Strålevernet kritisk til sikkerheten ved atomreaktor

Etter over to år med intensive tilsyn ved atomreaktoren i Halden, avdekket Statens strålevern fortsatt store mangler i sikkerhetsrutinene.

Institutt for energiteknikks anlegg for Halden-reaktoren

ATOMREAKTOR: Norge har kun to atomreaktorer. En av dem ligger her i Halden, og drives av Institutt for energiteknikk. 24. oktober 2016 var det en radioaktiv lekkasje i reaktorhallen og til omgivelsene. Lekkasjen var liten og fikk ingen negative konsekvenser for helse eller miljø, men Statens strålevern reagerer på hvordan IFE håndterte saken.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Klokka 13.45, mandag 24. oktober 2016. Et skadet brenselselement som blir tatt ut av atomreaktoren i Halden, fører til at det begynner å lekke ut radioaktiv jod i gassform.

Utslippet av radioaktive stoffer er lite, men lekker ut i reaktorhallen og til omgivelsene.

Ansatte blir evakuert og reaktorhallen lukket.

Først 20 timer etter utslippet blir Statens strålevern varslet om lekkasjen, i strid med rutinene som sier dette skal skje umiddelbart.

Atomreaktor

Grafikk: Iselin Mjelde Bergersen.

Varslet først dagen etter

– Lekkasjen hadde ingen miljø- eller helsemessige konsekvenser, men vi er opptatt av sikkerhet, og at det som skjer skal være beskrevet og kontrollert, sier Per Strand, avdelingsdirektør i Statens strålevern til NRK.

Under et uanmeldt tilsyn to dager senere, kommer det fram at situasjonen fortsatt er uavklart, og at det fremdeles var radioaktivt utslipp i reaktorhallen fra det skadede brenselet.

Enda litt senere, 1. november, etter daglig kontakt med beskjed om at situasjonen er under kontroll, får Strålevernet beskjed om at atomreaktoren var i en «svært spesiell tilstand».

– Vi reagerer ganske sterkt på at Institutt for Energiteknikk ikke gir den type informasjon øyeblikkelig, men at det kreves såpass innsyn fra tilsynsmyndighetene for å få frem situasjonen, sier Strand.

– Feilinformerte

Det tok kun noen timer å få atomreaktoren tilbake til normaltilstand, men Strålevernet reagerer på at de ikke fikk korrekt informasjon.

– Institutt for energiteknikk feilinformerte når det gjaldt at de hadde tidlig kontroll på hendelsen, noe som ikke stemte etter vårt uanmeldte tilsyn. I tillegg så ga de feilinformasjon, og vi måtte jobbe lenge for å få frem korrekt informasjon om tilstanden til reaktoren, sier Strand.

Strålevernet ser på episoden som et «veldig alvorlig avvik».

Også for tre år siden kom Statens strålevern med krass kritikk av sikkerheten ved Halden-reaktoren, hvor de avdekket 13 avvik. Siden den gang har Institutt for Energiteknikk (IFE), som driver reaktoren, vært under «intensivt tilsyn».

– Vi avdekket at IFE ikke har kommet langt nok med arbeidet sitt med sikkerhetskulturen og føre-var-tenkningen sin, sier Strand.

Halden-atomreaktoren ute av drift

Halden-reaktoren har siden den radioaktive lekkasjen i oktober 2016, hatt driftsstans. For å kunne starte opp igjen, må de overbevise Statens strålevern om at sikkerhetskulturen er blitt bedre.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Anlegget har siden den alvorlige hendelsen i oktober i fjor hatt driftsstans. Ifølge Statens strålevern er det viktig at IFE viser at de tar en «langsiktige sikkerheten på alvor, og at de ser forbedringer» før de kan starte opp igjen.

Målet er å forhindre at det skjer akutte, ukontrollerte eller store utslipp i framtida.

– Vi skal ha gode sikkerhetsmarginer hele tiden, hvis man begynner å bevege seg inn på sikkerhetsmarginene, så sier vi veldig tydelig ifra. Det har vi gjort nå, konkluderer Strand.

Atle Valseth ved IFE forklarer den radioaktive lekkasjen

SE: Atle Valseth ved Institutt for energiteknikk forklarer hva som skjedde under den radioaktive lekkasjen ved atomreaktoren i Halden. FOTO: Stig Jaarvik.

Innrømmer at rutinene ikke var gode nok

Forskningsdirektør i IFE, Atle Valseth, sier de tar kritikken fra Strålevernet «svært alvorlig» og at episoden aldri burde ha skjedd.

Atle Valseth

Forskningsdirektør Atle Valseth i Institutt for energiteknikk (IFE) har forståelse for at folk blir bekymret når IFE stadig får kritikk for sikkerheten rundt reaktoren, men mener de har kontroll og at anlegget er trygt nok.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Ifølge ham gjorde IFE løpende vurderinger av atomreaktoren underveis. Han mener at sikkerheten var ivaretatt, uten noen skade for omgivelsene.

Valseth innrømmer samtidig at rutinene ikke var bra nok:

– Vi har helt klart noen utfordringer som går på informasjon og kommunikasjon med Statens strålevern. Vi har sett at vi har forbedringer av både tekniske systemer og rutiner. Alt det griper vi fatt i og jobber videre med.

Valseth forklarer den trege varslinga med at de som overvåket lekkasjen var opptatt med å ivareta de ansatte som var inne i reaktorhallen.

– Så avventet man til dagen etter for å se om det var noen utvikling på utslippet og frislippet av radioaktivitet. De så at den ikke gikk ned og varslet som et utilsiktet utslipp, sier Valseth.

Tidslinje over lekkasjen ved Halden-reaktoren

Statens strålevern reagerer på at det tok flere dager etter lekkasjen før de fikk vesentlig informasjon om tilstanden til atomreaktoren.

Foto: Bilde av Statens stråleverns dokument / NRK

– Ikke til hensikt å feilinformere

– Det var ikke noe tiltenkt handling verken å feilinformere eller holde tilbake informasjon. Vi ga den informasjonen som vi hadde på det tidspunktet, men det var ikke godt nok, sier forskningsdirektøren, som avviser at de hadde til hensikt å lyve om situasjonen.

Valseth har forståelse for at folk blir bekymret når IFE stadig får kritikk for sikkerheten rundt reaktoren, men mener de har kontroll og at anlegget er trygt nok.

– Vi leker ikke med sikkerheten, verken for anlegget, våre ansatte eller de som bor rundt.

Ifølge IFE skal internasjonale eksperter vurdere episoden. I tillegg skal anlegget i Halden bygges om slik at eventuelle liknende lekkasjer ikke skal påvirke luftesystemet til atomreaktoren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger