Hopp til innhold

Storsatsing på biodrivstoff kan kreve mer palmeolje

Transportetatene vil ha en gigantisk satsing på biodrivstoff for å kutte norske klimagassutslipp. Men ingen av dem visste at et biodrivstoff nordmenn får kjøpt blant annet er basert på palmeolje.

Nasjonal transportplan

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger på presentasjonen av grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
417.5 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen og jernbanedirektør Elisabeth Enger fortalte mandag politikerne som skal lage Nasjonal Transportplan at Norge kan halvere utslippene fra transport ved hjelp av en gigantisk satsing på biodrivstoff.

Vegvesenet, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor ser for seg en tidobling innen 2030.

Men hele den gigantiske planen hviler på en usannhet, for i rapporten står det at biodrivstoff som selges på det norske markedet i dag må oppfylle bærekraftkriteriene.

Som NRK har vist de siste dagene slipper palmeoljeprodukter helt unna slike krav, og dominerer i dag markedet. Det var nytt for vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi sier at skal man fase inn biodrivstoff i den skalaen vi foreslår, er det en forutsetning at det må være basert på bærekraftig biodrivstoff, sier Gustavsen.

Fungerende kystdirektør Arve Dimmen sier han ikke kjenner til det.

– Helt utrolig

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener det ikke er mulig å produsere nok biodrivstoff fra norske skoger.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er ikke imponert over kunnskapsnivået til etatsdirektørene.

– Det er helt utrolig, og viser jo at målene om halvering av klimagassutslippene overhodet ikke holder. Man baserer seg faktisk på bruk av et svært skadelig biodrivstoff, sier Haltbrekken.

Transportetatene peker på norsk trevirke som kilde til all biodieselen de vil lage. Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund er usikker på hvor mye de kan levere.

– Det er veldig vanskelig å anslå helt nøyaktig. Men at vi kan levere i størrelsesordenen en tredjedel, kanskje halvparten av det totale drivstoffbehovet som beskrives av transportetatene, er kanskje mulig, sier han.

Å hugge ned mer norsk skog er en dårlig idé, mener Haltbrekken.

– Det er ikke mulig på en miljømessig forsvarlig måte å produsere nok biodrivstoff fra norske skoger til den trafikken vi har i dag eller den trafikkveksten det legges opp til både på veiene og i lufta, sier han.

Arbeiderpartiet har selv vedtatt massiv satsing på biodrivstoff. Men det var før stortingsrepresentant Eirik Sivertsen ble klar over at biodrivstoffet lages av palmeolje.

– Hvis det er riktig, er det grunnlag for å retenke den strategien som fagetatene nå har tilrådt, sier Sivertsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger