Storberget vil orientere Stortinget om terrorangrepene 22. juli

– Det er viktig at alle fakta kommer frem, sier justisminister Knut Storberget.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget peker på at de ikke er alle spørsmål han kan svare på før 22. juli-kommisjonens arbeid er ferdig, men vil møte i Stortinget dersom det er behov.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Han har i dag informert presidentskapet på Stortinget om at han er klar til å orientere Stortinget om terrorangrepene 22. juli.

– Regjeringen har understreket at vi til enhver tid er klare for å informere Stortinget om forhold knyttet til terrorberedskap og samfunnssikkerhet, sier Storberget i en pressemelding.

– Jeg er åpen for å finne egnet form og tidspunkt for en eventuell redegjørelse i nært samarbeid med Stortingets presidentskap.

Budsjettbehandling

I et brev til presidentskapet peker Storberget på at han har redegjort for terrorangrepene i trontaledebatten, og at han informerte om terrorberedskapen, sammen med forsvarsminister Grete Faremo, i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, hvor også medlemmene av Stortingets justiskomité var til stede.

Videre viser Storberget til at regjeringen vil gi ytterligere informasjon til Stortinget når justiskomiteens budsjett skal behandles i Stortinget i begynnelsen av desember, men sier at han er åpen for ytterligere redegjørelse dersom det er nødvendig.

Kan ikke svare på alle spørsmål

Storberget gjør det i brevet klart at flere spørsmål rundt terrorangrepene 22. juli «vanskelig vil kunne svares på før evaluering av de involverte etater er fullført og kommisjonens arbeid er sluttført».

Likevel sier justisministeren at han kan redegjøre for aktuelle forhold overfor Stortinget før nasjonalforsamlingen før behandlingen av justiskomiteens budsjettinnstilling.

– Det er viktig at alle fakta kommer frem, sier Storberget.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger