefolkningen er viktig for handelsnæringen i hyttekommunene, som Røros. Det er små marginer i handelsnæringen, så det vil merkes tydelig i denne bransjen dersom antall døgn på hyttene eller betalingsviljen reduseres som en konsekvens av høye strømpriser, fremhever Forbord Jensås. Fritidsbefolkningen også viktig for kulturlivet og opplevelsesnæring, som arrangement og festivaler.

Samme uro for vinteren opplever man i Øystre Slidre.

– Redusert bruk av hyttene har stor innvirkning på lokalt næringsliv som handel og opplevelsesvirksomheter, så det vil være alvorlig, sier rådmann Jostein Aanestad.

Også ordføreren i den store hyttekommunen Hol, er bekymret foran den kalde årstiden.

– Mange vil nok begrense lengden på hytteoppholdet utover vinteren. Hvis det blir færre hytteturister, svikter omsetningen. Det er urovekkende, sier ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol.

Mener kommunen må dele på kraftinntektene

Erik Alver er leder for Sjusjøen velforening i Norges største hyttekommune Ringsaker.

Han forteller at hytteeierne nå er bekymret og fortvilet over at kostnadene på strøm øker kraftig. Mange sier de ikke har råd til å bruke hyttene sine.

Erik Alver, leder for Sjusjøen hytteierforening

ROPER VARSO: Erik Alver, leder for Sjusjøen vel mener både stat og kommune må trå til og hjelpe hytteeierne med de høye strømprisene.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Velforeningen på Sjusjøen sender sammen med åtte andre velforeninger nå brev både til staten og til Ringsaker kommune. Velforeningene forventer at politikerne forstår alvoret og mener at det er nødvendig med tiltak.

– Dette er et varsko fra oss om konsekvensene den høye strømprisen får både for hytteeiere og for bedriftene som lever av hytteturismen, sier påpeker Alver.

Les også: Mener hytteeiere forskjellsbehandles

Rammer vanlige folk

– Det er vanlige folk som har hytte i vårt område. Hyttene i fjellet er gullet til kommunen. Vi i velene oppe i Ringsakerfjellet synes det er rimelig at kommunen kjenner besøkelsestiden sin, og gir noe tilbake, sier Alver.

Velforeningene mener kommunen blant annet må betale tilbake noe av det de tjener på den kommunale strømselskapet.

– Det er veldig viktig for kommunen at det er stabil drift i lokalsamfunnene oppe i fjellene her, at butikkene tjener penger, at det er folk i løypene. Da bør kommunen bidra i dagens situasjon, sier Alver.

Velforeningene i Ringsaker mener at også staten må komme på banen med en eller annen form for strømstøtte til fritidsboliger, og sender brev om dette til Stortinget.

– Men mange tenker jo da på at strømstøtten kanskje går til å varme opp hyttepalasser, garasjer, tun og jacuzzier?

– I vårt område, er det nøkterne hytter og standardhytter. Jeg kjenner ingen her som har verken jacuzzier eller oppvarmede veier eller noe som helst, sier han.

Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker

IKKE NOE Å GI: Anita Ihle Steen ordfører i Ringsaker er ikke innstilt på å gi strømstøtte til hytteeiere

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hyttefolk prioriteres ikke

Men Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker (Ap), fremhever at kommunen ikke har noen plan om å «gi noe tilbake» til hyttefolket.

Hun sier at hyttefolket kommer lenger bak i køen, etter landbruket og næringslivet, når det gjelder hvem som eventuelt skal få strømstøtte.

– Nei, slik saken står nå og situasjonen er for alle, så er det ikke noen umiddelbare planer om det. Vi har mange hytter i kommunen, og det er viktig for oss og for næringslivet. Samtidig så er vi i en krise og det er langt mer utfordrende enn ved det å ha hytte, sier hun.

Hvis ikke folk har råd til å dra på hytta så vil vel det gå ut over næringslivet i Ringsaker?

– Ja, det er klart det vil det gjøre, for dette er viktige tjenester som vi har i kommunen. Samtidig er det slik at når det er krise så må man prioritere, og da må den enkelte finne ut om dette er noe den enkelte ønsker å prioritere å bruke.

Ingen av kommunene NRK har vært i kontakt med mener det er aktuelt å støtte hytteeierne direkte økonomisk for å holde hjulene i gang i næringslivet. Bekymringen for konsekvensene av strømprisene gjør likevel at mange kommuner nå legger forholdene til rette slik at folk lett kan melde flytting til hytta si, og dermed få strømstøtte.

– Vi gjør det gebyrfritt å melde flytting en periode, sier kommunedirektør Eva Rismo i Nore og Uvdal kommune.

– Vi har lagt til rette for at man kan få midlertidig bruksendring, sier kommunedirektør Håvard Gangås i Ringebu kommune.

Håpet er da at hyttefolket skal legge mer penger igjen i kommunene og dermed holde hjulene i gang i de lokale bedriftene, og dermed sikre skatteinntektene til kommunekassen.

Les også: – Ikke råd til å dra på hytta

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger