Straffer boligsparende studenter med stipendkutt

Samtidig som regjeringen oppfordrer Jørgen til å spare til bolig, har de nå innført en regel som gjør at studenter i praksis risikerer å tape penger på å spare.

Jørgen Davknes

BI-student Jørgen Daviknes er en av dem som enten må slutte å jobbe eller slutte å spare for å beholde stipendet.

Foto: NRK

Elisabeth Dahle

Statssekretær Elisabeth Dahle sier det handler om fordelingspolitikk, men det er ingen studenter som får mer.

Foto: NRK
Dag Jørgen Hveem

Studierektor Dag Jørgen Hveem på BI mener regjeringen burde opprettholde de gamle reglene.

Foto: NRK

Nye regler for Lånekassen som regjeringen nettopp har vedtatt straffer alle studenter med penger på bok. Det betyr at alle som har gjort som myndighetene vil, å spart til egen bolig gjennom for eksempel BSU, straffes når reglene trer i kraft til høsten.

– Det er jo veldig synd at det går ut over dem som har klart å spare. Jo mer du har klart å spare, jo mindre kan du tjene. Det er jo dumt, sier Jørgen Daviknes, som håper å få råd til en toromsleilighet i byen.

Som mange andre studenter er han nødt til å jobbe ved siden av studiene for å ha mulighet til å kjøpe egen bolig.

Slik strammes det inn

I dag kan man tjene inntil 145.400 kroner i året og samtidig få fullt stipend fra Lånekassen. Dersom studenter tjener mer enn den fastsatte grensa, blir deler av stipendet omgjort til lån i ettertid.

Den nye regelen innebærer at også kapitalinntekter, som for eksempel renteinntekter, også regnes som del av denne inntekten

Fra før av er det anslått at seks av ti studenter jobber ved siden av studiene, fordi studiestøtten ikke dekker tilstrekkelig.

Samtidig blir unge, som er fremtidens boligkjøpere på et prishett marked, oppfordret til å spare flittig for å samle nok egenkapital til å komme inn. Men dersom man ved siden av studiene både jobber og sparer for eksempel på BSU, risikerer studentene med de nye reglene å bli straffet:

De får kuttet stipendet dess mer de sparer. Mange studenter står dermed mellom valget å slutte å spare eller slutte å jobbe ved siden av studiene. Dersom man har kjøpt bolig før man begynner å studere, og har fullt lån på den, risikerer man å ikke kunne jobbe i det hele tatt ved siden av studiene.

– Fordelingspolitikk

Statssekretær Elisabeth Dahle i Kunnskapsdepartementet hevder regjeringen gir stipend til dem som trenger det mest.

– Hvorfor blir Jørgen straffet?

– Han får like stor støtte til utdanning som alle andre, svarer Dahle.

– Men han får ikke støtten omgjort til stipend – det blir et lån?

– Det blir ikke gjort om til stipend fordi vi har et behovsprøvingsgrunnlag som er god fordelingspolitikk.

Dahle sier hun ønsker at ungdom skal spare, men når det gjelder utdanningsstøtte skal den gå til utdanning.

– Når du har støtte til blant annet boligsparing, så er det et viktig tiltak, men utdanningsstønad er ikke ment å gi støtte til boligsparing, uttaler Dahle.

– Ser du at disse to hensiktene støter mot hverandre?

– Nei, jeg gjør ikke det. For utdanningsstønaden er gitt for å sikre livsopphold og lik rett til utdanning.

NRK får først opplyst at regjeringen vil spare 20 millioner kroner på innstrammingen. Men det er basert på tall fra 2007. Siden den gang har sparingen i BSU doblet seg.

BI-rektor: – Veldig uheldig

Studierektor Dag Jørgen Hveem på Handelshøyskolen BI mener innstrammingen bryter med det myndighetene ønsker – nemlig at unge skal spare.

– Mens myndighetene burde stimulert til økt sparing, virker dette i motsatt retning, uttaler Hveem.

– Det er dårlig rødgrønn politikk og det er dårlig blå politikk. En ønsker å stimulere til sparing, men innfører regler som gjør det demotiverende. Dette er veldig uheldig, mener Hveem.

De 7000 kronene Jørgen Daviknes får i renteinntekter på BSU-kontoen skal nå regnes som inntekt. Dermed må Jørgen velge; enten slutte å spare eller slutte å jobbe for å beholde stipendet.

– Det er synd. For BSU er jo den beste sparemåten for unge, sier Jørgen.

Samtidig som regjeringen oppfordrer studenter til å spare til bolig, har de nå innført en regel som gjør at de i praksis risikerer å tape penger på å spare.

NETT-TV: Regjeringen straffer boligsparende studenter

SISTE NYTT

Siste meldinger