– Tilbudet til psykiatriske pasienter er uverdig og farlig

– Dette er alvorlig, det er farlig rett og slett, sier Frp-leder Siv Jensen om nedbyggingen av det psykiatriske tilbudet til norske pasienter. Hun frykter at pasienter blir skrevet ut før de er friske nok.

Frp-leder Siv Jensen

– Situasjonen er dramatisk, sier Siv Jensen. Hun vil ha en ny opptrappingsplan med øremerkede midler.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Norske kommuner bruker mindre penger på psykisk helse i dag enn det de gjorde for fem år siden og samtidig legges det ned rundt hundre psykiatri-sengeplasser i året.

– Kommunene har ikke klart å holde tritt, sier, sier SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose som har skrevet rapport om denne utviklingen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall døgnplasser nærmest er halvert siden 1990. Fra 2007 til 2011 forsvant 552 sengeplasser i psykiatrien.

– Det bildet NRK tegner i dag er reelt. Tallenes tale er klar, dette er en konsekvens av en villet politikk fra regjeringens side og det har ikke manglet på advarsler, sier Siv Jensen i en kommentar til det tilbudet det offentlige Norge gir de psykiatriske pasientene.

Utviklingen er i tråd med regjeringens mål om at flest mulig skal få hjelp der de bor. Fremfor lange opphold i institusjon, skal pasientene helst bo hjemme og få behandling og hjelp av distriktspsykiatriske sentre og fra kommunen sin.

– Kommunene er ikke klare

– Regjeringen gjør ikke nok for disse pasientene. De blir skrevet ut for tidlig fra sykehusene og kommunene er ikke klare til å ta imot dem, sier Frp-lederen.

Robin Kåss

Robin Kåss mener at pasienter fortsatt må få hjelp fra spesialister selv om de er skrevet ut fra sykehus.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Statssekretær Robin Kåss er enig i at kommunene strever med å gi et godt nok tilbud til de det gjelder, men mener at flere døgnplasser ikke er veien å gå. Og han mener det er riktig å legge ned enda flere plasser.

– På 70-tallet hadde vi 18.000 døgnplasser, nå har vi rundt 4000. Det som er viktig er at folk får den hjelpen de trenger før de blir så syke at de må legges inn. Så må vi flytte ressursene slik at de får hjelp etter utskriving, sier han.

Bildet av pasienter som blir skrevet ut til et kommunalt apparat som ikke klarer å ta imot, blir bekreftet av Anne-Grethe Terjesen som leder Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.

– Vi vet at de største sykehusene legger ned til tross for at kommunene ikke er klare. Mange sykehus tilpasser seg samhandlingsreformen og legger ned døgnplasser. Det bekymrer oss og det fører til at mange pårørende må ta en stor del av omsorgen, sier hun.

– Redd mange ikke får den hjelpen de trenger

Bent Høie (Høyre)

Bent Høie sier han forstår at mange pasienter føler seg sveket.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / Scanpix

Høyres Bent Høie som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier han forstår at mange av de psykiatriske pasientene føler seg sviktet.

– Jeg er bekymret for at vi ser en nedbygging av tilbudet samtidig som kommunene ikke er bygget opp til å ta imot. Jeg er redd det er mange som ikke får det tilbudet de har behov for, sier Høie.

Det er en oppfatning Høie deler med psykiatriprofessor Vidje Hansen. Han sier færre sengeplasser gjør at folk sendes fortere hjem fra akuttavdelingene for å gi plass til nye pasienter.

Høie mener regelen om at rus og psykiatri skal prioriteres fremfor somatiske skydommer må gjeninnføres. Høie mener vi har havnet der vi er i dag fordi regjeringen har nedprioritert disse områdene.

– Det som nå er viktig er å stoppe denne nedbyggingen. Det største sviket ser vi hos sentrale myndigheter som lar sykehusene bygge ned sine tilbud før kommunene har sitt på plass. Dette er regjeringen og statens ansvar, mener han.Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger