«Setter du dine egne interesser foran nasjonens?»

STORTINGET (NRK.no): Jens Stoltenberg ble presset hardt på hva han legger i å ta ansvar for det som sviktet 22. juli. Opposisjonen vil vite hvorfor han blir sittende.

Anders Anundsen spurte om Jens Stoltenberg setter sine egne interesser foran nasjonens under Stortingets høring om 22. juli.

NETT-TV: Stoltenberg ble spurt om han setter egne interesser foran nasjonens da han møtte i en åpen høring om 22. juli mandag.

– Setter du dine egne interesser foran nasjonens?

Spørsmålet kommer fra komitéleder Anders Anundsen (Frp) under Stortingets åpne høring om 22. juli.

Statsministeren har tidligere sagt at han tar ansvar for det som gikk galt da terroren rammet Norge. Anundsen krever svar på hvorfor det ansvaret ikke innebærer at han går av som statsminister.

– Min vurdering er at den beste måten jeg setter nasjonens beste først, er at vi får fakta på bordet, at vi lærer og at vi handler. Så kan man ha ulik oppfatning om det, men min vurdering er at den beste måten å ta ansvar på, er slik jeg gjør nå, svarer Stoltenberg.

Tok ansvar – ble sittende

Nettopp ansvar var et sentralt tema da Stoltenberg møtte i Stortingets høring mandag.

I sin redegjørelse om 22. juli i Stortinget i august i år beklaget Stoltenberg at myndighetene ikke maktet å beskytte sine egne borgere under terrorangrepet.

«Jeg har det øverste ansvaret. For beredskapen, for nødetatene, for Forsvaret og for helsevesenet. Jeg har det øverste ansvaret for det som gikk galt og det som gikk bra i håndteringen den 22. juli,» sa han.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Se Jens Stoltenbergs innledning i 22. juli-høringen.

NETT-TV: Det overordnede ansvaret ligger hos meg, sa Stoltenber i sin innledning til kontrollkomiteen på Stortinget.

Da hadde 22. juli-kommisjonen lagt frem sin rapport som kom med knusende kritikk av norsk beredskap.

I sin innledning til Stortingets kontrollhøring gjentok han dette:

– La meg igjen slå fast: det øverste ansvaret er mitt.

Avviser at regjeringa løper fra ansvaret

Samtidig viser han til at det norske systemet er lagt opp slik at enhver statsråd er konstitusjonelt ansvarlig for sitt område.

– Dette ansvaret har statsrådene tatt tydelig i denne høringen. Både Heidi Grande Røys og Rigmor Aasrud har sagt at de har hatt og har ansvaret for sikring i regjeringskvartalet. Storberget har tatt ansvar for at politiets beredskap og handlemåte ikke fungerte 22. juli, sier Stoltenberg.

Men komitéleder Anders Anundsen (Frp) presset på.

– Jeg opplever at du sier «jeg tar ansvar, men alle andre har også ansvar» og at det i praksis betyr at ingen har ansvar.

– Jeg er uenig i den vurderingen. Det at man plasserer ansvar ulike steder, er ikke ansvarspulverisering, men det peker på at det er en kjede i beredskapen, svarer Stoltenberg.

Nekter for uklarhet om Grubbegata

Samtidig er han krystallklar på at ansvaret for at sikkerhetsprosjektet ikke ble gjennomført og Grubbegata ikke ble stengt, ikke ligger hos ham.

Artikkelen fortsetter under bildet:

 Statsminister Jens Stoltenberg

HISTORISK: For første gang i historien møter en sittende statsminister møte i en åpen høring i Stortinget. Der må han svare for beredskapssvikten 22. juli.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Statsministeren har null forståelse for dem som sier at det hersket usikkerhet rundt hvem som hadde ansvaret.

– Jeg har registrert at noen mener ansvarsforholdene har vært uklare. Ansvar tas ikke bort fra et departement ut fra samtaler. De er nedfelt i kongelige resolusjoner. Det har ikke vært grunnlag for tvil om det på noe tidspunkt.

Slik forsøker han å rydde til side all tvil om at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) hadde ansvaret for at Grubbegata ikke var stengt den 22. juli i fjor.

Berømmer eget kontor

Allerede i 2004 ble det bestemt av gata måtte stenges. Likevel var den fortsatt åpen da Anders Behring Breivik parkerte sin bombebil utenfor Høyblokka.

Åtte mennesker døde i eksplosjonen, og 22. juli-kommisjonen har allerede slått fast at FAD hadde ansvaret for sikkerhetsprosjektet.

Men i kjølvannet av rapporten har det kommer fram et flere sentrale byråkrater opplevde at Statsministerens Kontor (SMK) holdt i prosjektet. Ifølge kommisjonen kan dette ha bidratt til forvirring rundt hvem som hadde ansvaret.

Oppsummert er det kommisjonens syn at en manglende erkjennelse av sårbarhet og risiko, et overdrevent hemmelighold samt en tiltakende ansvarspulverisering med overdreven respekt for det konstitusjonelle ansvar er bakenforliggende årsaker til at det 22/7 var mulig å parkere en bombebil utenfor høyblokka.

22. juli-kommisjonens rapport, s. 444

Det har ikke Stoltenberg noen forståelse for.

– Det SMK gjorde, og der vil jeg berømme kontoret, var at man var aktive i prosjektet. Det forandrer ikke ansvaret for gjennomføringen av saken, men understreker ansvaret, sier Stoltenberg.

Historisk høring

Hans forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen var historisk. Aldri før har en sittende statsminister måttet stille i en åpen høring i Stortinget.

Stoltenbergs forklaring var også den siste kontrollkomiteen hørte i sin til sammen fem dager lange høring om 22. juli og hva som gikk galt.

Tidlig neste år skal komiteens medlemmer bli enige om en innstilling. Målet er å plassere det politiske ansvaret for alt som sviktet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger