Hopp til innhold

Strid om hjertepasientene

Hjertepasienter sendes til den private Feiringklinikken på Eidsvold selv om det er ledig kapasitet på offentlige sykehus.

hjertemaskiner
Foto: NRK

For å fylle tomme senger på Feiringklinikken har helseministeren pålagt regionsykehusene å sende 900 hjertepasienter dit.

Det er uforståelig og dyrere å sende pasienter til private klinikker når det finnes plass på de offentlige sykehusene, mener lederen for hjerteavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge .

En betydelig merutgift

Rolf Busund

Rolf Busund

Foto: NRK

-- Hvis vi skal sende 100 pasienter til Feiring, koster det i størrelsesorden 15 millioner kroner, anslår Rolf Busund ved sykehuset i Nord-Norge:

- Nå koster det selvfølgelig noe å behandle disse hjemme også, men at det blir en betydelig merutgift på mange millioner kroner, kanskje opptil 10 millioner, er ganske på det rene, sier han til NRK.

Busund synes det er oppsiktsvekkende og ikke så rent lite av et paradoks at universitetssykehusene skal pålegges å sende pasienter til Feiringklinikken "som jo ble opprettet i sin tid for å dekke en underkapasitet i det offentlige".

- Helt nødvendig for Feiring

Statssekretær Dagfinn Sundsbø i Helse -og omsorgsdepartementet sier at Feiringklinikken er en sentral aktør innen hjertebehandling.

Det er derfor er helt nødvendig for at klinikken skal kunne bestå, at hjertepasientene det her er tale om, sendes dit.

Det samme sier styreleder Gro Hustad ved Feiringklinikken.

- Feiringklinikken hadde blitt nedlagt dersom det ikke hadde kommet hjertepasienter fra de offentlige sykehusene, sa hun til Dagsrevyen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ