Støre om lekkasje: – Viser alvoret i sikkerhetssituasjonen

– Dette underbygger inntrykket av at regjeringen ikke har gjort jobben sin, og at de forsøker å dekke over det, sier Ap-lederen om hemmelig rapport som ble lekket til DN.

Vakthold utenfor slottet

PASSER PÅ: 3. april i fjor rykket politiet i Oslo ut etter at en person kjørte en bil og parkerte den på Slottsplassen.

Det er Dagens Næringsliv som har fått tilgang til rapporten som Forsvarsdepartementet nekter å offentliggjøre. Den viser at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

– Denne lekkasjen bidrar til å forsterke inntrykket av alvoret i situasjonen. Dette underbygger inntrykket av at regjeringen ikke har gjort jobben sin, og at de forsøker å dekke over det.

Det sier Ap-leder Jonhas Gahr Støre, som mener Kontroll- og konstituasjonskomiteen

Jonas Gahr Støre

ALVORLIG: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Kontroll- og konstitusjonskomiteen må vurdere ny høring med regjeringen.

Foto: Peder Bergholt

må vurdere om regjeringen og statsministeren skal kalles inn til ny høring for å forklare om de har styring på landets sikkerhet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde denne uken en to dager lang høring om saken.

Flere sentrale spørsmål kunne imidlertid ikke belyses på grunn av hemmeligholdet, og flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

Ønsker åpenhet

Rapporten som DN har fått innsyn i er et sammendrag av Riksrevisjonens rapport.

Den beskriver Forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.

– På prinsippielt grunnlag er det ikke greit at en hemmeligstemplet rapport lekkes. Men samtidig må det understrekes at en samlet Kontroll- og konstitusjonskomite, og Riksrevisoren mener at den burde vært offentliggjort, sier Støre.

Ulovlig lekkasje

Flere kilder i kontroll- og konstitusjonskomiteen bekrefter overfor NRK at de direkte sitatene fra rapporten gjengitt i DN stemmer, men det er delte meninger om hvorvidt de løsrevne sitatene etterlater seg et riktig inntrykk av helheten i rapporten.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sitter også i kontrollkomiteen, men vil ikke kommentere innholdet i rapporten.

Men han mener lekkasjen i seg selv er alvorlig og bryter med loven.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier torsdag kveld at hun ikke vil kommentere saken. Men i en e-post til NRK skriver Forsvarsdepartementet:

«De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende. Etter sikkerhetsloven skal slik informasjon sikkerhetsgraderes og være taushetsbelagt. Forsvarsdepartementet vil derfor ikke kommentere innholdet i sikkerhetsgraderte dokumenter eller saker basert på slike opplysninger.»

– Summen er gradert

I Debatten på NRK lørdag kveld utdypet forsvarsministeren hvorfor hun fortsatt mener at rapporten bør være hemmelighetsstemplet.

– Det er gjerne helheten av opplysningene som er avgjørende for om en trusselaktør setter sammen et puslespill og finner ut hvor vi er sårbare. En faglig vurdering, som vi har tatt hensyn til, mener her at det er summen av opplysningene som er gradert, sa Søreide.

– Er alt det som står beskrevet i 2015 ryddet opp i?

– Jeg kan ikke gå i detalj, men vi har en helt annen situasjon i dag enn i 2015, både i politiet og Forsvaret.

– Men er byggene sikret nå?

– Arbeidet blir aldri ferdig, fordi trusselsituasjonen endrer seg hele tiden. Vi hadde en god evne til sikring i 2015, og den er blitt stadig bedre, svarte Søreide

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger