Stor prisauke på leigemarknaden: – Aldri målt høgare pris i hovudstaden

Anton Lier og Markus Rande er avhengige av å jobbe ved sidan av fulltidsstudiet for å ha råd til å leige. Likevel er dei blant dei «heldige». – Vi har aldri målt høgare pris i hovudstaden før, seier husleie.no.

LANG JAKT: Markus Rande og Anton Lier leita i fleire månader før dei fann ei leilegheit dei hadde råd til i hovudstaden.

LANG JAKT: Markus Rande og Anton Lier leita i fleire månader før dei fann ei leilegheit dei hadde råd til i hovudstaden.

Foto: Trine Svanholm Misje / NRK

Hittil i år har det vore ei berg- og dalbane i utviklinga av leigeprisar. I byrjinga av koronapandemien gjekk leigeprisane ned, før ein såg ein kraftig auke i juni.

– Ein såg ein auke på fem prosent samanlikna med i fjor, men dette har dabba litt av til juli. Vi har aldri målt høgare pris i hovudstaden, seier Kjetil Olsen, dagleg leiar for husleige­plattforma husleie.no. Dei står 15 prosent av alle leigeforholda i Noreg.

Kjetil J. Olsen

SPÅR VIDARE PRISVEKST: Dagleg leiar i husleie.no, Kjetil Olsen, trur auken i leigemarknaden vil fortsette å auke i utover hausten.

Foto: Heide Marie Gøperød / husleie.no

Ifølgje husleie.no har gjennomsnittsprisen for å leige bustad auka med ein prosent på landsbasis sidan juli i fjor. Men det er store forskjellar for kva ein må betale rundt om i landet.

I Trondheim vil husleiga på ei treroms leilegheit no vere på rundt 9430 kroner i månaden. I Bergen må du ut med 10.591 kroner for ein tilsvarande bustad. I Oslo ligg gjennomsnittet på 15.673 kroner i månaden.

I sistnemnde by er auken på 1,7 prosent samanlikna med i fjor. I sentrum er auken på nesten 10 prosent, ifølgje utleigeplattforma.

– I fjor snakka studentar om at ein måtte ut med 6000 kroner per månad for å leige bustad. No har det auka til 7000 kroner eller meir, seier Olsen.

Han har sett fleire stader at leigetakarar byr ein høgare pris enn det som står i annonsen, fordi ein er desperate etter å finne ein stad å bu.

Prisutvikling i leigemarknaden for juli

By

2019

2020

Oslo

15.062

15.298

Bergen

12.286

11.805

Trondheim

12.340

11.959

Kristiansand

9401

9688

Stavanger

11.255

10.950

Tromsø

12.417

12.992

Bodø

11.734

12.685

Kjelde: finn.no

Både tala frå finn.no og husleie.no er basert på eigne statistikkar for utleige. Tal frå Utleiemegleren viser den same tendensen.

I enkelte byar har gjennomsnittsprisen gått ned, medan han i andre har gått opp. Dette varierer også mellom bydelane, og kva type bustad ein er på jakt etter.

Prisendringar for Olso

Bustad

2019

2020

Prisendring

Leilegheit

15.062

15.298

1,6 prosent

Rom i bufelleskap

6496

6618

1,9 prosent

Hybel

8789

9223

4,9 prosent

Kjelde: finn.no

Avhengig av deltidsjobb for å leige

Anton Lier og Markus Rande har nyleg flytta til Oslo for å studere. Etter fleire månader med leiting fann dei til slutt ei leilegheit til tre personar på Frogner.

– Vi brukte lang tid på å leite, og såg fort at om det var her, eller lenger utanfor sentrum, var prisane så å seie like, seier Rande.

Anton Lier og Markus Rande i leilegheita dei leiger i Oslo

STUDENTAR: Anton Lier og Markus Rande er avhengige av å jobbe på sida for å ha råd til leilegheita si i Oslo.

Foto: Trine Svanholm Misje / NRK

Per person betalar dei 7000 kroner i leige kvar månad. Då er ikkje straum eller internett inkludert. I tillegg har dei betalt 21.000 kroner i depositum kvar.

– Det blir 100 prosent nødvendig å jobbe ved sidan av studielån og stipend, så må vel rekne med annakvar veke, og eit par helge i månaden, seier Rande.

Men, sjølv med ei leilegheit som gjer dei avhengige av å arbeide i tillegg til å vere fulltidsstudentar, har dei vore «heldige». For i Oslo Vest må ein fort ut med 18.000 kroner for ei treroms leilegheit.

Blir innelåst i leigemarknaden

– For mange er det mest praktisk og best å bu sentralt i byane. Då er dei i ein litt vanskeleg situasjon på leigemarknaden, når det har auka så mykje, seier samfunnsøkonom Viggo Nordvik.

Han meiner studentar og dei som studerer litt og jobbar litt er dei mest sårbare gruppene, fordi ein er avhengig av å bu nære der ein studerer.

Han fryktar dette kan føre til at folk blir innelåst i leigemarknaden.

– Mange må bruke mykje av dei økonomiske ressursane sine på husleige. Dermed reduserer dei moglegheita til å spare opp pengar til å gå over til å eige seinare, seier Nordvik.

– Ikkje alle skal bu i sentrum

Nikolai Astrup

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er einig i at prisauken, spesielt i sentrum av hovudstaden, har vore stor.

Han seier at regjeringa vil gjere meir for å regulere bustadmarknaden og å bygge fleire bustader, men at studentane også må sjå utanfor sentrum for å finne billigare stader å leige.

– Alle kan ikkje bu i sentrum. Studentane bur stort sett i attraktive sentrale strøk, eg trur ein også må sjå litt utanfor den sirkelen, seier Astrup.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger