Hopp til innhold

Store saker skaper trøbbel for politiet: Mangler kompetanse og kapasitet

Store saker, som alvorlige voldshendelser og seksuelle overgrep, tar nesten alt av ressurser. Politiet bruker en tredel av sine ressurser på tre prosent av sakene.

Nattbilde over Oslo.

OSLO: Flere politidistrikter, inkludert Oslo, har hatt store saker innenfor blant annet vold og seksuelle overgrep som koster mye å etterforske.

Foto: NRK

Bekymringen kommer frem i en ny rapport fra Politidirektoratet. Politiet bruker en tredel av ressursene sine på under tre prosent av sakene, ifølge deres kapasitetsundersøkelse.

Politiet mener de mangler kompetanse og kapasitet til å møte kriminalitetsutviklingen som de har sett de siste årene:

  • En klar økning i grov vold

  • Betydelig flere seksuallovbrudd

Slik oppsummerer assisterende politidirektør utfordringen politiet står overfor. De ser også at antall saker innenfor vinningskriminalitet har sluttet å minke. Det skaper store problemer.

Håkon Skulstad

SJEF: Håkon Skulstad er assisterende politidirektør i Politidirektoratet.

Foto: Heidi Klokk / NRK

– Vi har oppdaget saker av et omfang som vi knapt kunne forestille oss. Det har gjort at bunken av ubehandlede saker øker, selv om vi har satt inn ekstra ressurser på dette området, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad til NRK.

Pedofilt nettverk

– Denne situasjonen er så krevende at det er ikke tilstrekkelig å gi mer ressurser eller øke litt på kapasiteten, sier Skulstad.

Overgrepssaker er et av saksfeltene som tar opp mye ressurser. Disse sakene kan inkludere krypterte datamaskiner, enorme mengder med filer og veldig mange ofre.

NRK fortalte i forrige uke at Oslo politidistrikt har etterforsket et pedofilt nettverk i mer enn fem år. Det er slike saker som politiet ser en betydelig økning av.

Jon Schillaci var FBIs mest ettersøkte overgriper før han ble dømt i 2008.

STOR SAK: Oslopolitiet mener de avslører et pedofilt nettverk som har holdt på i 20 år, spredt over hele Norge og med kontakter i utlandet.

Illustrasjon: FBI/GRAFIKK NRK

Nye regler?

– De store og kompliserte sakene krever så ufattelig mye av politiets arbeide, både i etterforskning og påtalesporet. Det må vi selvfølgelig gjøre noe med. Det viktigste vi kan gjøre er å se om vi kan ha et regelverk som gjør det enklere og lurere å jobbe med slike saker, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i justisdepartementet.

Sættem mener at saker med mange ofre kan etterforskes og føres for retten på en enklere måte enn nå.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær Justisdepartementet (H)

STATSSEKRETÆR: Thor Kleppen Sættem (H) i justisdepartementet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

I fjor sommer slo politifolk alarm, og i lang tid har det økende tallet på saker politiet ikke har fått saksbehandlet ferdig, vært omtalt.

– Det nytter ikke å stå gang på gang på gang å få de samme spørsmålene. Det er publikum som til slutt taper på det, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

– Lang svartid på 112

Han mener at det også må mer penger til.

Sigve Bolstad, Politiets fellesforbund

FAGFORENINGEN: Leder av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Tilførselen av økonomi er lavere enn det som går ut. Så regnestykket går rett og slett ikke opp. Nå er vi i dialog, og vi prater både med politisk ledelse og Politidirektoratet, og det som er helt klart er at enten må rammene økes ganske så kraftig, eller så må man inn og prioritere hardere, sier Bolstad.

Han sier at tilbakemeldinger fra blant andre Sør-øst politidistrikt, beskriver at responstidsmålingen går opp.

– Det er større forskjell mellom by og land. Det tar lengre tid å komme gjennom blant annet på nødnummeret 112, og så ser man at restansene øker. Dessverre, sier Bolstad.

– Vi skulle veldig gjerne ønsket at mange av de fornærmede måtte vente i kortere tid. Det er en stor belastning når du først har bestemt deg for å anmelde en sak, sier assisterende politidirektør Skulstad

AKTUELT NÅ