Hopp til innhold

Stortingets rikeste får ansvar for de aller fattigste

Nikolai Astrup (H) ble onsdag utnevnt til ny utviklingsminister. – Utviklingspolitikk blir en ny erfaring for ham, sier NRK-kommentator Magnus Takvam.

Nikolai Astrup på Slottsplassen

NY JOBB: Høyres Nikolai Astrup har flere ganger blitt nevnt som en potensiell fremtidig statsråd. Nå blir han utviklingsminister i H-Frp-V-regjeringen.

Foto: Gunhild Hjermundrud

39-åringen fra Oslo har vært en gjenganger i spekulasjonssaker om potensielle nye statsråder helt siden Høyre fikk regjeringsmakt i 2013.

Over fire år etter valgseieren ble Nikolai Astrup onsdag utnevnt til utviklingsminister i Utenriksdepartementet, der han får ansvar for bistandsbudsjettet på 35,1 milliarder kroner.

Astrup har vært stortingsrepresentant for Høyre siden 2009 og leder i Oslo Høyre siden 2013. Han er i dag parlamentarisk nestleder i partiet og har siden i fjor høst ledet Stortingets finanskomité.

– Astrup er en av mange dyktige Høyre-politikere i sjiktet under toppledelsen. Sammen med Henrik Asheim, Tina Bru, Heidi Nordby Lunde, Peter Frølich og flere andre, er han et eksempel på at Høyre har klart å rekruttere og utvikle nye talenter, sier Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK.

Stort engasjement

Han mener Astrups Oslo-adresse og hensynet til kjønnsbalanse i regjeringen har gjort at det har tatt noen år fra han først ble nevnt som aktuell, til han ble statsråd.

Trontaledebatten.

TUNGE VERV: Høyres Nikolai Astrup ble valgt inn på Stortinget i 2009 og har siden den gang hatt flere tunge verv. Høsten 2017 ble han leder for finanskomiteen på Stortinget.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Han har vært en profilert miljøpolitiker og er opptatt av internasjonal politikk, med bakgrunn i Europabevegelsen. Astrup er ideologisk interessert og aktiv i Minerva, men utviklingspolitikk blir en ny erfaring for ham. Det er stort engasjement rundt bistandsfeltet i Norge og politisk uenighet om retningsvalg. Et eksempel på det er forslaget om å bruke bistandsmidler som belønning til regimer som inngår returavtaler med Norge, sier Takvam.

Han tror kombinasjonen av internasjonal orientering og kompetanse på miljø og klima vil bli nyttig for Nikolai Astrup i hans nye jobb.

Har tjent millioner på familiebedriften

Med en formue på 337 millioner kroner er Astrup Stortingets desidert rikeste politiker. Ifølge Dagbladet stammer midlene i hovedsak fra investeringsselskapet Pactum, som er bygd opp av faren Eivind Astrup.

Aftenposten skrev i fjor høst at Nikolai Astrups formue hadde økt med 75 prosent siden han første gang ble valgt inn på Stortinget i 2009.

– Jeg er medeier i en familiebedrift som min far har bygget opp de siste 30 årene. Det har vært en positiv utvikling i bedriften i de årene jeg har sittet på Stortinget, sa Astrup den gang til avisen. Han opplyste videre at han sitter i styret i Pactum og eier nesten 25 prosent av bedriften, som blant annet investerer i aksjer, eiendom og fond.

– En invitasjon til KrF

Gunnar Zachrisen, redaktør i fagbladet Bistandsaktuelt, tror valget av Astrup som ny utviklingsminister vil bli tatt godt imot i fagmiljøet.

– Jeg har notert meg at Astrup har vist interesse for dette fagfeltet gjennom Høyres programarbeid. Mitt inntrykk er at Astrup er ansett for å være en dyktig politiker og han vil sikkert ha en karriere videre i politikken og i partiet, sier Zachrisen til NRK.

– Han har ikke ministererfaring og er i hovedsak et ubeskrevet blad innen bistands- og utviklingspolitikk, men jeg tror mange i bistandsbransjen vil tolke valget av ham til denne posten som positivt.

Solheim Astrup

GJENOPPRETTES: Nikolai Astrup i samtale med daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) i 2009. Solheims etterfølger, Heikki Holmås (SV), var den siste som hadde jobben før Erna Solberg avviklet ministerposten i 2013. Nå er posten gjenopprettet med Nikolai Astrup som statsråd.

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Redaktøren mener det er bra at ministerposten for bistand og utvikling gjenopprettes. Heikki Holmås (SV) hadde jobben fra 2012 til 2013, men Erna Solberg avviklet posten da hun ble statsminister i 2013.

– Jeg tolker det at det er kommet en utviklingsministerpost først og fremst som en del av det politiske spillet på Stortinget, sier Zachrisen.

– Regjeringen ønsker stabile arbeidsforhold. Det er en trepartiregjering som ikke har rent flertall alene og som tidligere hadde KrF inne som støtteparti. Nå er det en litt annen situasjon der de skal leve videre i et papirløst forhold. Da tenker jeg at det å opprette en ministerpost for en av KrFs hjertesaker er en billing ting å selge til dem. Dette kan tolkes som en invitasjon fra Erna Solberg til Knut Arild Hareide om fortsatt godt forhold og fredelig sameksistens på Stortinget, sier redaktøren.

Seier for Venstre

Han understreker at det også er en seier for Venstre, som har tatt til orde for å gjenopprette ministerposten for bistand og utvikling.

– Samtidig ser vi at Venstre prioriterer andre ministerposter. Det er en seier for partiet at posten er tilbake, men det er ikke så viktig for dem at det er de som har den. Det er heller ikke veldig store forskjeller på Venstre og Høyres utviklingspolitikk, sier Zachrisen.

– Kan Astrup ryke ut hvis KrF på et tidspunkt går inn i regjeringen?

– Nå ser det ikke ut som KrF skal inn på kort sikt, med det er et spørsmål som vil kunne dukke opp hvis det blir aktuelt. I en slik situasjon vil nok KrF være det partiet som er mest opptatt av å sette sitt preg på utviklingspolitikken.

Pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget

FINANSPOLITIKK: Nikolai Astrup sammen med de finanspolitiske talsmennene Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under høstens budsjettforhandlinger.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Bistand blir mindre viktig

Bistandsaktuelt-redaktøren påpeker at de internasjonale rammevilkårene for utviklingspolitikk er i endring.

– Man ser at bistanden blir mindre viktig til fordel for andre typer kapitalstrømmer til utviklingslandene. For de aller fattigste er bistand fortsatt viktig, men overordnet er mulighetene for å påvirke med bistand mindre enn tidligere, mens mulighetene til å skape utvikling gjennom utenlandsinvesteringer og handelssamarbeid er større. Derfor blir det å finne en fornuftig vekting av de ulike virkemidlene innenfor utviklingsfeltet, og få til et godt samspill mellom dem, viktigere fremover, sier Zachrisen.

– En fordel ved at ministerposten for bistand og utvikling gjenopprettes, er at Norge vil ha en bedre representasjon på en del internasjonale arenaer, som for eksempel Verdensbankens årsmøte og andre fora der sentrale utviklingsspørsmål diskuteres. I en del slike sammenhenger vil det være en fordel å være representert med en statsråd, ikke «bare» en statssekretær.

AKTUELT NÅ