NRK Meny
Normal

Vil ha strengere straff for søppelsmugling

Staten og bransjen er enige om at de som smugler avfall ulovlig ut av Norge må få strengere straffer. I dag straffes smuglerne bare med bøter, mens de risikerer fengsel i Sverige og Danmark.

Vest Tank

EKSPLODERTE: En kraftig eksplosjon førte til at omfattende miljøkriminalitet ble oppdaget ved Vest Tank i Gulen. De ansvarlige fikk fengselsstraffer.

Foto: Kåre Næss

Før helgen fortalte Økokrim at det blir stadig mer omfattende og profesjonell kriminalitet i avfallshåndteringsbransjen. Avfallskriminaliteten har også blitt global, noe som er en stor utfordring for politiet.

Den globale kriminaliteten skjer gjerne ved at avfallet blir smuglet ut av landet og dumpet i naturen eller solgt til industriell bruk.

I dag er bare rom for å gi samfunnsstraff eller bøter for denne typen kriminalitet. For to uker siden ble en norsk-kinesisk mann dømt til 150 timer samfunnsstraff for å ha sendt flere hundre tonn elektronisk avfall ulovlig til Kina.

For lave straffer

– De alvorligste tilfellene har en for lav strafferamme i dag, sier Frantz Nielsen, juridisk sjef i Klif (Klima- og forurensingsdirektoratet).

Klif har foreslått at strafferammen skal økes til to år i fengsel, slik den er i Sverige og Danmark. I dag medfører ulovlig uttransportering av avfall bare bøter til bedriften.

Bellona aksjon ved Oleon

LAGRET ULOVLIG: Bellona aksjonerte i 2011 mot Sandefjord-bedriften Oleon som hadde lagret tonnevis med oljeavfall ulovlig.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Å øke strafferammen vil også løse et annet problem: I dag må søppeltransporten faktisk ha krysset landegrensen før noen kan tiltales for smugling. Med økt strafferamme vil også forsøk på smugling bli straffbart, og avfallsbilene kan stoppes allerede på Svinesund.

Dømt for smugling til Kina

– Det mest naturlige ville være å stoppe bilene ved grensen på norsk side. Men det har vært tvil om dette er en gjennomført handling eller ikke. For å fjerne all tvil må også forsøk på smugling være straffbart, sier Nielsen.

Han ble derimot ikke dømt for å ha sendt store mengder avfall til Malaysia, fordi denne transporten ble stanset i Rotterdam.

– Da var lasten fortsatt ikke ute av EU, og dermed ble han frikjent. Med de nye reglene vil vi få bukt med det, sier Nielsen.

Dumper avfall i Afrika

Han forteller at mye av smuglingen går til Kina eller til forskjellige land i Afrika. Der blir avfallet enten dumpet eller utnyttet industrielt. Nielsen tror ikke man greide å forutse dette den gang dagens regler ble utformet.

– Dette er et mye mer alvorlig problem i dag enn da reglene ble laget. Søppelsmugling er et økende problem fordi avfallsmengden øker og fordi kravene her hjemme øker, så det blir mer kostnadskrevende å håndtere avfall på en riktig måte.

Ingen av høringsinstansene har hatt noen innsigelser mot Klifs forslag, og Nielsen føler seg trygg på at de blir vedtatt.

– Signalene fra departementet og høringen gir ingen grunner til at dette ikke skal bli vedtatt, sier Nielsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger