Hopp til innhold

Storinnrykk av kvinner i Forsvaret – andelen øker til over 20 prosent

Til sommeren blir rekordmange kvinner innkalt til førstegangstjeneste. Men er Forsvaret klare for et skikkelig jenteinnrykk?

Nora på vei hjem på permisjon. Møter mor i døren. Intervjusetting på kjøkkenet. Intervju med Forsvarssjefen. Arkivbilder fra FOS på Evjemoen. Soldater løper, gjørmeløype, hinderløype.

Menig Nora Axe Gulbrandsrød meldte seg frivillig til tjeneste, men jentene i kullene etter henne er nå likestilt med guttene, og har derfor plikt til å tjenestegjøre i Forsvaret. (Fotograf: Mohammed Alayoubi).

I 2014 ble det vedtatt allmenn verneplikt. Det vil si at både jenter og gutter er pliktige til å tjenestegjøre i uniform – med helt like plikter og rettigheter.

Om få måneder får vedtaket virkning, og da vil andelen kvinner i Forsvaret øke betraktelig. Forsvaret regner med at andelen kvinner vil være på minst 20 prosent på kort tid.

Men spørsmålet er om Forsvaret er klare for dette?

– Vi har hatt kvinner i Forsvaret i mange, mange år, og vi har hatt en økende andel jenter som er inne til førstegangstjeneste, så vi er beredt, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Alle blir innkalt til sesjon

Menig Nora Axe Gulbrandsrød har hatt lange uker på sjøen, men nå har hun permisjon. Hun søkte seg frivillig til Forsvaret og er snart ferdig med tjenesten som sanitetssoldat i Kystvakten.

– Det har vært lange dager, og det er slitsomt. Men det er en del av det, og det vokser man på, sier Guldbrandsrød til NRK.

Hun ville selv tjenestegjøre, men kullene etter henne er nå likestilt med guttene. Med de nye reglene blir nå alle jenter og gutter innkalt til sesjon og de Forsvaret trenger blir innkalt.

Opplever seksuell trakassering

Den nye vernepliktsundersøkelsen viser at 9 av 10 jenter vil anbefale andre å gå inn i Forsvaret, men fortsatt er kvinner i mindretall med alt det fører med seg.

Noen krysser grensen. Undersøkelsen avdekker at nesten hver femte jente opplever seksuell trakassering. Slik har det vært i mange år.

– Tallene er ganske jevne. Vi skulle ønske at tiltakene våre hadde fått større effekt og at tallene hadde gått nedover. Når de ikke gjør det, viser det at vi må fortsette arbeidet, sier forsvarssjefen til NRK.

AKTUELT NÅ