Store sprik blant leger: Noen henviser sju ganger så mye som andre

Legene som henviser flest til sykehus er også de som har minst tro på at pasienten blir bedre. Samtidig er det store variasjoner mellom legene.

Unni Ringberg

KVALITETSPROBLEM: Fastlege og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Unni Ringberg, har i sin doktorgrad påvist stort sprik i henvisningspraksisen blant leger i Nord-Norge. Hun mener spriket er et kvalitetsproblem.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Hva gjør fastlegen din dersom du kommer med en kranglete skulder? Eller vondt i magen? Får du beskjed om å hvile og drikke nok vann, eller får du raskt en henvisning til spesialist?

Fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Unni Ringberg, har påvist i sin doktorgrad at det er svært stor variasjon i hvor ofte fastlegene henviser pasientene sine videre til sykehus.

– Det er et kvalitetsproblem at spriket er så stort, sier hun til NRK.

Her legges henvisningene basert på hvilket medisinsk felt de tilhører.

MOTTAK: Her legges henvisningene som kommer inn til sykehuset i Østfold basert på hvilket medisinsk felt de tilhører.

Foto: Fredrik Lauritzen

Ringberg har undersøkt 4.300 konsultasjoner hos 44 fastleger i Nord-Norge. Legen som henviste minst, sendte fire prosent av pasientene sine videre. Legen som henviste mest, sendte 28 prosent til spesialist.

– Det er altså syvgangen i forskjell. Det er et stort sprik, sier Ringberg.

Minst tro

Hun har også funnet ut at de som henviser mest, har minst tro på at pasienten vil ha medisinsk nytte av henvisningen.

– Men de henviser likevel. Og de som henviser lite, tror i større grad at det vil komme nytte for pasienten ut av henvisningen, sier Ringberg.

Lengre til sykehus om fastlegen jobber i Distrikts-Norge

NRK har i dag fortalt at i 2015 ble over 550 henvisninger til spesialisthelsetjenesten avvist daglig. Det utgjør 12,8 prosent alle henvisningene. Tallene, som er usikre, kommer fra Norsk pasientregister, og de har ikke tidligere vært publisert.

Ringberg understreker at funnene hennes sammenfaller med andre studier på henvisningspraksis.

Lege

VARIASJON: Om legen sender deg videre til spesialist eller ikke kan være svært varierende.

Foto: colourbox.com

Også Ringbergs forskning viser at bosted er avgjørende for hva slags helsetilbud pasienten får. Fastleger som driver praksis langt unna et sykehus, henviser pasienten sjeldnere til sykehus enn fastleger som bor nær sykehuset.

– Det er ikke bra at det er store forskjeller. Dette har med likhet å gjøre. Men alle studier viser det: Jo nærmere man er en spesialist, jo større er sjansen for at man får time hos en spesialist.

Tvinger frem henvisning

Petter Brelin vedgår at henvisningspraksisen kan være "i overkant"

I OVERKANT: Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin erkjenner at enkelte fastleger henviser i overkant mye.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Fastleger som har blitt spesialister i allmennmedisin, henviser mindre enn fastleger som ikke har spesialisering, ifølge Ringbergs doktorgrad.

– De som henviser mye, gjør det antagelig fordi de er usikre, og kanskje fordi de vil ha ryggen fri. De er redd for å overse noe.

Ringberg tror at leger i større grad enn før skriver henvisning til sykehus for å etterkomme pasientens ønsker.

– Noen tvinger det frem eller ønsker det sterkt. Så blir det ikke diskutert på en ordentlig måte. Dette har nok mye med kommunikasjon å gjøre, sier Ringberg.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, vedgår at noen leger ikke er flinke nok til å sile ut.

– Vi har en tendens til overdiagnostikk og overbehandling. Norske fastleger kunne ha vært enda bedre portvoktere for å skjerme spesialisthelsetjenesten, sånn at de pasientene som virkelig trenger det, kommer raskt inn og får den nødvendige behandlingen i spesialisthelsetjenesten.

SISTE NYTT

Siste meldinger