NRK Meny
Normal

Støre: – Jeg forstår spørsmålet om inhabilitet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har under en høring i Stortinget forklart sin pengestøtte til vennen Felix Tschudi. – Jeg forstår spørsmålet om min habilitet i denne saken, sier han.

Video 459c16f3-4522-4234-8f03-2dbf3a9fcda6.jpg

Video: – Mitt forhold til Tschudi gjør meg ikke inhabil, sier Jonas Gahr Støre

Støre har i dag forklart seg under en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han måtte først og fremst svare på om han var inhabil da han ga penger til en søknad til et nordområdeprosjekt i 2008.

Rederiforbundet var den formelle søkeren, men prosjektet involverte i stor grad Støres barndomsvenn Tschudi.

Søknaden ble sendt fra Rederiforbundet, men senteret var ifølge Rederiforbundet initiert av rederen Felix Tschudis selskap som også bidro med 6 millioner kroner i støtte.

– Det vi blant annet ønsker å få klarhet i er om Støre vurderte sin egen habilitet, om vennskapet mellom Støre og Tschudi var av en slik art at det ville være naturlig å vurdere sin habilitet, om Tschudis selskap har fått markedsmessige fordeler av tildelingen, og om alt i denne saken har vært håndtert etter vanlig praksis, sa leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen (Frp) da han åpnet høringen.

– Brukte ikke vennskapet

Felix Tschudi innrømmet at han har kjent Støre siden barndommen.

– Vi gikk i parallellklasser på skolen og tok et ettårig befalskurs sammen, men vi er ikke nære venner som pleier jevnlig kontakt. Vi er en del av en større vennekrets, og pleier ikke vennskap på tomannshånd, sa Tschudi.

Han sa også at verken han eller selskapet hans har hatt næringsmessig fordel av senteret.

– Vi har tvert imot betalt 6 millioner kroner til prosjektet uten å kreve skattemessig fradrag. Det er nettopp fordi det er en gave, sa Tschudi som omtalte seg selv som en aktiv styreleder i senteret.

Han sa videre at han mente det var naturlig at selskapet hans fikk plass ved styrebordet som en av de største bidragsyterne. Utenriksdepartementet fikk også tilbud om styreplass.

Artikkelen fortsetter

Video f4a78f37-bd89-415c-90be-1f39ee68f318.jpg

Video: Tschudi svarer på spørsmål om Støres habilitet

Martin Kolberg (Ap) spurte om Tschudi har brukt sitt beskrevne vennskap for å få utenriksministeren til å støtte prosjektet.

– Det kan jeg kategorisk avvise, sa Tschudi.

– Tenkte du på at denne saken kunne sette Støres habilitet under press?

– Nei, det skal jeg innrømme at ikke slo meg som noen naturlig tanke. Jeg hadde ingen konkret kontakt med ministeren i denne saken, men med administrasjonen i Utenriksdepartementet, sa Tschudi.

Støre: – Jeg forstår vennespørsmålet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var den siste som ble innkalt til høringen. Han redegjorde for prosjektet Utenriksdepartementet ga penger til.

Etter redegjørelsen tok Støre opp sitt forhold til Tschudi.

– Jeg forstår spørsmålet om min habilitet i denne saken, og det er helt legitimt fordi habilitet handler om tillit. Jeg tar spørsmålet på stort alvor, og jeg vurderte selv mitt forhold til Tschudi i 2008. Min vurdering var at jeg ikke var inhabil, sa Støre.

– Vurderte du konkret din habilitet i forhold til Tschudi i denne saken?, spurte Anundsen.

– Ja, og det står jeg fast på.

Kolberg ba utenriksministeren fortelle om hvilke refleksjoner han gjorde rundt sin habilitetsvurdering.

– Allerede i 2005 informerte jeg departementet om mitt kjennskap til Tschudi ettersom han er en stor aktør i Nord-Norge. Da denne saken kom opp vurderte jeg ikke dette vennskapet så nært at det burde var et habilitetsspørsmål, sa Støre.

Han gjentok også at han ikke har snakket med Tschudi om senteret.

Støre ble også spurt hvorfor han brukte lovavdelingen til å få vurdert sin habilitet i forhold til kronprins Haakon, og ikke i forholdet til Tschudi.

– Jeg står inne for vurderingen om habilitet, og jeg har ikke holdt det ene vennskapet opp mot det andre. Jeg står fast på at dette ikke utløser noen habilitetsvurdering, sa Støre.

Da utenriksministeren skulle oppsummere sine standpunkt, sa Støre:

– Det ble spurt av pressen før jeg kom inn om det har vært noen form for samkjøring av forklaringer mellom partene som er kalt inn til denne høringen. Det har det ikke vært, sa Støre.

– Vi tok initiativet

Sturla Henriksen, administerende direktør i Norges Rederiforbund

Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Foto: NRK

Den første som forklarte seg om sin rolle, var Sturla Henriksen fra Rederiforbundet.

Henriksen ga en grundig redegjørelse for tidslinjen i saken.

– Kortversjonen er at Rederiforbundet initierte og inviterte Tschudi Shipping etter at de hadde bidratt med 6 millioner kroner, forklarte Henriksen.

Før det hadde han forklart at Rederiforbundet allerede tidlig i 2008 hadde tatt initiativ for å få medlemmene deres til å gi penger til maritime professorater.

– Vi kontaktet en rekke medlemmer, og første møte med Tschudi Shipping var 18. april 2008. Så var vi i dialog med selskapet per mail 16. og 26. mai. 10. juni bekreftet Tschudi Shipping at de ville bidra med 6 millioner kroner over fem år, sa Henriksen.

Så forklarte han at bevilgningen fra Støre og Utenriksdepartementet først kom i november 2008.

På spørsmål innrømmet han imidlertid at det var Tschudis ide at man skulle opprette et senter for nordområdelogistikk fremfor å bruke pengene på professorater.

Det var også han som tok initiativ til at senteret skulle opprettes som en stiftelse der Tschudi er styreleder, og der det i senterets vedtekter er nedfelt et krav om at Tschudi Shipping Company (TSC) skal være representert i styret.

Nekter å uttale seg om habilitet

Tidligere helse- og næringsminister Ansgar Gabrielsen har også vært knyttet til prosjektet. Det fikk SVs Hallgeir Langeland til å be om Gabrielsens vurdering av Støres habilitet.

– Jeg har noen tanker om habilitet, men det har jeg tenkt til å holde for meg selv. Det har kanskje interesse for noen av tilhørerne, men det er ikke min oppgave å vurdere, sa Gabrielsen.

Tschudis rolle har imidlertid vært udiskutabelt.

– Tschudi var helt sentral i dette prosjektet, sa Henriksen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger