Stortingspensjonister må i retten

Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) tiltales for grovt uaktsomt bedrageri fordi de skal ha fått for mye stortingspensjon.

Anders Talleraas (t.v) og Magnus Stangeland

Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot de tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (t.v) og Magnus Stangeland.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Økokrim mener Talleraas har fått 2,6 millioner kroner for mye i pensjon fordi han har tjent penger ved siden av som gjør at han ikke hadde krav på pensjonen.

For Stangeland er det snakk om 536.000 kroner.

Første gang

I forrige måned varslet Økokrim at de ba Riksadvokaten ta ut tiltale mot de to tidligere stortingsrepresentanter for trygdebedrageri. I dag er det altså klart at Riksadvokaten tar ut en slik tiltale.

Dette er første gang tidligere stortingsrepresentanter må møte i retten for mulig lovbrudd knyttet til stortingsvirksomheten.

Begge har hele tiden hevdet at de ikke har gjort noe galt, og at de hadde sjekket med Stortinget at dette var innenfor regelverket.

De risikerer nå fengsel i inntil to år eller bøter.

– Handlet i god tro

Da et ekspertutvalg gjennomgikk utbetalinger av pensjon etter Stortingets regelverk og konkluderte med at flere stortingsrepresentanter hadde fått utbetalt for mye, sa Talleraas at han var skuffet.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg handlet i god tro og mener jeg har holdt meg til regelverket, sa Talleraas til NRK da.

– Jeg tror ikke det blir noen straffeforfølgelse, men skulle det bli det for jeg ta det som det kommer, men hadde ikke sett for meg at jeg kunne havne i fengsel som følge av dette.

I august 2008 ble det kjent at Riksrevisjonen i en rapport til Stortinget konkluderte med at seks tidligere stortingsrepresentanter skulle ha fått urettmessig utbetalt til
sammen rundt 5,7 millioner kroner i tidligpensjon. Året etter satte Økokrim i gang etterforskning i saken.

SISTE NYTT

Siste meldinger