Stortinget vil tillate eggdonasjon – KrF kan stanse det i regjering

Et klart flertall på Stortinget sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning av enslige. Men i regjeringsplattformen kan KrF blokkere flertallets vilje.

Den høytidelige åpningen av det 163. storting.

LÅSE FLERTALL: I dagens storting er det flertall for en rekke endringer i bioteknologiloven som KrF ikke ønsker. Ungdomspartiene til Høyre og Venstre frykter KrF får gjennomslag i forhandlingene. Bildet er fra den høytidelige åpningen av Stortinget høsten 2018.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Bioteknologi blir viktig i forhandlingene. Den eneste måten KrF kan stoppe innføring av eggdonasjon på, er å gå i regjering. Det blir derfor avgjørende for KrF å få det inn i plattformen, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Martine Tønnessen KrFU

SPENT: Martine Tønnessen i KrFU håper KrF lykkes med å stanse at bioteknologiloven liberaliseres.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Abortspørsmålet har fått enorm fokus etter at statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å innfri KrFs krav om lovendringer. Men det er langt fra det eneste punktet der KrFs eventuelle regjeringsdeltakelse kan få konsekvenser for kvinners reproduktive rettigheter.

Da Stortinget behandlet regjeringens evaluering av bioteknologiloven i fjor vår, gikk flertallet inn for en rekke endringer KrF var imot. Noen eksempler er:

  • Endre loven slik at eggdonasjon blir tillatt
  • Åpne for assistert befruktning også for enslige.
  • Tillate at friske kvinner får lagre egg og eggstokkvev.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere varslet at han vil komme med et lovforslag som legger Stortingets innstilling til grunn. Nå frykter Unge Høyre-lederen at KrF gjennom regjeringsplattformen vil sette en stopper for endringene flertallet står bak.

Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre

BEKYMRET: Sandra Bruflot og Unge Høyre sto i bresjen da Høyre gikk inn for eggdonasjon.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg er sikker på at det blir omkamp om det i regjeringsforhandlingene. Jeg er bekymret for at de får gjennomslag for å stanse både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, sier Bruflot.

Vil ikke ha helseminister fra KrF

Også lederen i Unge Venstre frykter at KrF skal hindre liberaliseringer i bioteknologiloven. Han nøler ikke med å kalle KrF et «mørkemannsparti» i helsepolitikken, og advarer mot å gi dem ansvaret for Helsedepartementet.

– De vil innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, både når det gjelder abort og eggdonasjon. Her står vi veldig langt fra hverandre, sier Sondre Hansmark.

Sondre Hansmark, leder av Unge Venstre

ADVARER: Sondre Hansmark ønsker at KrF skal få så lite innflytelse over regjeringens helse- og ruspolitikk som mulig.

Foto: Venstre

Bruflot mener det ikke er hvem som styrer hvilke departement, men selve regjeringsplattformen, som blir avgjørende.

– Hele poenget med en regjeringsplattform er jo at man kan låse et flertall, og det tror jeg KrF vil forsøke å gjøre. Jeg tror det blir tøffe forhandlinger, og jeg forutsetter at Høyre kjemper for vår primærpolitikk.

KrF forventer gjennomslag

Samtidig forutsetter KrFs folk at deres forhandlere gjør alt de kan for å sikre at eggdonasjon fortsatt skal være forbudt i Norge. Etter det NRK forstår er det en klar forventning i partiet om at de får viljen sin i denne saken.

– Jeg vil ikke stille ultimatum, og helheten i plattformen avgjør. Men jeg har vanskelig for å se for meg at det er mulig for KrF å sitte i en regjering som tillater eggdonasjon i Norge, sier Tønnessen.

Også Høyre er delt. Ledelsen er mot, men til jubel fra Unge Høyre sa landsmøtet i fjor ja til eggdonasjon og assistert befruktning av enslige.

I stortingsmeldingen om bioteknologi tok ikke regjeringen stilling til disse spørsmålene. Men i Stortingets innstilling er Høyre tydelig på at de ønsker å tillate begge deler.

De var likevel ikke med på flertallsforslaget fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre om å «be regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag som tillater eggdonasjon etter samme retningslinjer som ved sæddonasjon».

Varslet støtte til eggdonasjon

Da forslaget skulle vedtas i mai, førte stemmesurr til at det ikke fikk flertall. Den gang var Høyre opptatt av å understreke at den avstemningen ikke ville få praktiske konsekvenser. Overfor NTB gjorde helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland det klart at Høyre ville stemme for eggdonasjon når regjeringen kommer med forslag om det.

På NRKs spørsmål om han forventer det samme også om KrF går inn i dagens regjering, svarer Stensland:

– Jeg mener det vil være fornuftig å følge det som Stortinget allerede har uttrykt. Men jeg vil ikke spekulere i innholdet i forhandlingene.

SISTE NYTT

Siste meldinger