Hopp til innhold

Støre: – Mener jeg har mitt på det tørre

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han stilte spørsmål til både mannen som fikk oppdraget om å fikse på brygga, og de som ble inolvert i arbeidet da han fikk vite om dem i etterkant. – Jeg ble forsikret om at alt var i orden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han stilte spørsmål direkte tikl de som arbeidet på brygga hans, og ble forsikret om at alt var i orden.

Da brygga til Jonas Gahr Støre i Kilsund skulle pusses opp i 2011, ble deler av jobben gjort uten at det ble betalt skatt og moms. Det var Finansavisen som først omtalte saken.

Støre ba en fastboende, som også fungerer som vaktmester for Støre, om å utføre arbeidet. I oppgjøret mellom Støre og han ble det gjort opp med faktura og moms.

Men vaktmesteren fikk hjelp av to arbeidere for å utføre arbeidet. Og mellom de ble det gjort opp som godtgjøring og vennetjenester, uten moms og skatt.

– Jeg feller ingen dom om arbeidet var hvitt eller svart, men jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg betalte på skikkelig måte, som avtalt, sier Støre i Politisk valgkvarter.

Da brygga til Jonas Gahr Støre i Kilsund skulle pusses opp i 2011, ble deler av jobben gjort uten at det ble betalt skatt og moms

Ifølge Ap-lederen tok han i tillegg kontakt med de to arbeidernes advokat i etterkant da han fikk vite om at de var involvert, for å sørge for at han ikke hadde noe uoppgjort med dem.

– Burde ikke du ha passet på at det var dokumentert at alt var i orden?

– Jeg mener at det ikke er vanlig å be om når du får noen til hjelpe deg til å rette opp ei brygge. Det er viktig for meg at arbeidet er hvitt, og jeg spurte om forholdet var greit. Du kan ikke være til stede på brygga, se hvem som går i land og papirene. Det ville være absurd, men du kan forsikre deg overfor den som gjør jobben om at alt er på stell.

Foreslo selv å skjerpe ansvaret

I vår foreslo Ap-lederen personlig i Stortinget å utvide det såkalte solidaransvaret (se faktaboks), til å også gjelde bestiller. Det betyr at den som bestiller et oppdrag, i dette tilfellet Støre, må sikre at det er ordentlige lønns- og arbeidsvilkår for dem som utfører arbeidet.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utvide solidaransvar til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder.

Representantforslag 111 S (2016–2017)

– Det vil si meg, men jeg gjorde det du kan gjøre når du har en hytte og noen hjelper deg på brygga. Du forsikrer deg fra dem som gjør det, er alt her i orden og får ja i svar. Det mener jeg er innenfor rammen av det du kan gjøre i en slik sammenheng, svarer Støre.

– Hvis det er entreprenørfirmaer og firmaer med større kontrakter, så er et litt mer grundig arbeid, enn hvis du får hjelp fra en som utbedrer brygga di. Du betaler etter faktura, moms etter ordende forhold. Det mener jeg er innenfor.

Kommentatorer om Støre og hans brygge - fra Politisk kvarter i dag

– Men er det ikke ditt ansvar, selv om du stilte noen spørsmål?

– Jeg forsikret meg, og spurte dem: Er dette under ordnede forhold, og fikk beskjed om at det var det. I ettertid når jeg får høre av han som fikk oppdraget om at deler av dette skjedde som en vennetjeneste, og at han ikke var klar over at det var skattepliktig.

– Forslaget vi har lagt fram i Stortinget gjelder fundamentale forhold i norsk arbeidsliv med innleie, bruk av underentreprenører og at det er ryddige forhold mellom firmaer. Det kommer jeg til å fortsette å slåss for, så skal vi som enkeltpersoner selvfølgelig sørge for at det vi gjør er lovlig; at vi betaler moms og gjør det på skikkelig måte.

– Gjelder ikke det forslaget privatpersoner?

– Jo, det må gjelde oss alle at vi forsikrer oss om det, men når du stiller spørsmål om alt er i orden, svaret er ja og du attpåtil følger opp overfor de menneskenes firma, så mener jeg at det er innenfor rammen av det du kan gjøre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ