Stortinget stopper ny iskant-grense

Partiene på Stortinget, bortsett fra Høyre og Frp, nekter å godta forslaget fra miljøminister Tine Sundtoft om en ny beregning av iskanten i Barentshavet.

Iskanten i Arktis

Det blir foreløpig ikke noen ny grense for hvor iskanten i Arktis skal gå. Stortingsflertallet nekter å gå med på regjeringens forslag om å flytte den lenger nord, og sender det tilbake.

Foto: Anders Sirevaag

I april oppdaterte regjeringen grensen for hvor den såkalte iskanten skal gå, noe som i praksis førte til at den ble flyttet lenger nord.

Beregningen har vært omstridt fordi den ville åpnet for oljeleting lenger nord enn i dag. Miljøorganisasjonene raste, og varslet søksmål.

Men i dag sender energi- og miljøkomiteen på Stortinget saken tilbake til regjeringen. Det er uvanlig at dette skjer. Innstillingen ble offentlig kjent klokka 13.

Spørsmålet er nå hva dette har å si for blokkene som er utlyst i 23. konsesjonsrunde, og hvorvidt alle kan tildeles.

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft sier til NRK at hun mener dette ikke får noen konsekvenser.

Sundtoft om gruvedrift

– Får ingen konsekvenser, sier Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vår mening er at begrensningene som er knyttet til 23. konsesjonsrunde og de nye beregningene både ivaretar forpliktelsene i samarbeidsavtalen og bidrar til å bevare miljøverdiene ved iskanten, sier Sundtoft.

– Må du nå gå til olje- og energiminister Tord Lien og si at en del av blokkene som ble utlyst i 23. konsesjonsrunde ikke kan tildeles likevel?

– Nei, jeg mener at de begrensningene som er knyttet til 23. konsesjonsrunde, det vi har i vår samarbeidsavtale og de nye beregningene av forvaltningsplanens iskant viser at dette ikke skal medføre problemer, sier Sundtoft til NRK.

– Meget overraskende

Nikolai Astrup, Høyre

– Dette er kun politisk spill. Ap vingler i petroleumspolitikken, sier Nikolai Astrup- miljø- og energipolitisk talsperson i Høyre.

Foto: Stortinget

Regjeringen bes om å utsette en ny beregning av iskanten til hele forvaltningsplanen skal revideres.

– Jeg synes det er meget overraskende at et flertall på Stortinget sender meldingen tilbake, og ikke ønsker å legge til grunn oppdatert kunnskap om hvor isen faktisk er, sier Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre.

Han sier at dagens iskantgrense baserer seg på utdaterte isobservasjoner som er 30 år gamle.

LES OGSÅ: Sier iskanten ikke flyttes, men den går lenger nord

– Politisk spill fra Arbeiderpartiet

Astrup mener at Arbeiderpartiet kun driver politisk spill.

– Og det synes jeg er skuffende, fordi det har vært bred politisk enighet om rammene for petroleumsvirksomheten i Norge de siste 40 årene. Vi ser nå i sak etter sak at Ap vingler i petroleumspolitikken, sier Astrup.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med talspersoner i Arbeiderpartiet om denne saken, men har så langt ikke lyktes.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i MDG vil foreløpig ikke bekrefte at meldingen sendes tilbake.

Han sier at hvis den gamle beregningen for hvor grensen for iskanten skal gå, beholdes, vil det få konsekvenser for hvilke blokker det kan letebores i.

Det samme mener SV.

– Regjeringen har selv innrømmet at flere blokker i 23. konsesjonsrunde er i strid med gjeldende forvaltningsplan fra 2013. Da må konsekvensen være at regjeringen unnlater å tildele disse blokkene til oljeindustrien, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

– Dette er tull

– Astrup mener saken om iskanten er et politisk spill fra Arbeiderpartiet. Det er tull og det vet Astrup utmerket godt. Spillerne i denne saken er regjeringen selv og samarbeidspartiene på Stortinget. Astrup vet like godt som oss at denne saken ikke vil få konsekvenser for den 23. konsesjonsrunden, sier stortingsrepresentant og første nestleder i energi- og miljøkomiteen, Terje Asland (Ap).

Han sier at rammene for den 23. konsesjonsrunden er lagt i åpningsmeldingen som ble behandlet i Stortinget våren/sommeren 2013.

– At Astrup fortsetter å lage støy rundt petroleumsnæringen i denne saken understreker bare mitt poeng. I denne saken har regjeringen klart å skape betydelig usikkerhet både hos petroleumsnæringen og miljøbevegelsen. Derfor er det bra at Stortinget nå igjen har ryddet opp etter regjeringen, legger han til.

– Forsøk på politisk spill

Aasland mener det er Høyre og Frp som har drevet et spill i denne saken, og at det er underlig at Astrup nå går mot Ap i denne saken. Han sier at partiets linje er forankret i landsmøtevedtak, og at standpunktet har vært kjent lenge.

– Regjeringen gjorde et forsøk på å lage politisk spill ut av de helhetlige forvaltningsplanene, for å løse en politisk floke med sine samarbeidspartier. Heldigvis har Stortinget nå satt en stopper for det spillet, avslutter Aasland.

(saken oppdateres)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger