Stortingsvara gir Volvo PR-råd

PR-rådgiver Even Westerweld jobber for Volvo i arbeidslivet mens KrF-politiker Even Westerveld jobber mot bilbruk.

Even Westerveld

PR-RÅDGIVER VS POLITIKER: Her er Even Westervelds to ansikter.

Foto: NRK

PR-rådgiveren Even Westerveld har Volvo som sine kunder. Samtidig frister partiet hans, Oslo KrF, velgerne med at de jobber for et bedre kollektivtilbud og at de vil ha færre til å kjøre bil.

Les også: PR-rådgivere i maktens sentrum
Les også: PR-rådgiver drømmer om regjeringsmakt
Les også: Skreddersydd saksforbud for PR-Hanssen


Even Westerveld er PR-rådgiver i Geelmuyden.Kiese og samtidig vara-representant til Stortinget.

Senest i desember i fjor møtte han i Stortinget og talte fra Stortingets talerstol.

Westerveld vil ikke legge fram hele sin kundeliste, men bekrefter å ha Volvo på lista. Han har blant annet jobbet direkte med Volvos personbilsatsing.

For kollektivt og Volvo

Da han stilte til valg for Oslo KrF i fjor høst, var bedre kollektivtilbud en av de tre viktigste valgkampsakene.

Even Westerveld vil i dag ikke la seg intervjue om jobben for Volvo personbil. Han avviser at engasjementet er et problem.

Også fram mot neste kommunevalg er miljø og kollektivsatsing blant de viktigste sakene for Oslo Krf.

I sitt program skriver Oslo KrF at partiet ønsker at "kollektivtrafikkens andel av personreiser øker betraktelig".

KrFs andre unge stortingsrepresentant, Kjell Ingolf Ropstad, vil ikke gå ut mot kollegaen Even Westerveld eller kritisere hans oppdrag for bilbransjen.

Men Ropstad selv ville ikke tatt en jobb i PR-bransjen:

– Jeg er i politikken som folkevalgt fordi jeg ønsker å dra samfunnet i en viss retning. Da blir det unaturlig å gå over til PR-bransjen og jobbe for kunder som vil dra samfunnet i motsatt retning.

– Kan bli problematisk

KrF-leder Dagfinn Høybråten ser at Westervelds engasjement for Volvo kan bli et problem når Westerveld samtidig er vara til Stortinget.

– Jeg ser at det kan bli et problem dersom Westerveld møter på Stortinget og det kommer opp saker som på en eller annen møte berører hans kundeforhold. Vi får ta dette når og hvis det kommer.

Høybråten mener at bransjen generelt bør bli mer åpen og sier at de politiske partiene på Stortinget bør gå igjennom de retningslinjene som fins rundt lobbyisme og habilitet på nytt.

Vil ikke intervjues

NRK har lagt fram problemstillingen om mulig dobbeltrolle for Even Westerveld. Han avviser å la seg intervjue, men svarer følgende i en mail:

"Det er umulig for meg å foreta en endelig vurdering av min egen habilitet, dersom jeg skulle bli kalt inn som andre vara. Det er opp til Stortingets administrasjon å vurdere min situasjon, og spørsmål om dette må rettes til Stortingets direktør. Jeg og Geelmuyden.Kiese vil forholde oss til de vurderinger Stortingets administrasjon gjør, og vil gjøre tilgjengelig nødvendig dokumentasjon slik at de kan gjøre denne vurderingen."

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger