Hopp til innhold

Slik vil Støre rydde opp i fastlegekrisen: – Ikke noe nytt, svarer Høie

Over 100.000 nordmenn står uten fastlege. Nå vil Ap bruke 350 millioner mer enn regjeringen på å rekruttere nye fastleger og redusere antall pasienter per lege.

Støre-kirkenes-lege-110821

Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker å bevilge mer penger til fastlegeordningen.

Foto: Andreas Lekang / NRK

– Problemet nå er at det er for få leger, og for lange pasientlister.

Det sier partileder og statsministerkandidat i Ap, Jonas Gahr Støre, som onsdag besøkte Kirkenes legesenter.

Der traff han lege og kommunestyrerepresentant i Ap, Espen Rafaelsen, som også etterlyser flere fastleger.

Lege og lokalpolitiker i Ap, Espen Rafaelsen.

Lege og lokalpolitiker i Ap, Espen Rafaelsen.

Foto: Andreas Lekang

– Utgangspunktet er at vi må ha flere fastleger. Og da må det være mer attraktivt å komme inn i jobben, konstaterer Rafaelsen.

Ap har i sitt alternative budsjett satt av 350 millioner mer i dagens statsbudsjett til å rekruttere nye fastleger og korte ned pasientlisten til fastlegene.

Fastlegekrise

Ifølge Legeforeningen har mangelen på fastleger aldri vært større.

En stor andel av fastlegene i Norge er over 50 år, og 85 prosent av norske kommuner oppgir at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

Samtidig står over 100.000 nordmenn uten fastlege.

– Nå har vi en kombinert krise av at det er for få som blir rekruttert, og for mange som er i alder til å bli pensjonert. Så de manglene vi hører om i dag er egentlig en forsmak på en utfordring som kommer til å bli mye større, sier Støre.

Støre-kirkenes-lege-110821

Jonas Gahr Støre (Ap).

Foto: Andreas Lekang / NRK

Partiet kommer nå med fire konkrete tiltak for å gjøre pengene om til et bedre helsetilbud (se faktaboks).

Et av disse tiltakene er å øke antall utdanningsstillinger med 400, slik at flere skal kunne bli fastleger. En utdanningsstilling innebærer at man kan ta videreutdanning samtidig som man mottar lønn fra sykehuset.

Fastlegeordningen

I dag er det kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. I dette ansvaret inngår også den såkalte fastlegeordningen.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet (se faktaboks).

Støre er tydelig på at ordningen er underfinansiert. Partiet ønsker å bruke de ekstra 350 millionene til å rydde opp i ordningen.

Blant annet ønsker Ap å redusere fastlegenes pasientliste med 100 pasienter i snitt i løpet av de neste årene.

– Det må bety færre på liste. Mer tid til hver pasient.

– Nå er det jo sånn at mange av fastlegene tjener godt nettopp på grunn av at de har mange på pasientlisten. Tror du fastlegene selv går med på forslaget?

– Det finnes selvfølgelig et øvre tak på hvor mange pasienter som er bra å ha for en fastlege, og ikke minst bra for pasientene. Og det må Helsetilsynet følge nøye med på, slik at pasienten får god behandling og nok tid til oppfølging, sier Støre.

– Ikke sett et eneste nytt forslag

Støres forslag sender ikke akkurat sjokkbølger gjennom regjeringslokalene.

– Jeg er veldig glad for at Støre nå kommer etter, og lanserer de samme tiltakene som regjeringen er i ferd med å gjennomføre.

Det sier helse- og omsorgsminister i Høyre, Bent Høie. Han er krystallklar på at tiltakene Ap lanserer for å bedre fastlegeordningen ikke er noe nytt.

Samtidig erkjenner Høie at det er lange pasientkøer hos fastlegene.

Bent Høie

Bent Høie (H).

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Definitivt. Og det er årsaken til at regjeringen har tatt tak i dette og etablert en forpliktende handlingsplan.

Handlingsplanen innebærer å styrke allmennlegetjenesten, som fastlegeordningen er en del av, med 1,6 milliarder kroner frem mot 2024.

– Jeg har ikke sett et eneste nytt forslag fra Arbeiderpartiet for å styrke fastlegeordningen, avslutter Høie.

AKTUELT NÅ