Stoppet regjeringens landbruksendringer

Venstre og KrF bremset mange av de radikale forslagene i landbruksmeldingen til regjeringen. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) sier seg likevel fornøyd, men Arbeiderpartiet kaller meldingen et mageplask.

BONDEFROKOST FORAN STORTINGET

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er fornøyd med enigheten om jordbruksmeldingen, selv om mange av regjeringens forslag ble stoppet av næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, stoppet mange av de liberaliseringene regjeringen hadde lagt opp til.

Blant annet ønsker regjeringen å vil redusere tallet på produksjonsregioner for kumelk fra 19 i dag, til 10, men i enigheten legges det opp til 14 kvoteregioner.

Regjeringen foreslo også å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon. Det er det heller ikke flertall for.

Line Henriette Hjemdal

KrFs Line Henriette Hjemdal mener flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum om ny landbruksmelding.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

KrFs Line Henriette Hjemdal trekker fram enighet om en redningsplan for små og mellomstore bruk som viktig.

– Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet, sier hun.

Arbeiderpartiet: – Mageplask for regjeringen

Opposisjonen mener landbruksmeldingen nå er ribbet for Frp-stempelet den hadde da den ble sendt til Stortinget.

Knut Storberget

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget før han kaller meldingen for et mageplask for statsråden.

Næringskomiteens leder, Senterpartiets Geir Pollestad, mener regjeringen har gått på en «kjempesmell».

– Dale la fram en oppskrift for å liberalisere og sentralisere norsk landbrukspolitikk. Nå har Stortinget stoppet ham i å gjøre dette, sier Pollestad til NTB.

– Vi har reddet markedsordningene, velferdsordningene og etablert et mål om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Det er viktig for kyst- og fjellsamfunnene, og for at vi skal ha et landbruk som ikke bare kretser rundt på flatlandet, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs landbrukspolitiske talsperson,

Landbruksministeren fornøyd

– Det er jeg ikke enig. Vi får gjennomslag for mange viktige grep for å ta norsk jordbruk videre i årene framover, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin, at målet for økologisk produksjon fjernes samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

– Stortinget går ikke like langt som jeg mener det var lurt å gjøre, men det går i riktig retning, sier Dale.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger