Hopp til innhold

Tallstrid etter sexkjøps-evaluering

Et offentlig eid hjelpetilbud for prostituerte mener deres egne tall ikke kan brukes for å anslå omfanget av prostitusjonsmarkedet, slik det er gjort i evalueringa av sexkjøpsloven. – Det må de tåle, svarer analyseselskapet.

Ingeborg Rasmussen

– Vi ser ikke noe i kritikken fra hjelpetiltakene som gjør at vi bør endre konklusjonene i evalueringa, sier Ingeborg Rasmussen, leder av Vista Analyse, til NRK.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Camilla Hammergren

Camilla Hammergren, fagansvarlig hos Pro Senteret, mener det ikke er dekning for å si at det er mindre prostitusjon i Norge etter sexkjøpsloven ble innført.

Foto: Privat

Olav Lægdene

Olav Lægdene, leder i Nadheim – Kirkens bymisjons hjelpetiltak for prostituerte, sier han har inntrykk av at omfanget av prostitusjon i Norge i dag nærmer seg 2008-nivået, og setter spørsmålstegn ved funnene i evalueringa av sexkjøpsloven.

Foto: Privat
– De eier ikke tallene sine, og kan ikke bestemme hvordan de skal brukes, sier Ingeborg Rasmussen, lederen av Vista Analyses evaluering av sexkjøpsloven.

Evalueringa av sexkjøpsloven lagt frem mandag, slår fast at omfanget av prostitusjon i Norge er redusert. Hvor stor reduksjonen er knyttes det usikkerhet til, men anslaget er 20–25 prosent.

Pro Senteret står for en viktig del av tallgrunnlaget når det gjelder omfanget av prostitusjon før loven ble innført.

Camilla Hammergren hos Pro Senteret, mener imidlertid at konklusjonene i evalueringa kan være feil, fordi deres egne tall «ikke kan brukes til noe».

– Det er ikke dekning for å si at det er mindre prostitusjon i Norge etter sexkjøpsloven kom, sier hun.

– Kan ikke brukes til noe valid

– Pro Senteret har selv estimert omfanget på markedet i 2008, og disse tallene brukes i evalueringa av loven. Er ikke tallene deres sikre nok til å kunne konkludere om størrelsen på markedet?

– Statistikken vår sier noe om vår aktivitet på deler av prostitusjonsmarkedet, men kan ikke brukes til å si noe valid om hele markedet, sier Hammergren.

I evalueringa av effektene av sexkjøpsloven brukes Pro Senterets anslag for omfang av markedet i 2008, samt et anslag fra en forskerrapport av samme år. Snittet av de to anslagene, ilagt en usikkerhetsmargin, er blitt evalueringas utgangspunkt for omfang av prostitusjonen før loven ble innført.

Men Pro Senteret protesterer altså på bruken av deres tall for å si noe om antall prostituerte i 2008, fordi hun mener deres tall kun er et «vindu mot markedet», og ikke et reelt mål for omfanget av det.

– Man har lagd bastante konklusjoner på mangelfullt grunnlag. Min frykt er at rapporten likevel vil levere virkelighetsforståelsen som man skal bygge politikken på dette feltet på, det er farlig, sier Hammergren.

Olav Lægdene, leder i Nadheim – Kirkens Bymisjons hjelpetiltak for prostituerte er også kritisk til beregningene i evalueringa. Han mener en nedgang i markedet ikke stemmer overens med det Nadheim ser på gata hver uke.

– Vi går ute i gatene hver uke over mange år, og vårt inntrykk er at gateprostitusjonen tar seg opp mot 2008-nivå, sier han til NRK.

– Sikre på stor nedgang

Leder av analseselskapet Vista Analyse, Ingeborg Rasmussen, holder fast på at deres funn er solide. Hun mener det er grunn til å slå fast en nedgang i både antall prostituerte og antall sexkunder i Norge.

– Vi ser ikke noe i kritikken fra hjelpetiltakene som gjør at vi bør endre konklusjonene i evalueringa, sier Rasmussen til NRK.

Hun sier alle deres kilder peker i samme retning.

– Vi er dermed sikre på at det er en nedgang i markedet. Og vi er sikre på at nedgangen er stor. Størrelsen på nedgangen er usikker, den kan være hundre prosent, for den saks skyld, men det er i alle fall ingenting som tyder på vekst i markedet – slik mange av aktørene hevder at den er, sier Rasmussen til NRK fredag.

– Dere sier anslaget på 20–25 prosent er usikkert, hvordan kan dere da være sikre på at nedgangen er «stor»?

– Vi synes nedgang på 20–25 prosent er stor nedgang, i forhold til våre beregninger for hvordan situasjonen kunne vært om vi ikke hadde loven. Men vi skulle kanskje ikke lagt en slik føring og kalt nedgangen stor. Det er opp til hver enkelt å vurdere hva som er stort eller lite, sier Rasmussen.

– Ikke grunnlag for vurdering av voldsbruk

Evalueringa som ble lagt frem mandag, ble møtt med både jubel og kritikk. Nedgangen i markedet ble bejubla fra flere politiske parti, mens kvinner med prostitusjonserfaring og hjelpetiltak for prostituerte kritiserte evalueringa for å legge for lite vekt på prostituertes livssituasjon i konklusjonen om av loven har virka etter intensjonen.

Hjelpetiltak for prostituerte mener sexkjøpsloven fører til en mindre trygg hverdag for prostituerte.

– I evalueringa står det både at dere ikke har grunnlag for å vurdere effekten på voldsbruk, men også at dere ikke finner noen målbar effekt av loven på voldsbruk. Hva er riktig?

– Det kan hende dette kunne vært formulert annerledes. Men det er altså sånn at vi ikke har grunnlag for å si noe om det samla bildet når det gjelder voldsbruk, sier Rasmussen.

Rotevatn: – Vi trenger mer kunnskap

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, mener evalueringa av sexkjøpsloven ikke gir svar på det han er mest opptatt av: Forholda for de prostituerte.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, mener rapporten ikke gir svar på det han er mest opptatt av.

– Den viser ikke forholda til de prostituerte, og det er jo tross alt det viktigste. Det er synd. Vi har en del kunnskap som kommer fra miljøet, og de er tydelige på at det er blitt mer utrygt å være prostituert etter loven kom. Så får vi prøve å sammenfatte dette når vi skal avgjøre saken etter vi har fått ei stortingsmelding på teamet, sier Rotevatn til NRK.

– Tidligere i sommer sa du at evalueringa skulle være overraskende positiv om du skulle snu, og gå for å beholde loven. Vil du fortsatt fjerne loven?

– Jeg er fortsatt kritisk til loven, men jeg må avvente diskusjonen i stortingsmeldinga for å vite hva jeg skal gå for. Vi trenger mer kunnskap, sier Rotevatn.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger