NRK Meny
Normal

Streiken mangedobler pendlernes klimautslipp

Jobbreisen til streikerammede pendlere blir langt mer skadelig for klimaet når reisende må ta bil i stedet for tog.

Eksos fra biler i Oslo

Det har vært kø inn til Oslo flere dager mens togstreiken har pågått.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

En biltur fra Ski til Oslo slipper for eksempel ut 14 ganger så mye klimagasser som en togreise på samme strekning i rushtiden.

Det viser beregninger utført med NSBs egen miljøkalkulator. Regnestykket forutsetter at 70 prosent av togsetene er fulle – noe de ofte er i rushtiden.

Karbonavtrykk

Siden togstreiken startet i slutten av september har 18.000 flere biler enn normalt kjørt inn til Oslo, ifølge Fjellinjen.

Pendlere som vanligvis ville ha reist med tog, men som på grunn av streiken heller kjører bil, slipper ut mellom 3,4 og 29,4 kilo CO₂ ekstra per dag (se faktaboks). ​Beregningene tar ikke med de økte utslippene på grunn av lengre køer inn til hovedstaden.

Overgangen til bil utgjør dermed en stor del av pendlernes såkalte karbonavtrykk. En gjennomsnittlig nordmann bidrar totalt til utslipp av omtrent 30 kilo klimagasser hver dag.

Bekymret

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender sier han er bekymret for at streiken kan få langsiktige konsekvenser for pendlernes klimautslipp.

– På kort sikt har streiken gitt økte utslipp. Men den store bekymringen er hvis folk blir lei av toget, endrer vaner og finner andre reisemåter på lang sikt, sier han til NRK.

Han sier at tog også er bedre for miljøet enn buss, både fordi togene er elektriske og fordi de bidrar til tett bebyggelse.

– Togpendling konsentrerer utbyggingen langs toglinjene, slik at man bruker mindre arealer totalt sett. Den langtidseffekten har ikke buss, sier han.

Buss og godstransport

Pendlere tar buss til Østfold under togstreiken

Nettbuss har satt opp over 100 ekstrabusser for sine avganger til og fra Østfold under streiken. Her går passasjerer om bord i en ekstrabuss på Oslo bussterminal.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

I tillegg til utslippene fra personbiltrafikk kommer utslipp fra ekstrabusser og godstrafikk.

Ifølge Nettbuss har selskapet anslagsvis satt inn over 100 ekstrabusser på sine avganger fra Østfold til Oslo i løpet av streikeperioden så langt. Ruter opplyser at de har kjørt med like mange busser som normalt.

CargoNet har tidligere anslått at innstilte godstog har ført til over 2.000 ekstra trailerturer på norske veier.

Normale svevestøvverdier

Luftkvalitetsmåler i Oslo

Målere fanger opp endringer i luftkvaliteten i Oslo.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Til tross for den økte biltrafikken er det normale verdier for svevestøv på vei inn til Oslo, ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU). Det kan blant annet skyldes de lange køene inn til byen i rushtiden.

– Når trafikken går sakte, bidrar det til lite svevestøv. I tillegg har det vært regn og litt vind den siste tiden, noe som hjelper. Økningen i biltrafikk inn til Oslo har nok uansett ikke vært stor nok til at det ville ført til en merkbar økning, forklarer Ingrid Sundvor i NILU.

Ifølge Meteorologisk institutt ser det ut til at været også de kommende dagene vil bidra til å unngå at svevestøv blir noe problem langs veiene inn mot Oslo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger