Stortingspresidenten: – Slaget er tapt for Hagen i Nobelkomiteen

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) er klar på at Carl I. Hagen (Frp) ikke får plass i Nobelkomiteen når Stortinget skal stemme på medlemmer fredag. Det tror ikke Hagen noe på.

Carl I. Hagen (Frp) og stortingspresident Olemic Thommesen (H)

Carl I. Hagen (Frp) innser at flertallet ikke vil ha ham inn i Nobelkomiteen, men han gir likevel ikke opp håpet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

STORTINGSPRESIDENT Olemic Thommesen (H)

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) ser ingen mulighet for at Carl I. Hagen kan blir valgt inn i Nobelkomiteen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Stortinget har truffet et vedtak tidligere i uken om at varamedlemmer og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Slik åpnet stortingspresident Olemic Thommesen (H) fremleggelsen der han konkluderte med at slaget er tapt for Carl I. Hagen og hans drøm om å bli medlem i Nobelkomiteen.

Stort flertall mener Hagen ikke er valgbar

Thommesen sier Stortingets flertall har innstilt på at det kun skal velges ett nytt medlem til komiteen, og at det velges tre varamedlemmer til komiteen. Det betyr at Stortinget ikke skal votere om plassen Frp vil gi til Hagen.

– Det betyr at Frp på et senere tidspunkt kan fremme forslag til medlemmer til Nobelkomiteen som er valgbare, sier stortingspresidenten.

Ettersom Hagen er vara til Stortinget betyr det at han ikke er valgbar.

Så slik som du ser det så er slaget rett og slett tapt for Hagen?

– Ja, det er et overveldende flertall som mener Carl I. Hagen ikke kan velges, sier Thommesen.

Problemet er at Hagen og Frp ikke godtar konklusjonen til stortingspresidenten.

Hagen: – Stortinget ikke bundet av tidligere vedtak

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen (Frp) mener det er konstitusjonell sedvane at partiene får stemme for det de er for og mot det de er mot i Stortinget.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Hagen holder på at Frp ønsker å votere for to forslag, og at det vil være i strid med det han mener omtrent er en grunnlovsfestet sedvane å nektes adgang til dette. Han sier Stortinget ikke er bundet av tidligere vedtak som gjør ham såkalt ikke valgbar.

– Stortinget kan fravike sine tidligere vedtak. Jeg ser ikke hvordan flertallet skal forholde seg til det som har vært sedvane ved konstitusjonelle voteringer. Det er et faktum at Nobelkomiteen skal ha fem faste medlemmer. Hvis de fredag kun velger to, så er det fremdeles en ledig plass, sier Hagen.

Da mener han Stortinget ikke kan avvise at det ikke er ledig plass, og heller ikke nekte Frp å foreslå og stemme på Hagen.

Det er dette flertallet forsøker å omgå ved å vedta å avgrense antall medlemmer som skal velges. Da er det ikke lenger noen ledig plass å votere Hagen inn i.

– Da vil det ikke være logisk å fremme flere kandidater enn det som skal fylle dette antallet, sier Thommesen.

Hagen er ikke like sikker som stortingspresidenten på at slaget faktisk er tapt.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som kan skje, men det er åpenbart at de er klare på at uansett så skal jeg ikke velges, sier Hagen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger