Hopp til innhold

Tre av ti unge får boliglån selv om de ikke har nok egenkapital

35 prosent av boliglåntakere under 35 år får lån uten å ha den egenkapitalen reglene krever. – Overflødig av Siv Jensen å be bankene myke opp, mener Ap.

Jonas Gahr Støre

KLOKT: Jonas Gahr Støre mener det er klokt av Siv Jensen å beholde det generelle kravet om egenkapital på 15 prosent.

Foto: Nina Kristiin Vraa

– Det gis også i dag lån til folk som har lavere egenkapital enn 15 prosent, hvis situasjonen tilsier det, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre.

Torsdag morgen varslet finansminister Siv Jensen at det kan være forsvarlig med egenkapitalkrav ned mot ti prosent for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang. Hun omtaler 15-prosentsgrensen som et «normkrav» og ber bankene bli mer fleksible.

– Klok innrømmelse fra Jensen

Da egenkapitalkravet ble skjerpet fra ti til 15 prosent i desember 2011, mente mange kritikere at det ville gjøre det uholdbart vanskelig for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Før valget varslet både Høyre og Frp at de ville senke egenkapitalkravene. Det har ikke skjedd, og regjeringen har blitt anklaget for løftebrudd fra boligbransjen.

I et brev Finanstilsynet har mottatt i dag understreker Finansdepartementet at bankene bør ha fleksibilitet til å gi lån ut fra fornuftige individuelle vurderinger. Kunder med stabil og god økonomi bør få lån selv om de bare har en egenkapital på ti prosent.

  • Les hele brevet her

Men ifølge Støre vil ikke de nye retningslinjene bety noen endring i praksis.

– Finansministeren lar det generelle kravet på 15 prosent stå, selv om hun har lovet å fjerne det. Det tror jeg er en klok innrømmelse fra hennes side.

Støre viser til at Finansdepartementet slår fast at en gjennomgang Finanstilsynet har gjort viser at bankene allerede «utøver skjønn i sin kredittpraksis».

Avviser liberalisering

23 prosent av boliglånene som ble undersøkt høsten 2013 gikk til kunder som ikke hadde klart å spare opp femten prosent av kjøpesummen. For boligkjøpere under 35 år ble hele 35 prosent av lånene gitt med en belåningsgrad over 85 prosent.

– Finansministeren bygger opp under Finanstilsynets analyse. Det som har vært kravet fra hennes parti har vært å avvikle kravet om 15 prosent, det gjør hun ikke. Hun lar den stå, og viser til at bankene må vise fleksibilitet, og det gjør de allerede i mange tilfeller, sier Støre.

– Så du mener at det blir feil å framstille dette som en liberalisering?

– Jeg har vanskelig for å se det. Jeg ser at hun har behov for å framstille det slik, men når du leser det brevet, så understreker hun ved å referere til Finanstilsynets advarsler om at dersom noen endringer skal gjøres, så bør det være i skjerpende retning for å unngå for mye gjeld, sier Støre.

Tilsynet advarer mot «markant tilbakeslag»

Tilsynet har tidligere kommet med klare råd til regjeringen om å ikke fire på regelen om en egenkapital på femten prosent.

I et brev sendt i slutten av januar advarer de mot at nordmenns boliggjeld og de høye boligprisene kan «føre til et markant tilbakeslag for norsk økonomi».

I stedet for å ta til orde for en mer liberal utlånspraksis, råder de regjeringen til å vurdere tiltak som kan begrense den private gjeldsbyrden.

I dagens brev fra Finansdepartementet kommer det klart fram at regjeringen deler tilsynets bekymringer. De skriver også at de ser at de strenge kravene til boliglån har sikret bedre praksis i bankene og senket risikoen for norsk økonomi.

– Jeg deler Finanstilsynets syn på risikoen ved for høy gjeld i husholdningene og for høye boligpriser, sa Siv Jensen under en tale til Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) torsdag.

Jensen: – Brevet klargjør

Hun la imidlertid kjapt til at hun også har merket seg boligtallene som kom i går, som viser at boligprisene synker sammenlignet med i fjor.

– Det fundamentale er at vi ønsker fleksibilitet, forvaltet på en forsvarlig måte. Spørsmålet om vurdering av kredittverdighet og betalingsevne er en vurdering bankene må ta, og bære ansvaret for. Det er ikke slik at alle kan få lån, sa Jensen.

I sin tale til EEF var hun tydelig på at brevet Finansdepartementet har sendt til tilsynet klargjør hva bankene kan legge vekt på når det gjelder kundens evne til å betjene lånet

– Viktigst er det likevel at vi gjør det klart at det kan være forsvarlig å gi boliglån til låntakere med en egenkapital ned mot ti prosent dersom låntakeren har tilfredsstillende betjeningsevne, har vist at de kan spare og i tillegg beskytter seg mot renteøkning gjennom for eksempel å binde renten, sa Jensen.

AKTUELT NÅ