Hopp til innhold

Johansen mener regjeringen ikke var godt nok forberedt på pandemi

Oslo og Bergen stengte skolene før regjeringen kom på banen. Nå har storbyene levert kritikk av regjeringen til Koronakommisjonen.

Raymond Johansen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener nasjonale myndigheter ikke var godt nok forberedt.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Nasjonale myndigheter var ikke forberedt når pandemien traff, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Da Norge ble stengt 12. mars i fjor, hadde uroen allerede vart i ukevis i kommunene.

Allerede 27. februar gikk diskusjonen i det såkalte storbynettverket i Kommunenes Sentralforbund om hva man skulle gjøre. Samme kveld ble Norges første koronatilfelle rapportert.

Både Oslo og Bergen stengte skoler og barnehager før Erna Solberg gikk på talerstolen 12. mars. I Bergen ble arrangementer stengt og cruiseanløp avlyst.

Nå sier storbylederne at de måtte ta beslutningen om å stenge nærmest på egen hånd.

Robert Rastad

STENGTE NED: Tidligere kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune stengte skolene før regjeringen kom på banen 12. mars.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei

– Vi hadde tiltak knyttet mot en del enkeltarrangementer som vi stengte for. Vi la begrensninger på antall deltakere. Vi la begrensninger på cruiseanløp. Vi kom også så langt at vi stengte ned skoler og barnehager i Bergen før de nasjonale bestemmelsene kom, sier Bergens tidligere kommunaldirektør Robert Rastad til NRK.

– Vi følte behov for å stenge ned for å få kontroll på hvor mye smitte som var i samfunnet.

I et brev til Koronakommisjonen beskriver Rastad hvordan Bergen utover i mars ventet på signaler fra sentrale myndigheter:

«I etterkant av medieoppslagene og i videre dialog i ulike kanaler, var det en klar forventning om at helseministerens orientering i Stortinget 10. mars ville gi noen klare føringer, eller finansministeren og statsministerens pressekonferanse samme dag. Da ingen av disse ga nødvendige avklaringer, måtte Bergen kommune gjøre nødvendige vedtak lokalt...»

«Det var knyttet spenning til statsministerens deltakelse på politisk kvarter 12. mars, og forventning til at det der ville komme signaler om at nasjonale myndigheter ville ta grep rundt situasjonen. Da dette ikke ble adressert der, valgte Bergen, Stavanger og Oslo kommuner å iverksette tiltak på egen hånd. »

På det tidspunktet hadde foreldregrupper organisert seg både i Bergen og andre steder for å ikke sende barna på skolen.

Holmenkollen skifestival 2020

TOMME TRIBUNER: Holmenkollen Skifestival ble det første store idrettsarrangementet i 2020 som gikk uten publikum. Det skulle komme mange flere.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Krisemøter om skifestival

I Oslo ble den første store testen om Holmenkollen skifestival 6. til 8. mars skulle gå uten publikum.

Beslutningen om å stenge arenaen ble tatt kvelden 5. mars.

Helsedirektoratet deltok i krisemøtet om stenging, og NRK har tidligere omtalt hvordan kommuneadvokaten i Oslo nektet for at kommunen hadde ansvaret. Helsedirektoratet koblet på sin side inn Regjeringsadvokaten.

Idag hevder likevel byrådsleder Raymond Johansen at det kom for uklare signaler fra regjering og helsemyndigheter:

– Vi etterlyste handling fra nasjonale myndigheter i starten av pandemien. Vi ønsket blant annet klare og tydelige signaler om Holmenkollen skifestival i begynnelsen av mars, men opplevde at vi måtte ta avgjørelsen om å stenge på egen hånd, sier Johansen.

Stengd skule skole stengt

STENGT: Korsvoll Skole i Oslo var blant skolene Oslo kommune stengte om formiddagen 12. mars.

Foto: Terje Pedersen

Et annet krevende spørsmål i Oslo var om skoler og barnehager skulle stenge. Også her mener Johansen at kommunen måtte handle selv.

– Dagen før nedstengingen signaliserte både statsministeren og helseministeren at det ikke var aktuelt å stenge skoler og barnehager. Det gjorde at vi måtte ta skjeen i egen hånd og bestemme nedstengingen, fordi vi så at smittesituasjonen var i ferd med å eskalere.

– Var ikke forberedt

Oslos byrådsleder peker på at en pandemi har toppet de nasjonale risikoanalysene i mange år.

Likevel mener Johansen det var vanskelig å få klare råd.

– Nasjonale myndigheter var ikke forberedt når pandemien faktisk inntraff. Vi etterlyste handling fra nasjonale myndigheter og da det uteble, måtte vi iverksette omfattende smittevernrestriksjoner. Jeg tror det raskt ble førende for den strategien som ble valgt nasjonalt, sier Johansen.

Høie: – Ser frem til evaluering

Helseminister Bent Høie sier han er glad for at storbyene har levert sine evalueringer til koronakommisjonen, og sier at regjeringen også vil sende sin evaluering til dem.

Bent Høie i Drammen, oktober 2020.

IKKE FOR TREGE: Helseminister Bent Høie (H) mener regjeringen tok grep på riktig tidspunkt i mars.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det vil helt sikkert være punkter som er bra i forhold til vår og kommunenes håndtering, og ting som kunne vært gjort bedre. Men det får vi se når kommisjonen har oppsummert dette. Vi skal også gi våre bidrag i den diskusjonen.

– Var dere for trege?

– Jeg mener ikke vi var for trege, men det var en vanskelig avveining: På den ene siden å sette inn tiltak ut fra en føre-var tankegang, men på den andre siden ikke sette inn tiltak så tidlig at de mistet sin virkning når vi hadde behov for dem. Den vurderingen gjorde vi hver eneste dag i den perioden.

Høie viser til at Oslo stengte skolene bare noen timer før regjeringens pressekonferanse 12. mars, der skolestenging ble vedtatt for hele landet.

– En del kommuner tok ikke hensyn til at folk i samfunnskritiske funksjoner hadde behov for åpne barnehager. Det var behov for å gjøre dette nasjonalt, og det var ikke så mange timer i forskjell.

Høie bekrefter at det var uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i de kritiske dagene i mars.

– Ja, det har det vært ved flere andre anledninger også, ulike vurderinger. Det er helt naturlig. Men det er ikke en ulempe, men en fordel, for da får man frem de ulike argumentene. Dette er vanskelige spørsmål, og da vil det være ulike vurderinger, sier Høie.

– Men det er helt åpenbart at vi finner ting der vi kunne gjort ting annerledes og vært bedre forberedt og det er det viktig å finne ut av. Derfor er jeg glad for at storbyene bidrar med sine vurderinger av dette til kommisjonen.

Robert Rastad sluttet som kommunaldirektør i Bergen fra 31.12.2020. Intervjuet med ham er gjort før han sluttet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger