LO-topp om NHO: – Brudd på ett sekund om de nekter å snakke om pensjon

FOLKETS HUS (NRK): LO har pensjon som ett av sine hovedkrav. NHO nekter å snakke om det. Årets lønnsoppgjør ligger an til å bli det tøffeste på lenge.

Fellesforbundets leder Arve Bakke

KRAV: Fellesforbundets leder Arve Bakke sier NHO må snakke om pensjon under hovedforhandlingene, enten de vil eller ei.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

I dag vedtok LOs representantskap at de går inn i hovedforhandlingene med krav om tariffestede pensjonsordninger i privat sektor. De ønsker ordninger som gir høyere pensjonsutbetalinger og utjevner forskjeller mellom kvinner og menn.

– NHO må snakke om pensjon

Norges største arbeidstakerorganisasjon lar seg ikke skremme av at NHO allerede har varslet at det ikke kommer på tale å diskutere pensjon under årets forhandlinger.

– De må jo snakke om det når det blir tatt opp i forhandlingene, enten de liker det eller ikke, sier Fellesforbundets leder, Arve Bakke, til NRK.no.

– Så her har ikke NHO noe valg?

– Det har man ikke. Hvis det blir slik at med det samme vi sier «pensjon», så sier de «nei», da har du brudd i forhandlingene på ett sekund, da, svarer han.

Bakke får en nøkkelrolle i årets hovedoppgjør fordi Fellesforbundet og Norsk Industri, som representerer de såkalte frontfagene, skal lede an forhandlingene.

De andre sektorene følger stort sett det resultatet de oppnår, og Fellesforbundet har forpliktet seg til å kjempe for tariffestede pensjonsordninger i privat sektor.

– Når vi fremmer krav om pensjon, så skal vi ha resultat på det, på samme måte som vi skal ha resultater når vi reiser krav om andre ting. Det samlede resultatet avgjør hvorvidt det blir konflikt eller ikke, sier Bakke.

NHO står på sitt

NHOs arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard er kjent med kravene fra LO, men han er likevel klar på at de ønsker å holde tariff og pensjon adskilt.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

NEI: – Vi er opptatt av at bedriftene må ha en økonomisk fleksibilitet og en kostnadskontroll og forutsigbarhet, og det får man ikke gjennom tariffesting av pensjon, sier NHOs arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Vårt standpunkt er krystallklart. Vi ønsker ikke en diskusjon om tariffesting av pensjonsordningene. Vi mener at tariffesting av pensjon ikke skal skje i lønnsoppgjørene.

Hovedgrunnen til at NHO for alt i verden vil unngå tariffesting av pensjon, er at de frykter at det vil føre dramatisk økte kostnader for bedriftene.

– Dessuten vil tariffesting av pensjon øke forskjellene mellom organiserte og uorganiserte arbeidstakere, og medføre en betydelig svekkelse av konkurranseevnen til det organiserte arbeidslivet, sier Oppegaard til NRK.

– Er dere villig til å gå i brudd i forhandlingene over hvorvidt man skal diskutere pensjon eller ikke?

– Jeg vil ikke forskuttere hvordan forhandlingsløpet skal gå, vi får ta det som det kommer og arbeide videre ut fra det.

– Har du fortsatt tro på at dere kan holde pensjon utenfor årets forhandlinger?

– LO er godt kjent med vårt standpunkt, og vi kjenner deres. Det er langt igjen til forhandlingstidspunktet, sier han.

Oppegaard mener det blir «for hypotetisk» å mene noe om LOs pensjonskrav øker streikefaren til våren. Men han er tydelig på at en eventuell tariffesting av pensjon vil bidra til å øke konfliktnivået i arbeidslivet på sikt.

– Hvis pensjon blir gjenstand for tarifforhandlinger og mekling, så vil det utvide konflikttemaene i norsk arbeidsliv, og det er vi ikke tjent med fra arbeidsgivers side, sier han.

Stor streikevilje

Mye tyder på at konfliktnivået allerede er på vei opp.

Flere LO-forbund NRK har snakket med er mer enn villige til å streike for å få formuleringer om pensjon inn i tariffavtalene i privat sektor.

HK-leder Trine Lise Sundnes

KAMPKLAR: Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor sier bedre pensjonsavtaler er svært viktig for hennes medlemmer.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix
Leif Sande

FORBUNDSVIST: Leif Sande i Industri Energi er glad for at LO i dag vedtok at årets hovedoppgjør skal gjennomføres forbundsvist.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Streikeviljen er alltid stor når det gjelder å få gjennomslag for våre krav, sier forbundslederen i Industri Energi, Leif Sande.

Lederen Handel og Kontor sier pensjon er deres hovedkrav i årets oppgjør.

– Så der er streikeviljen stor. Men først og fremst skal vi ha resultater, og da må vi forhandle. Vi går ikke inn i disse forhandlingene med det for øyet at vi skal streike. Vi går inn med det for øyet at vi skal ha resultater, sier Trine Lise Sundnes.

LOs pensjonskrav i årets oppgjør gjelder privat sektor, men også forbund med arbeidstakere i det offentlige sier de er villige til å streike slik at LOs medlemmer i det private næringslivet får mer forutsigbare pensjonsavtaler.

– Når det gjelder pensjon er det stor streikevilje hos oss, sier Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen, som representerer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

– At Fellesforbundet må få gjennomslag for pensjonsordningene i privat sektor det er det som er avgjørende når det gjelder pensjon, sier Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Frykter dagens ordninger forsvinner

I hovedsak er ikke pensjon en del av tariffavtalene i privat sektor. Dermed kan arbeidsgiverne endre vilkårene. Når en bedrift selges, for eksempel, kan de nye eierne endre pensjonen dersom den ikke er avtalefestet.

I en del bedrifter er ansatte lovet en viss del av lønnen i pensjon til de dør, og slike ordninger koster arbeidsgiverne dyrt. LO er redd disse ytelsesordningene kan forsvinne, og derfor er kravet om å bringe pensjon inn i lønnsoppgjøret viktig særlig for tjenestesektoren.

«Mange bedrifter i privat sektor har gode ytelsespensjoner, men disse er under avvikling. Nå er om lag 80 pst av arbeidstakerne omfattet av andre ordninger og endringsprosessen kan gå raskt i 2014», skriver LO i sin tariffpolitiske uttalelse.

Selv om pensjon er viktig for LO, blir også lønn en avgjørende del av årets oppgjør.

De krever et lønnstillegg som i det minste skal opprettholde arbeidstakernes kjøpekraft, altså det LOs medlemmer sitter igjen med når skatt og inflasjon er trukket fra.

NHOs arbeidslivsdirektør sier til NRK at kravene «står i sterk motsetningen til den moderasjonsretorikken LO fører i andre fora».

– Vi har sett på de samlede krav som LO og Fellesforbundet har presentert. Og i sum så presenterer de en betydelig personalkontandsvekst for norske bedrifter, sier Oppegaard og trekker fram reallønnsvekst, pensjonsavtaler og redusert arbeidstid for ansatte over 62 år som eksempler på dyre LO-ønsker.

Gerd Kristiansen

TYDELIG: LO-leder Gerd Kristiansen lover at LO skal være en konstruktiv partner i lønnsoppgjøret. – Men vi skal ikke gi ved dørene. Vi skal kjempe for løsninger som tjener våre medlemmer, sa hun i talen.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Frustrert og provosert LO-leder

Gerd Kristiansen går inn i sitt første lønnsoppgjør som LO-leder. Hun er forberedt på at forhandlingene med arbeidsgiverne blir tøffere enn på lenge.

Under sin tale til representantskapet tirsdag gikk hun høyt på banen og anklaget NHO for å være «høye og mørke».

Hun mener motparten opptrer arrogant når de på forhånd har varslet at de ikke ser pensjon som et tema. Hun lar seg også provosere av at de allerede under sist møte i kontaktutvalget med regjeringen slo fast at lønnsveksten må ligge under tre prosent.

Selv om hun ikke vil si noe konkret om streikefaren, legger hun ikke skjul på at muligheten for konflikt ligger der.

– Det er tidlig å snakke om tidenes streikevår, men det gjør oss frustrerte at de så tydelig har flagget et prosentmål. Samtidig er pensjoner lagt inn, og så lenge det ligger inne så er det et konfliktgrunnlag. Når det er sagt så ønsker jeg ikke å diskutere konflikt før forhandlingene har startet, sa Kristiansen til NRK tidligere i dag.

NHOs Svein Oppegaard er ordknapp når han skal svare på Kristiansens påstander om arroganse.

– Det får stå på LO-lederens karakteristikk. Det vil jeg ikke kommentere.

– Hun sier også at hun venter seg de tøffeste forhandlingene på mange år, deler du den spådommen?

– Jeg tror igjen at det blir hypotetisk. Vi får starte forhandlingene, så får vi se hvordan dette utvikler seg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger