Stor økning i trusler mot rettsdommere

Domstolene er svært bekymret over en dramatisk økning i trusler mot dommere, politiadvokater og vitner. Bare hittil i år er 27 saker anmeldt mot 13 i hele fjor.

 Brann i huset til sorenskriveren i Hamar

UTLØSENDE: Denne brannen hos en sorenskriver i Hamar 22. juli 2013 er årsaken til at Domstoladministrasjonen startet å telle trusler mot aktørene i retten.

Foto: POLITIET

– Det er en klar økning, og det er sterkt beklagelig og bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen, til NRK.

I 2014 startet de å telle og systematisere antall trusler, etter at huset til en sorenskriver i Hamar brant ned 22. juli 2013. To jenter lå og sov, men snarrådige naboer fikk vekket dem. I mars ble en mann siktet for mordbrannforsøk.

Flest mot dommere

Erling Moe

BEKYMRET: Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen.

Foto: NRK

– Det førte til at vi begynte å jobbe med sikkerhetsspørsmål og sette det i system. Det var en tankevekker, og vi har eksempler på større grad av organisert kriminalitet, og da kan truslene øke, sier Moe.

Domstolene anmelder alle truslene, og er bekymret for hver eneste. De fleste er rettet mot dommere, men enkelte er mot vitner og politiadvokater. Det er et vidt spekter av type trusler, ifølge Moe.

– Men det er også snakk om alvorlige trusler. I en rettsstat så er respekt og sikkerhet til rettsbehandlinger en viktig del av demokratiets fundament, sier Moe.

Årsaken

– Hvorfor tror du aktører i domstolen blir utsatt for trusler?

– Vi har grunn til å tro at enkelte ser seg tjent med å forsøke å påvirke rettens forhandlinger gjennom trusler, og det finnes sikkert også hevnmotiv. Det er også folk som har vært i rettssystemet og som tar ut hevn for dommen i form av trusler i etterkant, sier Moe.

Christer Tromsdal

SIKTET: Christer Tromsdal ble pågrepet i Sandefjord i slutten av juni.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

I dag ble finansmannen Christer Tromsdal fengslet i fire uker i Asker og Bærum tingrett. Han er siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Tromsdal-saken

Et ektepar ble brutalt utsatt for et boligangrep i nabohuset i 2012, og har nå fått status som fornærmede i saken. Politiet mener angrepet egentlig var rettet mot meddommeren i nabohuset, som også har status som fornærmet i saken.

– Vi har aldri hørt om bestilte angrep på meddommere. Men vi har eksempler på direkte angrep på dommere, og det er veldig beklagelig hvis denne saken viser seg å stemme og et en forsøker å påvirke rettsprosessen, sier Moe.

Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe

AKTOR: Politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe i Asker og Bærum politidistrikt.

Foto: OLA MJAALAND

Politiet ser svært alvorlig på angrepet Tromsdal er siktet for:

- Veldig, veldig uheldig

– Det er ikke mange saker man har hørt om anslag mot en meddommer i en pågående straffesak. Vi ser veldig alvorlig på denne siktelsen og hendelse. Vi mener han har vært med på å bestille dette anslaget for å få utsatt en pågående sak fra Økokrim som han er siktet i og domfelt for, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe i Asker og Bærum politidistrikt.

Vibeke Hein Bæra

REAGERER: Vibeke Hein Bæra er bistandsadvokat i Tromsdal-saken.

Foto: Anne Lognvik

Vibeke Hein Bæra, som er bistandsadvokat for de fornærmede i saken der politiet mistenker Christer Tromsdal for å motarbeide aktører i rettsvesenet, håper det gjøres generelle tiltak nå.

– Det er en veldig, veldig uheldig utvikling. Det rammer ikke bare i de enkelte sakene, men på et mye høyere nivå, hvis vi opplever at rettssikkerhetsgarantiene våre trues, sier Hein Bæra.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger