På kollisjonskurs om reservasjonsmulighet

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke tvinge kommuner til å la fastleger reservere seg mot aborthenvisning. KrF liker dårlig at kommunene kan nekte på prinsipielt grunnlag.

Bent Høie

PROVOSERER KRF: Helseminister Bent Høie (H) er klar på at kommunene har ansvaret for fastlegeordningen, og at de dermed kan nekte å la fastleger reservere seg mot å henvise til abort.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Reservasjonsmulighet for fastleger i spørsmål som angår liv og død har lenge vært en hjertesak for KrF. På tampen av regjeringssonderingene fikk de viljen sin.

Selv om Venstre nektet å skrive under, gikk regjeringspartiene Høyre og Frp med på en særavtale som åpner for at fastleger kan nekte å henvise kvinner til abort.

Se avtalen her. Artikkelen fortsetter:

Erklæring om reservasjonsrett

OMSTRIDT: Ifølge en rekke sentrale KrF-ere bryter regjeringen denne avtalen dersom de åpner for at kommuner på ideologisk grunnlag nekter leger reservasjonsmuligheter.

Foto: NRK

Sist uke gikk forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet ut på høring. Ifølge helseminister Bent Høie (H) lever han opp til avtalen med KrF ved at kommuner skal kunne inngå avtaler med fastleger om reservasjon mot å henvise gravide til abort.

– Det er kommunene som inngår avtalene med fastlegene, og det er derfor kommunene selv som avgjør om de ønsker å inngå avtaler om reservasjon eller ikke. Men de kan ikke inngå avtaler med leger som reserverer seg hvis de ikke er i stand til å sørge for at pasienten får god nok hjelp hos en annen lege, sier Høie til NRK.

  • Se fakta om lovforslaget i faktaboksen til høyre i saken
  • Les hele høringsnotatet fra regjeringen her

– Kan ikke tvinge kommunene

En rekke storbyer har allerede varslet at de trolig vil nekte leger å reservere seg i sin kommune.

Samtidig har det mektige Fagforbundet lovet at de vil bruke sitt nettverk for å få på plass lokale vedtak som stopper legers reservasjonsadgang.

Høie mener det viktigste er å sikre at en eventuell reservasjonsmulighet ikke går utover pasientene. Så lenge kvinner som ønsker abort får et fullverdig tilbud, er det opp til kommunestyrene å bestemme hvordan de skal forholde seg til reservasjonsmuligheten.

– Høringsutkastet tar utgangspunkt i dagens ordning, der fastlegene er et kommunalt ansvar. Denne reservasjonsmuligheten gjør at kommuner, som kan gi et godt alternativt tilbud, kan inngå denne type avtaler. Men kommunene kan ikke, etter min oppfatning, tvinges til å inngå avtaler som de er imot.

Bjørg Tysdal Moe

REAGERER: Bjørg Tysdal Moe, andre nestleder i KrF, mener det blir helt feil om kommunene kan stanse avtalen lokalt.

Foto: Olav Eggebø Aanonsen / KrF
Geirmund Lykke, gruppeleder i Sør-Trøndelag KrF

BRUDD: Geirmund Lykke, gruppeleder i Trondheim KrF, mener lokal handlefrihet er avtalebrudd.

Foto: Jan Erik Indrestrand, KrF / NRK
Dagrun Eriksen

Fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Avtalebrudd

KrF frykter nå at avtalen med regjeringspartiene mister all verdi dersom kommuner på politisk grunnlag kan nekte fastleger muligheten til å si nei til aborthenvisning.

– Det står i avtalen at det skal tilrettelegges for reservasjonsmuligheter. Da kan det ikke være opp til hver kommune. Men da må vi følge menneskerettighetskonvensjonene som sier at samvittigheten skal kunne telle med, sa andre nestleder i Kristelig Folkeparti og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, til NRK mandag morgen.

Også KrFs gruppeledere i Trondheim og Bergen gikk hardt ut mot regjeringen.

– Dersom det blir stående fast at kommunene skal ha lokal handlefrihet på dette, er det et avtalebrudd i forhold til den avtalen vi har omkring reservasjonsretten, uttalte Geirmund Lykke i Trondheim.

– Denne avtalen mister sin betydning om kommunene skal få lov til å bestemme dette spørsmålet her, istemte Marita Moltu i Bergen.

– Ikke en god nok løsning

Fungerende KrF-leder Dagrun Eriksen sier til NRK at partiene har et felles mål, men er uenige om selve gjennomføringen.

– Det er en reell forskjell på hvordan man praktisk skal gjennomføre dette, og etter min mening er helseministerens løsning ikke en løsning som gir en god nok reservasjonsadgang, sier Eriksen.

Eriksen tror imidlertid Høyre og KrF kommer til å finne en løsning når saken skal behandles i Stortinget.

– Vi har jo enighet om en avtale, både på at man skal få en reservasjonsadgang og at pasientrettighetene skal være på plass. Vår erfaring er at regjeringen har stått på avtalene de har inngått med oss. Dette tror jeg vi skal finne ut av, sier hun.

Eriksen mener kommunenes rolle handler om å gi en saklig begrunnelse for om det er rom for å både sikre pasientrettighetene og en reservasjonsadgang for den enkelte lege.

Striden mellom helseministeren og KrF om kommunene selv skal få bestemme når leger skal få reservere seg mot å henvise til abort, hardner til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger