Stor NRK-undersøkelse: Hareide kan tape med knappest mulig margin

Kampen om KrFs veivalg kan bli avgjort på det aller siste fylkesårsmøtet. Det viser en NRK-undersøkelse basert på over 500 KrF-ere i fylker som ennå ikke har valgt sine delegater.

Knut Arild Hareide

I løpet av helgen kan det bli avgjort hvem som skal styre Norge framover. Da skal 7 av KrFs fylkeslag velge delegater til landsmøtet som vil bestemme om Norge skal få en ny regjering

NRK har vært i kontakt med 517 KrF-ere i fylkene som de neste dagene skal velge de siste delegatene til partiets landsmøte.

Hvem som blir valgt, vil avgjøre om Erna Solberg (H) får fortsette som statsminister, eller om partileder Knut Arild Hareide får det som han vil og danner regjering med Jonas Gahr Støre (Ap).

Undersøkelsen gir en pekepinn på stemningen i grasrota i de avgjørende fylkene.

Dersom fylkesårsmøtenes delegater gjenspeiler det KrF-erne i undersøkelsen har svart, vil det bli svært jevnt helt til siste slutt. Den aller siste delegaten kan bli tungen på vektskålen.

Hareides innspurt

Knut Arild Hareide fikk verst tenkelige start på de avgjørende delegatvalgene, da Rogaland KrF valgte å sende 15 blå og én rød delegat til landsmøtet.

Siden har fylkeslagene valgt å sende delegasjoner som skal speile standpunktene i årsmøtesalene. Dersom de siste elleve fylkesårsmøtene gjør det samme, kan fordelingen av delegater bli slik:

Undersøkelsen er sendt til 1176 KrF-ere på fylkes- og lokallagsnivå per SMS fra 17. til 25. oktober. Dette er KrF-ere som står oppført med ulike verv og posisjoner lokalt i partiet. 44 prosent av dem har svart. Det er dermed ikke sikkert at de er representative for holdningene i sine fylker, eller for holdningene til de som faktisk deltar på fylkesårsmøtene.

Flere av fylkene som gjenstår, kan ifølge undersøkelsen komme til å gi Hareide støtte. Den viser at Sogn og Fjordane, Troms, Trøndelag, Akershus og til og med Møre og Romsdal kan komme til å sende flere røde enn blå delegater.

Usikker prosess

Hvordan de siste fylkene velger sine delegater, og hvordan landsmøtet skal stemme over regjeringssamarbeidet, kan bli helt avgjørende.

Derfor er det også vanskelig å vite om blant annet det tradisjonelt blå KrF-fylket Møre og Romsdal faktisk vil sende så mange røde delegater som denne undersøkelsen indikerer.

En annen undersøkelse NRK har gjort blant de som faktisk skal delta på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal, tyder på at årsmøtet vil være delt omtrent i tre: En tredel som vil samarbeide med Høyre, en tredel som vil samarbeide med Ap, og en tredel som vil bli værende i opposisjon.

Hva de som vil bli værende i opposisjon vil velge hvis de må, og i hvor stor grad deres syn blir representert i delegasjonen, kan endre bildet betraktelig.

Østfold kan avgjøre

Morgendagen kan kalles en superlørdag i norsk politikk. Da skal en tredel av KrFs delegater velges på en og samme dag.

Men hvis utfallet blir som i denne undersøkelsen, vil høyresiden fortsatt mangle 13 mandater når helgen er omme. Da vil de siste, avgjørende stemmene bli valgt neste uke.

Dersom resultatene blir akkurat som i undersøkelsen, er det først når Østfold KrF har sagt sitt, som siste fylkeslag tirsdag, at vi vet hvilken side som har flertall i salen.

Men selv om Hareide kan få medvind i innspurten, tyder undersøkelsen på at det ikke holder helt i mål. Hvis dette blir resultatet, vinner blå side med én stemmes margin.

Alle er opptekne av Kristeleg folkeparti no. Kvifor, får du svaret på her.

Alle er opptekne av Kristelig Folkeparti no. Kvifor, får du svaret på her.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger