Full uenighet mellom Storberget og Politidirektoratet

Det er full uenighet mellom justisminister Knut Storberget og Politidirektoratet om Storbergets uttalte tidsfrist for innføringen av den nye straffeloven.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget og Politidirektoratet er på kollisjonskurs når det gjelder innføringen av den nye straffeloven. Storberget har etter all sannsynlighet lovet mer enn han kan holde.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Storberget har sagt at loven skal tre i kraft i 2012 , men Politidirektoratet nekter for å ha sagt at det er mulig.

Årsaken er at politiets straffesakssystemer er så gamle at de har gått ut på dato og ikke har kapasitet til å ta imot en ny straffelov. Derfor må det nye datasystemer på plass før den nye straffeloven kan tre i kraft.

– Vet ikke hvor Storberget har fått tallet fra

Justisminister Knut Storberget sier at dette skal være i stand i 2012, og hevder Politidirektoratet har gitt grønt lys til denne tidsfristen.

– Jeg formoder at det i den anbefalingen vi har fått fra Politidirektøren, Politidirektoratet og Politiets data- og materielltjeneste om 2012, har vært en dialog rundt dette, sier Knut Storberget til NRK.

Men i Politidirektoratet er beskjeden en helt annen.

– Hvor har Storberget fått årstallet 2012 fra?

– Det kan jeg ikke svare på, for det vet jeg ikke, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Arnt Inge Rolland.

– Men det er ikke formidlet fra Politidirektoratet at vi er i stand til å løse dataproblemet innen 2012.

To år lenger enn justisministerens tidsfrist

En gruppe skal i løpet av i år finne ut hvordan de nye systemene må være, nøyaktig hvor lang tid det vil ta å utvikle dem, og hva det vil koste. Det betyr at selve arbeidet med å få på plass nye datasystemer først kan begynne til neste år.

Da lovforslaget ble lagt frem for Stortinget, ble det anslått at arbeidet med å utvikle et nytt straffesakssystem, ville ta tre år.

I og med at dette arbeidet først kan begynne mot neste år, ligger det an til at de nye systemene er på plass, og den nye straffeloven kan tre i kraft, først i 2014, altså to år etter det Storberget sier.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger