Utlendinger er mer utsatt for arbeidsulykker

Utenlandske anleggsarbeidere har langt større risiko for å dø eller bli skadet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet har også nylig avdekket sosial dumping blant utlendinger på norske veiprosjekter.

Utenlandske anleggsarbeidere har langt større risiko for å dø eller bli skadet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet har også nylig avdekket sosial dumping blant utlendinger på norske veiprosjekter.

SE VIDEO: Det blir stadig flere utenlandske arbeidere og entreprenører i veibransjen. De utenlandske anleggsarbeiderne har langt større risiko for å bli utsatt for arbeidsulykker.

De sprenger seg gjennom fjell og stein. Her skal norske skattebetalere få billig vei så raskt som mulig, og faren er over for denne gangen.

Men altfor ofte går det galt på byggeplasser langs veiene, og særlig er det utenlandske arbeidere som skader seg. 6 av 11 som døde i fjor var utlendinger.

– Vi vet at utenlandske arbeidstakere er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker. Årsaken til det er at de ikke kan språket og heller ikke har fått sikkerhetsopplæring, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Samtidig blir det stadig flere utenlandske arbeidere og entreprenører i veibransjen.

– Skremmende utvikling

I 2009 deltok utlendinger i to større anbudskonkurranser, og vant en av dem. Siden den gang har interessen for norske veiprosjekter økt kraftig.

I 2012 vant utenlandske selskap 12 av 14 anbud.

– Utviklingen vi har sett i løpet av kort tid er ganske skremmende. Utenlandske selskaper utkonkurrerer de norske anleggsbedriftene, og det blir mye sosial dumping. Det går på dårligere lønn og arbeidsvilkår, sier leder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet.

Ingrid Finboe Svendsen

Hun forteller at mange ulykker skjer fordi utenlandske anleggsarbeidere ikke kan språket og ikke har fått sikkerhetsopplæring.

Foto: NRK

– Vi ønsker å forebygge ulykker

Nye E6 langs Mjøsa er regjeringens prestisjeprosjekt og en av veistrekningene der Arbeidstilsynet planlegger en rekke planlegger kontroller av norske og utenlandske entreprenører før sommeren.

– Generelt er denne bransjen utsatt for risiko. Ansatte er utsatt for ulykker. Vi ønsker å forebygge ulykker og sikre at alle ansatte får lovlige arbeidsbetingelser, sier Svendsen.

Nå reiser norske entreprenører tvil om alt kommer til overflaten når inspektører sjekker lønnsforholdene hos utenlandske konkurrenter.

– Stor mulighet til å utnytte systemet

Albert Hæhre som har en av storkontraktene på E6 Dovrebanen, mer enn antyder at utenlandske selskaper i mange tilfeller ikke følger spillereglene:

– De som ønsker å utnytte systemet, har en stor mulighet til å gjøre det. Det er slik vi ser det. Det skyldes manglende kontroll, også utover landegrensene, sier Hæhre.

Men bildet er ikke svart-hvitt. En av Hæhres utenlandske underleverandører ble tatt for å ha betalt arbeiderne under norsk minstelønn – et forhold som raskt ble ordnet opp i. En lignende sak er under gransking på Hardangerbru-prosjektet.

- Vi hører at det skjer ulovlig menneskehandel

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening sier de hører at det skjer ulovlig menneskehandel i enkelte næringer.

Foto: NRK

– Vi hører at det skjer ulovlig handel med mennesker

Norsk byggenæring mener det er grunn til å mistenke at utenlandske selskaper tvinger arbeidere til å jobbe gratis i hjemlandet etter at de har tjent bra i Norge.

Norsk minstelønn er fire ganger høyere enn det laveste lønnsnivået i Europa:

– Vi hører at det skjer ulovlig menneskehandel i enkelte næringer og at arbeidstakerne ikke får betingelsene de skal ha. Jeg er veldig opptatt av å være føre-var når vi hører at slikt skjer, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Vegvesenet har gransket påstander om slike tilstander på prosjekter i Norge – uten å kunne dokumentere. Vegvesenet fortsetter å granske:

– Dette tar vi høyst alvorlig. Vi må komme til bunns i det og få det avskaffet i de tilfellene som måtte forefinne, sier Lars Erik Hauer som er direktør for vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen.

SISTE NYTT

Siste meldinger