NRK Meny
Normal

Her er støttepartienes krav til budsjettforhandlingene

Mens regjeringspartiene lover å følge opp sine valgløfter om skattelette og konkurransekraft, vil støttepartiene ha fokus på miljø og bistand.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen på vei til budsjettforhandlinger

Hverken Siv Jensen eller Erna Solberg nevner klima som en viktig prioritering i budsjettforhandlingene. KrF håper det er en glipp.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Onsdag og torsdag holder regjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse på Statsministerens kontor.

Da statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møtte pressen før møtet startet, trakk de fram en rekke saker de ville prioritere i sluttspurten. Næringsliv og skole, infrastruktur og velferd var blant sakene som ble nevnt.

– Det viktigste for oss er å levere på det vi lovte velgerne, sa statsministeren.

Men Høyre og Fremskrittspartiet har som kjent ikke flertall alene, og selv om Venstre og KrF ikke er med på forhandlingene, forventer de å bli hørt.

Hans Olav Syversen

Hans Olav Syversen (KrF) er leder i Finanskomiteen på Stortinget.

Foto: Kristelig Folkeparti

– Jeg vil anbefale Siv og Erna & co å ta med hva som kan gi grunnlag for et flertall i Stortinget for budsjettet de nå skal sluttføre, advarer finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen.

– Skatteletteønsker må balanseres med de løfter vi i fellesskap har gitt om løft på viktige sektorer som utdanning, fattigdom og klima, sier han.

KrFs viktigste krav

På spørsmål fra NRK har KrF satt opp sine viktigste krav til de som nå forhandler om statsbudsjettet:

  • Satsing på utdanning og forskning. KrF har tatt til orde for flere lærere inn i 1-4 klasse. Tidlig innsats er en god investering!
  • Kamp mot fattigdom, både hjemme og utenfor egne grenser.
  • En familiepolitikk som sikrer valgfrihet og fleksibilitet; kontantstøtte og gode barnehager.
  • En miljøvennlig politikk som bla gjennom et grønt skatteskifte skal oppfylle vedtatte klimamål.
  • Styrket innsats innenfor rus og psykiatri, blant annet ved å sikre ideelle. organisasjoner gode driftsmuligheter. En god kommuneøkonomi er også en forutsetning for dette.

I følge Syversen er også en moderat oljepengebruk, som sikrer grunnlaget for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, viktig for KrF.

Venstres viktigste krav

Også Venstre har en klar forventning om å få gjennomslag for sine saker, og trekker fram klima, kunnskap, fattigdomsbekjempelse og bistand:

  • Vi har forventninger om et grønt budsjett hvor kunnskap, klimatiltak og fattigdomsbekjempelse blir sentralt.
  • Lærersatsing, forskning og innovasjon er viktige satsingsområder i budsjettet.
  • Tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn i Norge, som mer bruk av gratis kjernetid i barnehagen, høyere barnetrygd og lavere SFO-priser for de med dårligst råd.
  • Satsing på bistand og flyktninger, og en opptrapping av antall kvoteflyktninger.
  • Ansvarlig og solidarisk oljepengebruk at regjeringens oljepengebruken blir ansvarlig og solidarisk med tanke på fremtidig velferd også for våre barn og barnebarn
Terje Breivik

Terje Breivik, Venstres finanspolitiske talsmann og nestleder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Konkret ønsker vi et grønt skatteskifte hvor det blir lønnsomt å velge klimavennlige løsninger og å investere i næringsvirksomhet og innovasjon. Samtidig må vi styrke kollektivsatsingen og jernbanesatsingen for å stimulere til mer og rimelig miljøvennlig transport for folk flest, utdyper finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik.

– Rike Norge kan bidra mer

Han peker på at det å bekjempe barnefattigdom øker sjansen for at barna lykkes med videre utdanning og i arbeidslivet, og unngår dermed å havne i den samme fattigdomsfella som sine foreldre.

I likhet med KrF ønsker Venstre at Norge skal bidra mer for å bekjempe fattigdom og kriser internasjonalt, og mener Norge bør ta imot flere kvoteflyktninger:

– Det er naturlig at rike Norge tar imot flere flyktninger gjennom FN-systemet. Vi har også tidligere har tatt imot flere flyktninger når ekstreme humanitære kriser har oppstått, for eksempel under krigen i Kosovo, sier Breivik.

Budsjettspørsmål om bistand før regjeringens budsjettkonferanse

Ingen løfter om bistandsøkning på Regjeringens pressekonferanse.

– Gjør allerede mye i verden

På pressekonferansen fikk Siv Jensen og Erna Solberg spørsmål om den internasjonale uroen taler for mer bruk av bistandspenger.

– Budsjettet legges fram 8. oktober, da får dere vite innretning og nivå på alle viktige områder, sa Siv Jensen.

Solberg svarte med å vise til at Norge allerede gjør mye:

– Norge har vært en stor bidragsyter i noen av de viktigste nye konfliktområdene. Vi har bidratt mye og raskt inn i Sør-Sudan, og vi bidrar mye i nabolandene til Syria. Vi har gjort store løft og bidrar mer nå enn tidligere, svarte Erna Solberg.

Taust om klima

Klima-spørsmålet ble ikke nevnt på pressekonferansen, der Solberg beklaget seg over at redusert investeringstakt i oljebransjen vil gi utfordringer i norsk økonomi framover.

– Vi forventer at Norge skal ta sitt ansvar, ved hjelp både i nærområdene og ved å ta imot flyktninger, sier Hans Olav Syversen i KrF.

– At klima ble glemt får vi håpe er en glipp, ingen regjering kan overse den saken, sier Syversen.

Les mer:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger