Storebrand krangler med tysk kullgigant om klima

Storebrand har gått ut offentlig og rådet investorer til å selge seg ut av kullgiganten RWE så fort som mulig. I et beskt svarbrev skriver RWE at Storebrand ikke har satt seg inn i fakta.

RWE kull

TYSKLAND: Energiselskapet RWE graver etter brunkull i nærheten av Hambachskogen nær Dueren i Tyskland.

Foto: Martin Meissner / AP

Kraftselskapet RWE har nylig revet en katedral fra 1800-tallet og jevnet hele den tyske landsbyen Immerath med jorda for å gi plass til kullgruvedrift.

Brunkull blir utvunnet fra store åpne groper i bakken og er derfor lettere og billigere å få tak i enn andre varianter, og er den typen kull som har størst utslipp.

Kullet under Immerath vil gi milliarder av tonn med karbonutslipp i løpet av de kommende tiårene, ifølge Huffington Post.

St Lamberthus

ST LAMBERTUS-KATEDRALEN: Kirken i Erkelenz-Immerath vest i Tyskland ble revet for å gi plass til en ny kullgruve som utvinner brunkull fra bakken under landsbyen.

Foto: Federico Gambarini / AFP

Tyskland får fortsatt rundt 40 prosent av sin elektrisitet fra kullkraft. Landet planlegger å fase ut kjernekraft innen 2022, men forbundskansler Angela Merkel har ikke villet forhandle om en utfasing av kullkraft.

RWE-aksjene stupte da en ytterligere utvidelse av den gigantiske kullgruven ble stanset i retten.

Etter at miljøvernere saksøkte RWE, bestemte en lokal domstol å stanse energiselskapets planer om å hugge urskogen Hambach, inntil en egen rettssak om den planlagte utvidelsen av gruvevirksomheten er avgjort.

Tusenvis av miljøaktivister har protestert for å få vernet skogen.

Demonstrerer mot kullgruve

DEMONSTRERER: 50.000 mennesker protesterte mot energiselskapet RWEs planer om å hugge ned urskogen Hambach vest i Tyskland for å gi plass til enda mer kullgruvevirksomhet, oktober 2018.

Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

RWE beskriver kjennelsen som overraskende, og påpeker at Hambachgruven ville forsyne delstaten med 15 prosent av elektrisiteten som trengs der.

Selskapet sier de vil tape mer enn 47 milliarder kroner siden de ikke får utvide sin virksomhet i dette området.

Råder investorer til å flykte fra kull

Konserndirektør for Storebrands kaptilaforvaltning, Jan Erik Saugestad utfordret RWE i den tyske ukeavisen Wirtschaftswoche. Den bitre brevvekslingen mellom de to selskapene har siden nådd en håndfull internasjonale medier.

I et åpent brev skriver Saugestad at Storebrand ikke vil ha penger i et selskap som investerer i ny kullkraft som er ment skal produsere langt inn i fremtiden. Samtidig råder han andre investorer til å selge seg ut av selskapet så fort som mulig.

Jan Erik Saugestad, Storebrand

KLIMABEVISST: Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Foto: Irene S. Lunde

– Det finnes ingen unnskyldninger for å forbli i kullbransjen. Og FNs klimapanel er klinkende klar på at verden må kaste ut kull nå, sier Saugestad til NRK.

Saugestad viser til tenketanken Carbon Tracker, som viser at halvparten av alle kullprodusenter i Europa taper penger. Og at man ville unngått tap av 210 milliarder kroner innen 2030, om man stengte dem ned.

«De som ikke klarer overgangen til mer bærekraftig energi, vil bli møtt med økende grad av utestenging,» skriver Saugestad.

Ikke bare er det klimamessig uforsvarlig å investere i kull, men også økonomisk svært risikabelt, når karbonprisene fortsetter å stige, samtidig som fornybar energi blir stadig billigere, mener Saugestad, som solgte Storebrand helt ut av RWE i fjor.

Beskt svar fra RWE

RWE svarer Storebrand i et brev, der de uttrykker overraskelse over Saugestads uttalelser, og refser selskapet for å kritisere RWE «uten å ha riktige fakta og tall».

«RWE er midt i transformasjonen mot å bli en ledende aktør innen fornybar energi. Men slike endringer tar tid og må gjøres på en strukturert og sosialt akseptabel måte. Vi er på god vei til å oppnå dette. Men jeg håper vi neste gang kan gå i bilateral dialog med Storebrand før vi leser deres kritikk i media,» skriver Gunhild Grieve, sjef for investorrelasjoner.

Ifølge RWE har selskapet redusert utslippene sine med 27 prosent mellom 2012 og 2017. Bare i 2017 gikk CO₂-utslippene ned med mer enn ti prosent på grunn av stenging av kullkraftverk.

Kullgruvevirksomhet i Hambach, Tyskland

TYSKLAND: RWEs kullgruve i nærheten av den tyske byen Kerpen-Buir vest for Cologne, ved Hambachskogen.

Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

RWE skriver videre at de er i ferd med å bli den tredje største leverandøren av fornybar energi i Europa og den nest største innen vindkraft globalt.

De mener kullkraft er nødvendig for å sikre stabile kraftforsyninger i Tyskland når kjernekraft skal fases ut, og når sola ikke skinner og vinden ikke blåser.

Kullselskapet sier de ønsker velkommen en åpen, konstruktiv og faktabasert dialog om klimaendringene.

Fornøyd med dialogen

Storebrand takker for svaret fra RWE i et nytt brev til energiselskapet:

«Jeg vi gjerne rose RWE for at dere tar en ledende rolle innen fornybar energi. Men dersom RWE lykkes med sin kullstrategi, vil utslippene fra kull i Tyskland fortsette langt utover det som er forenelig med Parisavtalen», svarer Saugestad.

De to selskapene har nå avtalt et møte der de vil diskutere saken videre.

Saugestad vil ikke forskuttere om det kommer noe konstruktivt ut av dialogen, men synes det er positivt at RWE i det hele tatt er villig til å prate med Storebrand.

– Men hva med olja? FNS klimapanel sier at det ikke er plass til nye oljeinvesteringer i en 1,5 graders verden.

– Det er kull som er det mest utfordrende fossile brenselet. Siden Storebrand startet å trekke seg ut av kull i 2013 har vi hatt stadige innstramminger rundt kriteriene for bærekraft. Vi ser at olje vil være en energibærer et godt stykke inn i fremtiden. Men vi har også dialog med oljeselskapene, deriblant Equinor, om en mer bærekraftig utvikling av selskapet.

SISTE NYTT

Siste meldinger