Hopp til innhold

Strøm-Erichsen tiet om takst

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) unnlot å opplyse i sin selvangivelse at to afghanske tepper hun hadde fått var taksert til 44.000 kroner i Norge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminster Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mente teppene hun fikk var verdt 8.000 kroner. Forsvarsdeparmenetet vurderte det til 44.000 kroner.

Foto: Bjørn Sigurdsøn

I et brev til skattemyndighetene opplyser Strøm-Erichsen at hun selv gjorde verdivurderingen av de to teppene da hun førte dem opp på selvangivelsen.

Hennes vurdering var at de totalt var verdt 8000 kroner, fordi det var det de ville ha kostet i Afghanistan.

Skatteetaten bekreftet i dag at Strøm-Erichsen i selvangivelsene for 2005, 2007 og 2009 har skattet av mottatte gaver:

  • Inntektsåret 2005: teppe kr 4000
  • Inntektsåret 2007: klokke kr 7375
  • Inntektsåret 2009: to tepper, henholdsvis kr 2000 og kr 6000

Den oppgitte verdien på to afghanske tepper var riktignok 36.000 kroner for lav.

Oppga afghansk verdi

Forsvarsdepartementet vurderte teppene til 44.000 kroner - en vurdering Strøm-Erichsen kjente til - uten at hun la med dokumentet med denne vurderingen i selvangivelsen, skriver VG.

– Jeg var spesifikk på at jeg oppga afghansk verdi. Dermed er det opp til skatteetaten å vurdere om dette er rett eller feil, sier Strøm-Erichsen.

Skatteekspert Johan Petter Hartz-Hansen ved Norges Handelshøyskole slakter statsrådens egenmelding.

– Det er helt klart at vi blir skattepliktige av verdien av gavegjenstandene i Norge. Omsetningsverdien er skattelovens klare utgangspunkt, og da gjelder det omsetningsverdi i Norge, sier han.

Erfaren teppekjøper

Etter å ha blitt konfrontert med skattereglene av VG, svarer hun:

– I Håndbok for politisk ledelse fra 2009 står det at verdifastsettelsen skal være hva det ville kostet mottageren å kjøpe varen selv. Jeg har selv kjøpt flere tepper i Afghanistan tidligere. Mitt beste skjønn var at de ville koste 6000 og 2000 kroner i Afghanistan, basert på kvalitet og størresle. Det var det jeg la til grunn i selvangivelsen.

– Hvis dette er feil, regner jeg med at ligningskontoret gir meg beskjed om dette, sier Strøm-Erichsen og viser til at årets lignelse ennå ikke er avsluttet.

– Mitt beste skjønn

VG spør også Strøm-Erichsen om hun bevisst har gjort vurderingen for å betale minst mulig i skatt.

– Nei, men jeg tolket reglene i håndboken etter mitt beste skjønn, og oppga verdien der jeg mottok gaven, svarer hun.

Skatteetaten bekrefter at Strøm-Erichsen i selvangivelsen for inntektsåret 2009 har opplyst at verdiansettelsen er beregnet ut fra hva tilsvarende tepper ville ha kostet i Afghanistan.

Hun opplyser at departementsrådet i Helsedepartementet var enig i vurderingen, og at hun ikke spurte verken Statsministerens Kontor eller Regjeringsadvokaten før hun sendte inn selvangivelsen.

Ikke fortollet i Norge

Hun sier videre at teppene var gaver hun fikk i Afghanistan i mars 2009, og at de ble oppbevart i Forsvarsdepartementet frem til hun sluttet der samme høst.

– Teppene ble tatt hånd om av mine medarbeidere fra departementet, som sørget for hjemtransporten både av teppene og av meg. Forsvarsdepartementet har selv uttalt at teppene ikke ble fremstilt for fortolling slik de skulle, sier Strøm-Erichsen.

Norsk verdi gjelder

Professor Fredrik Zimmer ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener det i utgangspunktet er naturlig å oppgi verdien på stedet hun fikk gaven, men at det da skulle vært betalt innførelsesmoms.

Johan Petter Hartz-Hansen mener man ikke kan oppgi verdien i det landet hvor verdien på gaven er lavest, selv om faven ble mottatt i utlandet.

– Så lenge hun har mottatt dette på basis av et arbeidsforhold i Norge, så er det norske forhold som gjelder, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ