Stortinget publiserte hemmelige opplysninger om asylbarn

Stortinget la ut konfidensielle personopplysninger om afghanske asylsøkere på internett. Opplysninger om samtlige asylbarn som ble returnert i 2014 ble også lagt ut.

Dokumenter - Stortinget.no

GLIPP: Flere dokumenter med personsensitive opplysninger ble ved en glipp publisert på Stortingets nettsider.

– Vi må nok i denne saken et stykke på vei dele ansvaret mellom (justis red.anm) departementet og Stortinget, sier leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, i Dagsnytt Atten på NRK.

Han forklarer at dokumentene verken ble sladdet eller unntatt offentligheten da de ble overlevert til Stortinget, noe som er vanlig praksis.

Michael Tetszchner, som er 1. nestleder i samme komite, mener at mottaker uansett har et selvstendig ansvar for hvordan dokumentet ivaretas.

– Det er institusjonens ansvar, i dette tilfellet Stortinget, som må ha gjennomtenkte ordninger for hvordan man minimerer risikoen for slik flashing av personopplysninger, sier Tetszchner.

Kontrollkomiteens ledelse om publisering av konfidensielle personopplysninger.

Leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, håper at en lignende glipp ikke skjer igjen.

En glipp

– Et av de sårbare punktene er når informasjonen skifter fra å være hos en instans, som helt lovlig har opplysningene, til en annen instans som helt lovlig skal behandle disse opplysningene videre. Der skjer det glipper, sier han.

Det var nettopp ved en glipp at de sensitive dokumentene ble publisert på Stortinget.no i går, og lå ute i rundt ett døgn før de ble fjernet i formiddag. Åtte personer har lastet ned dokumentene. Hvis en av disse åtte er en Taliban-mulla i Afghanistan, kan skandalen være et faktum.

– Det er selvsagt svært uheldig at følsomme personopplysninger blir offentliggort. Det må ikke skje, sier SVs Bård Vegar Solhjell, medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Justisdepartementet, som ikke opplyste at dokumentene var unntatt offentlighet, og kontrollkomiteeen som ikke dobbeltsjekket dette, må her ta et felles ansvar for dette, sier Solhjell til NRK.

Publiserte bekymringsmelding om navngitt familie

Det var en person i Stortingets administrasjon som la ut informasjonen. Opplysningene ble sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i forbindelse med komiteens behandling av den såkalte asylbarn-saken.

Det var flere dokumenter med sensitive personopplysninger som ble publisert på internett, blant annet disse:

  • Note fra den afghanske ambassaden
  • Note fra afghansk UD til den norske ambassaden i Kabul
  • Note fra den afghanske ambassaden i Oslo
  • Oversikt over alle barn som ble returnert i 2014 som har vært i Norge i mer enn tre år
  • Note fra den nigerianske ambassaden i Stockholm

I flere av dokumentene er det oppgitt personsensitive opplysninger, som blant annet fulle navn og fødselsår. I en av notene blir det uttrykt bekymring rundt returen til en navngitt familie.

I oversikten over alle returnerte barn i 2014 opplyses det om nasjonalitet, retur-destinasjon, alder, avreisedato og oppholdstid i Norge på hvert enkelt barn.

Stortinget: – Alvorlig

Hverken Stortingets direktør Ida Børretzen eller kommunikasjonssjef Siv Nordrum vil la seg intervjue om saken, men i en e-post til NRK skriver Nordrum følgende: «Stortinget tar dette alvorlig og vil skjerpe dialogen med departementene i slike saker».

Leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, sier at han tar det som har skjedd svært alvorlig, og håper at det aldri skjer igjen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger