Hopp til innhold

Krever svar fra forsvarsministeren om overvåkningsbase

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om Etterretningstjenesten samler inn og lagrer informasjon om norske statsborgere i Norge gjennom satellittovervåkningsbasen utenfor Hønefoss.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

MÅ SVARE: Stortinget ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om innsamlingen av informasjon ved satellittovervåkningen til Etterretningstjenesten er i tråd med loven.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Vi stiller noen første spørsmål til forsvarsministeren for å høre om man har fulgt loven, om den innsamlingen av informasjon er i tråd med loven og ikke minst om det kommer tilbake en sak ganske snart, som Stortinget har bedt om, med en gjennomgang av e-loven generelt, sier SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, som har tatt opp saken.

For en uke siden fortalte NRK om basen på Eggemoen hvor Etterretningstjenesten siden 2005 har overvåket telefonsamtaler og internettrafikk i utlandet gjennom utvalgte satellitter i verdensrommet. Problemet er at de også har samlet inn og lagret informasjon om norske borgere i Norge, som har kommunisert med personer i områdene E-tjenesten følger med på.

Torgeir Knag Fylkesnes i Stortinget

KREVER SVAR: SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, vil ha svar fra forsvarsministeren på om E-tjenesten lagrer opplysninger om norske borgere i Norge.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er en potensielt veldig alvorlig sak, men nå skal de først få mulighet til å redegjøre overfor Stortinget, sier Fylkesnes til NRK.

Tre spørsmål stilles

En enstemmig komité sto bak spørsmålene som torsdag ettermiddag ble oversendt Forsvarsdepartementet.

Det første spørsmålet som Bakke-Jensen må svare på er om han kan garantere at det ikke foregår overvåkning av norske statsborgere i Norge i regi av E-tjenesten.

Dag Terje Andersen

VIL HA AVKLARING: Dag Terje Andersen det er viktig å få avklart om det har blitt drevet med ulovlig overvåkning.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Forsvarsministeren må også svare på om han kan garantere at E-tjenesten ikke har samlet inn og lagret informasjon om norske statsborgere i Norge gjennom anlegget på Ringerike.

Det siste spørsmålet han må svare på er når Stortinget kan forvente forslag og demokratisk behandling av ny etterretningslov.

Forsvarsministeren har seks virkedager på å svare komiteen.

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), sier til NRK at komiteen har valgt å sende over spørsmålene til Forsvarsdepartementet på grunn av den siste tids debatt og påstander om at norske borgere har blitt sett i kortene av E-tjenesten.

– Regelverket er klart på dette og det er viktig å få avklart disse spørsmålene, sier han.

– Overvåkningen er sannsynligvis over streken

E-tjenesten har ikke lov til å overvåke nordmenn i Norge.

NRK har tidligere også fortalt hvordan EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, valgte å varsle Stortinget om at det ble lagret og søkt i informasjon om nordmenn i Norge, og at de var i tvil om dette var lovhjemlet.

Etterretningstjenestens satellittovervåkningsbase

BASEN: Fra denne satellittovervåkningsbasen kan E-tjenesten hente ned telefonsamtaler og internettrafikk i utlandet. Spørsmålet er om de også har lov til å lagre metadata om kommunikasjon der norske borgere i Norge inngår.

Foto: Etterretningstjenesten

I 2016 skrev EOS-utvalget en særskilt melding der de tok opp problemstillingen.

I meldingen står det: «E-tjenesten gjennomfører søk i lagrede metadata med utgangspunkt i selektorer knyttet til norske rettssubjekter i Norge. Søkenes formål er å finne selektorer for utenlandsetterretningsrelevante formål, typisk selektorer tilhørende norske kontraterrormål i utlandet. Med metadata forstås informasjon om data, eksempelvis tidspunkt, varighet, til/fra-identifikatorer, type trafikk og andre parametere som kan beskrive en teknisk hendelse som har funnet sted i et kommunikasjonsnettverk. En selektor kan være et telefonnummer, en e-postadresse, et facebookkontonavn e.l.»

– Saken til NRK aktualiserer en problemstilling som Stortinget har vært kjent med ganske lenge. Det er at Etterretningstjenesten samler inn informasjon om nordmenn i Norge og det er høyst sannsynlig over streken for det de har lov til å gjøre, sier Fylkesnes.

– Dette har Stortinget vært bekymret for før, det er derfor vi ber om en lovavklaring.

Vil ikke gi klart svar

Den siste uka har NRK flere ganger spurt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

NRK har flere ganger bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på om han kan garantere at E-tjenesten ikke lagrer opplysninger om norske borgere i Norge som samles inn gjennom basen på Eggemoen.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

han kan garantere at E-tjenesten ikke lagrer data om norske borgere i Norge gjennom stasjonen på Eggemoen.

Bakke-Jensen har hver gang gjentatt at EOS-utvalget ikke har funnet kritiske merknader eller brudd på norsk lov og at E-tjenesten derfor ikke har brutt loven.

Det er kontrollkomiteen som er organet EOS-utvalget rapporterer til.

– Det er en kreativ lesning av det EOS-utvalget har sagt. De har sagt er at de er i tvil om dette er innenfor eller utenfor loven. Å tolke det som om de har gitt godkjenning til dette her er å ta seg til rette, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

Eldbjørg Løwer

USIKKER: EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer er usikker på om E-tjenestens praksis på Eggemoen er innenfor loven.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– EOS-utvalget er Stortinget sitt organ, spesialisert på å følge med på etterretnings- og overvåkningstjenestene. Når de er i tvil om dette er innenfor så er det en grunn til bekymring. Det er derfor et enstemmig storting ba om å få en ny gjennomgang av etterretningsloven.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet etter at spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen ble oversendt. Pressevakt Birgitte Frisch sier at det er for tidlig å svare NRK angående spørsmål som ble oversendt fra Stortinget i dag.

– Men vi svarer Stortinget innen fristen, sier hun.

– Gir oss ikke før vi har et klart svar

Fylkesnes mener forsvarsministerens burde kunne svare ja eller nei på spørsmålet om E-tjenesten lagrer opplysninger om norske borgere i Norge.

Generalløytnant Morten Haga Lunde

TYDELIG: Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, avviser at de bryter loven. Vi lagrer ikke opplysninger om nordmenn i Norge, sier han.

Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Jeg synes det var spesielt at han ikke klarte å svare på det spørsmålet. Jeg tror han fikk det en tre fire ganger. Jeg la også merke til at han ikke ønsket å stille i noen debatt om dette temaet her, som også er ganske spesielt.

– Kontrollkomiteen kommer ikke til å gi seg før vi har fått et klart svar. Alvorsgraden øker dersom man ikke får klare svar.

Vil ikke spekulere i svar

Hans Fredrik Grøvan

IKKE KRYSTALLKLART: Hans Fredrik Grøvan i KrF mener at svarene fra forsvarsministeren så langt ikke har vært tydelige nok.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

KrFs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, sier at de ønsker å få en forsikring om at overvåkning og lagring av data ikke gjelder norske statsborgere i Norge, og at svarene fra Bakke-Jensen i media gjør at de støtter opp om spørsmålene som er oversendt.

– Svarene har ikke vært helt krystallklare og tydelige. Dette er et sensitivt område og vi må være trygge på at norsk lov følges, sier han.

Komiteleder Dag Terje Andersen sier det er en prinsipiell forskjell på å svare i media og svare Stortinget.

Mazyar Keshvari

VIL HA BEKREFTELSE: Mazyar Keshvari sier komiteen ønsker en bekreftelse fra forsvarsministeren om at satellittovervåkningsbasen utenfor Hønefoss driver med lovlig overvåkning.

Foto: NRK

– Jeg vil ikke bidra til å spekulere i hvordan statsråden svarer på spørsmålene. Vi forholder oss til at vi har stilt ham konkrete spørsmål og forventer at han svarer konkret, sier han.

Mazyar Keshvari representerer Frp i komiteen og sier til NRK at de nå ønsker å få en bekreftelse fra forsvarsministeren om at det ikke har blitt gjort noe ulovlig.

– Når det skapes tvil i media om denne lyttestasjonen driver med lovlig overvåkning, så må vi som kontrollkomite få kvittert det ut. Vi har ansvar for å drive med kontroll av regjeringen og jeg har hørt at både statsråden og etterretningssjefen har sagt at de ikke driver med noe som bryter norsk lov ved denne lyttestasjonen. Nå ønsker vi å få en bekreftelse på det, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger