Hopp til innhold

Stoltenberg: Kabalen er ikke klar

Statsminister Jens Stoltenberg sier i dag at det ikke er sikkert når den nye regjeringskabalen er klar, selv om de i dag begynner arbeidet med «Soria Moria 2».

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg besøkte Politisk kvarter før han reiste til regjeringsforhandlingene mellom Ap, Sv og Sp.

Foto: Charlotte Haarvik Sandén / NRK

– Naturlig nok vil det være mest fokus på uenighetene mellom oss i mediene de neste dagene, men vi er enige om de viktigste veivalgene, sier Jens Stoltenberg i Politisk kvarter.

Og det store veivalget er ifølge Stoltenberg å satse på fellesskapet fremfor skattelette.

Størrelsen skal avspeiles i regjeringen

Statsministerens parti gjorde et godt valg i forhold til sine regjeringspartnere. Mens Ap nå har 64 mandater på Stortinget, har Sp og SV 11 mandater hver.

– Hvordan skal Ap innkassere valgseieren?

– Vi skal først og fremst vise respekt for tre ulike partier som har veldig mye felles og som er enige om det aller meste, sier Stoltenberg i Politisk kvarter.

– Alle tre partier er enige om at størrelsen skal avspeiles i regjeringens arbeid, men samtidig er jeg opptatt av at vi skal vise respekt for hverandre, og finne løsninger som tar hensyn til de tre ulike partiene.

Det er uansett den «gamle regjeringen» som vil legge frem budsjettet, og tidsplanen for både den nye Soria Moria-erklæringen og regjeringskabalen er ikke nødvendigvis at alt skal være klart til trontalen.

Stoltenberg: Ingen tidsfrist

Den nye regjeringen trenger derfor ikke være klar før i november.

Trontalen er når Stortinget kommer sammen i oktober hvert år, og blir konstituert og åpnet av Kongen. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

– Vi har ingen tidsfrist, sier Stoltenberg.

– Trontalen er en tale om hva vi skal gjøre i 2010. Det viktigste der er allerede avklart gjennom budsjettet.

– Det vi jobber med nå skal gjelde for hele perioden, sier statsministeren.

Mye er avklart allerede

Stoltenberg sier at det er ikke mulig å si noe sikkert i dag om hva regjeringen har fått til når perioden skal oppsummeres om fire år.

– Alle partiene har gjort det klart i løpet av valgkampen at vi er opptatt av å ruste opp skolen, bedre lærerutdanning, og vi skal gjennomføre de store planene vi har lagt frem, som feks transportplanen, milliarder til vei og bane, nye plasser i eldreomsorgen og klimaforliket, sier Stoltenberg i Politisk kvarter.

– Mye er altså avklart allerede.

Men en av tingene som velgerne kan få se resultatene av, er at det er brukt mange milliarder kroner for å ruste opp jernbane og vei, sier Stoltenberg.

Ingen ny regjeringserklæring

– En forskjell fra 2005, er at den gangen var det tre partier som ikke hadde regjert sammen. Nå er det tre partier som har regjert sammen i fire år, sier Stoltenberg.

Han legger til at det ikke er noen ny regjeringserklæring de tre partiene nå skal jobbe med. Den ble klar da de inngikk samarbeidet for fire år siden.

Video: Naversete, Stoltenberg og Halvorsen

Video nsps_upload_2009_9_28_10_23_34_2649.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Klikk på bildet for å se video.

Felles pressemøte på Statsministerens kontor

Klokken 9 i formiddag møtte de tre partilederne pressen sammen. Her fikk de snakket om sine forventinger til forhandlingene som i dag begynner.

Statsministeren gjentok først at dette ikke er en ny regjeringserklæring som vil bli lagt frem for Stortinget. Det ble gjort da partiene startet samarbeidet i 2005.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Det er alltid viktig å arbeide med dokumenter som blir omsatt i praktisk politikk, sa Stoltenberg.

Enige om problemene, kanskje uenige om løsningen

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen sa hun var glad for at sola skinner, og at hun var del av den politiske ledelsen i et land med store muligheter.

Hun var, som statsministeren, mer opptatt av det partiene er enige om.

– Vi er enige om at vi kan løse problemer, for eksempel når det gjelder klima, selv om vi kanskje er litt uenige om måten å gjøre det på, sa Halvorsen.

Snakket seg opp for å bli hørt

Sp-leder Liv Signe Navarsete gjorde det klart hva som er bakgrunnen for forhandlingene som begynner i dag: finanskrise, klimakrise og matvarekrise.

– Våre løsninger må ta hensyn til dette, sa Navarsete. og la til at forhandlingene blir spennende.

Hun fikk også humøret opp hos de fremmøtte etter å ha kremtet seg gjennom noen setninger.

– Jeg har litt dårlig stemme og må snakke meg litt opp slik at jeg blir hørt i forhandlingene, sa hun.

– Jeg tviler ikke på det, var svaret fra statsminister Stoltenberg.

AKTUELT NÅ