Analyse

Støre-flertall fortsatt i ledelsen

Ap-leder Jonas Gahr Støre får flertall både til venstre og mot sentrum, når Sp fortsetter veksten. Venstre sliter med å holde på velgerne og måles fortsatt under sperregrensen.

jonas erna

DUELL: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til debatt på Finansnæringens dag tirsdag. Norstats måling for NRK i april gir Støre størst grunn til å smile.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Venstres manglende evne til å holde på velgerne bør bekymre statsminister Erna Solberg (H).

For Støre er det gledelig at Senterpartiet fortsetter å hente velgere fra regjeringspartiene. Men det gjør også at Aps vekst ikke er så stor som den ellers ville vært.

Laster innhold, vennligst vent..

Hovedbildet

 • Endringene for alle partiene er mindre enn de statistiske feilmarginene.
 • Dagens fire samarbeidspartier ville for fjerde måned på rad mistet flertallet, dersom målingen var valgresultat.
 • Frp går tilbake og ligger signifikant under valgresultatet fra 2013. Frps tilbakegang er største endring, men likevel ikke statistisk gyldig, i barometertall.
 • Høyre har størst økning i sin barometerverdi, men det er altså ikke statistisk gyldig at partiet går frem fra forrige måned.
 • Det er statistisk gyldig at MDG er under sperregrensen. Venstre får en barometerverdi under sperregrensen og SV over.
 • Venstre måles under sperregrensen for fjerde måned på rad og sliter med en bemerkelsesverdig lav lojalitet.

Stortingsflertall

 • H+Frp+KrF+V mister flertallet og får 76 mandater. Det er laveste mandat-tall for koalisjonen siden juni 2015.
 • Det er fjerde måned på rad de fire partiene ikke får flertall. Det er første firemånedersperiode uten ikke-sosialistisk flertall siden før kommune- og fylkestingsvalget i 2015.
 • I april 2016 fikk de fire partiene til sammen 95 mandater, deres beste måned fra desember 2013 til nå.
 • Ap og Sp får til sammen 82 mandater, som er tre mandater unna flertall. Partiene trenger dermed støtte fra enten SV eller KrF som begge ville fått 9 mandater dersom målingen var valgresultat.
 • Alle partiene som kan tenkes å støtte en Støre-regjering får 101 mandater på Stortinget i denne målingen. Det er det høyeste antallet mandater for R+SV+Ap+Sp+KrF+MDG samlet som er målt etter lokalvalget i 2015.
 • KrF og Venstres foretrukne regjeringsalternativ, H+KrF+V oppnår 54 mandater, tre flere enn forrige måned, men 31 mandater unna flertall. KrF og Venstre til sammen er 11 mandater mindre enn Frp.
 • Fra og med november har de fire borgerlige partiene vært uten flertall på snittet av målingene.

Regjeringspartiene

 • Situasjonen for Høyre er stabil mellom 22+ og 25- fra november til nå. Dette intervallet er også mindre enn feilmarginene for Høyre.
 • Høyres lojalitet er tilsvarende stabile. Mindre gunstig enn Ap, men bedre enn Frp. Sammenlignet med årets tre første måneder, er det en svak økning i andelen usikre velgere, som nå er to av ti 2013-velgere for Høyre.
 • Regjeringen – Ap: Høyre taper netto 30 000 velgere til Ap. Frp taper 10 000 velgere til Ap. Regjeringen samlet taper dermed 40 000 velgere til Ap.
 • Regjeringen – Sp: Høyre taper 27 500 velgere til Sp. Frp taper 26 500 velgere til Sp. Regjeringen samlet taper dermed 54 000 velgere til Sp.
 • Høyre øker sin andel usikre velgere fra forrige måned og har nå 20,8 prosent usikre 2013-velgere. Det er nest mest etter Venstre.
 • Frp ligger nå signifikant under valgresultatet fra 2013 på 16,3 prosent. Det er første gang i år. Det er dermed også statistisk gyldig at Frp nå gjør det dårligere enn ved årsskiftet, da desembermålingen var bedre enn 2013-valgresultatet.
 • Frps lojalitet er så vidt over 60 prosent.
 • Det er usikre velgere, Sp og Ap som er regjeringspartienes største problem. Ikke samarbeidspartiene.
 • Høyre viser potensial til å hente velgere fra Frp og Venstre.
 • Frp har ikke positiv velgerutveksling med noen av de andre partiene.
 • Frp vektes opp og har et råtall under 10 prosent (9,4). En videre nedgang for Frp kan dermed ikke utelukkes. Råtallet kan av og til indikere kommende tendenser, slik Sps vekst ble kommentert i februar og mars. Det kan også si mer om hvem man har fått tak i, enn hva befolkningen som helhet mener.
 • Norstats mars-tall for Frp (14,4) var høyere enn gjennomsnittet av byårene (12,6).

Arbeiderpartiet

 • Arbeiderpartiet ligger lavere enn i januar, signifikant lavere enn i november, men får litt høyere barometerverdi enn forrige måned.
 • På snittet av målingene har Ap opplevd en jevn tilbakegang fra oktober til nå.
 • Aps lojalitet på 75 prosent er svakt bedre enn forrige måned, men fortsatt godt under 80 prosent, som vil kunne indikere et godt grunnlag for stor fremgang ved valget. Ap lå over eller nærmere 80 enn 75 prosents lojalitet hele andre halvår i fjor.
 • Andelen usikre Ap-velgere fra 2013 er svakt høyere i april enn den var i februar og mars.
 • I både mars og april er hovedforskjellen fra tidligere måneder at Ap avgir mange velgere til Sp.
 • Brutto går 36 000 velgere fra Ap til Sp. Det er mer enn dobbelt så mange som går direkte fra Ap til Frp og H til sammen 15 000.
 • Samtidig må man ta med at Ap henter noen velgere motsatt vei. Da ser bildet bedre ut for Ap. Partiet henter som nevnt 40 000 velgere fra regjeringspartiene, netto. Effekten av disse ville vært større om Ap da samtidig ikke hadde mistet 25 000 til Sp, netto.
 • Hovedinntrykket av at Sp er bedre enn Ap til å hente velgere fra blå side står seg.
 • Bildet av at Ap mister velgere til Sp er riktig for fjerde måned på rad.
 • Det er 13. måned på rad at Ap samlet sett vinner på velgervandringene fra de to regjeringspartiene. Snittet for de 13 månedene har vært at Ap tjener 36 000 velgere på overgangene.

Senterpartiet

 • Sp fortsetter fremgangen i barometerverdi fra årsskiftet, og er signifikant større enn i februar og januar.
 • Sps fremgang er større på flere andre målinger og oppslutningen på 11,3 prosent er svakt under gjennomsnittet for februar på 11,6 prosent.
 • Sp henter velgere fra alle partier bortsett fra SV, særlig fra de tre største.
 • Sp klarer å vokse tross noe lavere lojalitet, det viser hvor sterk velgertilveksten fra andre partier er.


Venstre

Laster innhold, vennligst vent..
 • Venstre får en barometerverdi lavere enn 4 prosent for fjerde måned på rad.
 • På denne målingen estimeres Venstre å være 8.200 velgere unna sperregrensen.
 • Med i dette bildet; Venstre har 40 000 usikre velgere fra 2013 som kan hentes ned fra gjerdet. (26,4 prosent av 2013-velgerne)
 • Venstre har en dramatisk lav lojalitet på kun 35,3 prosent. Det er laveste lojalitetsverdi for samtlige stortingspartier hele denne stortingsperioden.
 • I tillegg taper partiet stort til både Ap og Høyre. Flest til Ap som Venstre ikke vil samarbeide med. Partiet avgir også velgere til Senterpartiet.
 • Venstre taper netto 17 000 velgere til Ap, 10 500 velgere til Høyre og 3000 velgere til Sp.
 • Venstre vinner kun velgere fra KrF, ellers avgir de velgere til alle de andre partiene, bortsett fra MDG som det ikke er registrert noe velgerutveksling med, den ene eller andre veien.

Sperregrensen

 • SV kan feire et halvt år sammenhengende med barometerverdi over sperregrensen på Norstats målinger for NRK. SV vektes også ned, så råtallene er høyere barometerverdien. SV har årsbeste velgergevinst med Ap, men har fortsatt mye å gå på i å øke lojaliteten (66,5 prosent) og få velgere ned fra gjerdet (20,2 prosent).
 • KrF har svært lav andel usikre velgere (kun 9,6 prosent), men avgir i økende grad velgere til Sp (10 prosent). KrF vektes opp, råtallet viser akkurat 4 prosent. Forrige måned var partiet under sperregrensen hos Norstat for NRK.
 • MDG er under sperregrensen for sjuende måned på rad, men i motsetning til forrige måned, er det ikke signifikant.

solberg støre
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger