Stritter i mot tvangsekteskap

Ti høgskoler har tatt kunnskapsministeren på ordet og vil slå seg sammen til større enheter. Høgskulen i Sogn og Fjordane er en av de som nekter. Det kan ende med tvang.

Høgskoler

Det nye høgskolekartet begynner å ta form, men fem høgskoler har ikke fulgt statsrådens oppfordring om å finne seg en partner. Grafikk: Marco Vaglieri

– Jeg tror at hvis Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) slår seg sammen med Bergen, handler det om å kutte folk her, sier Tollak Kaldheim, leder i Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Økonomistudenten mener han studerer ved en av Norges beste høgskoler. Seks av ti elever fullfører på normert tid og snittkarakteren er høy. Likevel kan det være at HiSF snart er historie. Større fagmiljøer er i følge regjeringa nøkkelen for å lykkes i fremtida.

– Jeg er veldig, veldig skeptisk til det regjeringa går i gang med nå. Større høgskoler kan kanskje gavne forskninga, men jeg nekter å tro at det er det som vil føre til best kvalitet for studentene våre, sier Kaldheim.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

Regjeringen vil slå sammen høgskuler for å bli best i verden på forskning

Utelukker ikke tvang

Før påske kommer Stortingsmeldinga som vil tegne et nytt kart over fremtidas høgskoler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har lovet at han ikke vil legge ned studiesteder, men har bedt alle høgskoler om å se seg om etter en partner.

– Det er så mange analyser som har pekt på at dersom du har små, fragmenterte fagmiljøer blir ikke kvaliteten på forskning eller utdanning nødvendigvis bra nok.

Ti høgskoler har fulgt kunnskapsministerens klare oppfordring, og de snakker Røe Isaksen gjerne om. Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik hevder for eksempel at de er i ferd med å inngå lykkelige ekteskap med NTNU i Trondheim.

– Men hva med de som ikke er interessert i å finne en partner?

– Hva som skjer med de som ikke finner sammen, får vi se på etter hvert. Det vi sier til alle institusjonene er at landskapet er i endring. Vi ser at en del av de mindre høgskolene har problemer, enten med rekruttering eller å tiltrekke seg penger til forskningen sin.

Vil satse på forskning fremover

Mye taler mot at Høgskulen i Sogn og Fjordane får fortsette som før. Særlig helsefagene og lærerutdanninga har for få ansatte med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. De ligger langt bak når det gjelder forskning, og er blant høgskolene med færrest masterkandidater.

– Jeg tror at dette kommer til å endre seg, sier rektor ved HiSF, Åse Løkeland, som gjerne samarbeider med andre, så lenge de ikke må slå seg sammen.

– Er ikke de lave forskningspublikasjonene et tegn på at det er fornuftig med større fagmiljø?

– Prioriteten på HiSF har vært utdanning, vi har hatt studenten for øyet. Vi har litt igjen når det gjelder forskning. Nå har vi kommet med mange nye tiltak, og forskningsresultatene kommer til å se annerledes ut de neste årene.

SISTE NYTT

Siste meldinger