Hopp til innhold

– Sosialhjelp etter bingometoden

Det gjelder å «velge seg» den riktige kommunen dersom man trenger sosialstøtte.

Sosialkontor
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Er du enslig sosialklient uten barn og bor for eksempel i Rendalen kommune i Hedmark, vil du få rundt 6000 kroner utbetalt i sosialhjelp.

Men bor du i nabokommunen Engerdal, får du over 4500 kroner mer i måneden.

I dag er det opp til hver enkelt kommune å bestemme utbetalingen av sosialhjelp, men flere av partiene har før årets stortingsvalg tatt til orde for en statlig minstenorm for sosialhjelpssatser:

  • SV
  • Kristelig Folkeparti
  • Fremskrittspartiet
  • Venstre (ønsker en garantert minsteinntekt (borgerlønn) til alle norske statsborgere over 18 år)

LES: KrF med fattigdomspakke

Svært store forskjeller

Trenger du sosialhjelp, vil du nemlig oppleve at det er svært store variasjoner fra kommune til kommune.

I tillegg til at det varierer hvilken dokumentasjon du må legge ved søknaden om økonomisk hjelp, gir den individuelle vurderingen saksbehandlerne er pliktet å gi, store utslag.

Nrk.no har gått gjennom tall for alle Norges kommuner. Fordi sammensetningen av brukergruppen av sosialhjelp vil variere, har vi sjekket utbetalingen til enslige sosialklienter uten barn, for på den måten å kunne sammenligne tallene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har delt inn landets kommuner i ulike grupper, fordelt etter kommunens økonomiske situasjon, slik at de er gruppert med andre sammenlignbare kommuner.

Nrk.nos gjennomgang viser svært store forskjeller i utbetalingen av sosialhjelp mellom sammenlignbare kommuner.

I to kommuner som i utgangspunktet skal kunne sidestilles økonomisk, kan du i den ene få opptil hele 7800 kroner mer enn i den andre:

  • Eksempel 1:

Høyeste utbetaling: Evje og Hornnes med 8217 kroner

Laveste utbetaling: Verran med 3339 kroner

Differanse: 4878 kroner

  • Eksempel 2:

Høyeste utbetaling: Ulvik med 10.269 kroner

Laveste utbetaling: Etnedal med 2779 kroner

Differanse: 7490 kroner

  • Eksempel 3:

Høyeste utbetaling: Engerdal med 10.687 kroner

Laveste utbetaling: Leka med 2876

Differanse: 7811 kroner

(Kilde: SSB. Tallene er basert på en oversikt over stønadsnivået i 2006, som er de nyeste tallene i denne oversikten.)

– Er her vi finner fattigdommen

I Leka kommune får altså en enslig sosialklient uten barn rundt 3000 kroner, mens en i tilsvarende situasjon i Engerdal får litt i underkant av fire ganger så mye.

Karin Andersen

Karin Andersen (SV) håper hun får med regjeringskollegaene i Ap og Sp på statlige minstesatser.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Det er urimelig store forskjeller mellom de ulike kommunene, sier Karin Andersen (SV), leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det er her du finner fattigdommen. Skal vi fjerne den, må vi heve ytelsene og innføre en statlig minstenorm. Nå har vi fått en runde med velfortjent juling fordi vi ikke har gjort nok mot fattigdom, så nå må vi jobbe for å få til dette.

LES: - Folk hadde høyere forventninger

Men foreløpig har ikke Andersen og SV fått med seg regjeringskollegaene Arbeiderpartiet og Senterpartiet på forslaget om en statlig minstenorm for sosialhjelpsatsene.

– Det er vanskelig for SV å forstå hvorfor noen er imot det, men vi vil fortsette å jobbe for å nå dette målet, sier Andersen.

– Anstendighet skal ikke avhenge av bosted

Hun får full støtte av daglig leder i Foreningen Fattignorge, Georg Rønning.

– Det skal ikke være slik at om du har et anstendig liv eller ikke avhenger av hvor i landet du bor, sier Rønning.

Georg Rønning, daglig leder i foreningen Fattignorge

Georg Rønning i Foreningen Fattignorge mener dagens sosialhjelpsordning er basert på tilfeldigheter.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

– De store forskjellene forteller at vi har et system som ikke fungerer. Dette er sosialhjelp etter bingometoden.

Han mener sosialhjelpen må være tilknyttet en statlig sats, slik som andre offentlige ytelser.

At kommunene har hatt ansvaret for størrelsen på sosialhjelpen, har blant annet vært begrunnet med ulike bokostnader avhengig av hvor i landet du bor.

– Hadde vi hatt statlige minstesatser, kunne det heller ha vært en bostøtteordning tilknyttet sosialklientene. Den ville ha gjort mye for å utjevne forskjellene i bokostnader, mener Rønning.

SIFO: Nøktern livsstil koster 7000 kroner

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har regnet ut at en nøktern livsstil koster minimum rundt 7000 kroner per måned for en enslig mann mellom 20 og 50 år uten bil.

Likevel betaler altså kommunene ut sosialhjelp som ligger langt under dette.

– Det er meningsløst og viser manglende respekt for dem som sliter i kommunen, mener Rønning.

AKTUELT NÅ