Kjønnsforskjellene i skoleresultater større i Norge enn i de fleste andre OECD-land

Kjønnsforskjellene i mestring av skolen er større i Norge enn i de fleste andre land, viser en ny rapport fra OECD. Og gutter møtes med lavere forventninger enn jenter i skolen.

Legger frem to rapporter om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

LEGGER FREM SKOLERAPPORTER: Stoltenberg-utvalget legger frem to rapporter om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Høsten 2017 satte regjeringen ned et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Gutter er overrepresentert på flere negative statistikker i skolen. De har høyere frafall og gjør det dårligere enn jentene. Dette gjelder ikke bare i Norge. I 29 av 34 OECD-land er det kjønnsgap i utdanningssystemene.

Camilla Stoltenberg

KOMMER MED RESULTATET: Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg presenterer rapportene fredag morgen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Utvalget som er ledet av direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, fikk i oppdrag å undersøke hvorfor kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner oppstår og hva som kan gjøres for å motvirke dem.

I dag kom det to rapporter som belyser problemstillingen, en fra OECD og en fra NIFU.

I OECD-rapporten kommer det frem at gutter i Norge har større sannsynlighet for å oppnå lavere akademiske resultater enn jenter. Tendensen er ifølge rapporten ikke økende.

Kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner i Norge er større enn snittet i OECD-landene. Sammen med Tsjekkia, Latvia, Slovakia, Slovenia og Sverige er Norge ett av landene med størst kjønnsforskjeller i skolen av 34 OECD-land.

Sanner: – Vi må løfte alle

– Vi har sett at gutter kommer dårlig ut på en rekke statistikker. Dette er ikke noe nytt. På OECD-rapporten ser man at jenter har gjort det bedre enn gutter siden 1914. Men konsekvensene og forskjellene er tydeligere i dag, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Skolestart for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han peker på at det i dag er mye vanskeligere å gå ut i jobb uten høyere utdanning.

– Det som kan ses på utfordringer for en del gutter, kan bli et samfunnsproblem. Vi må imidlertid aldri komme dit at problemet er at jenter gjør det bra, sier han.

I NIFU-rapporten kommer det blant annet frem at gutter møtes med lavere forventninger enn jenter.

– Tydelige forventninger det fortjener vi alle å bli møtt med, sier Sanner.

– Å bli møtt med forventninger betyr at noen har tro på deg, fortsetter han.

Mer tro på egen mestring

Gutter har mer tro på egen mestring, men det kommer ikke nødvendigvis frem i form av bedre karakterer, slår NIFU-rapporten fast.

Jenter på barneskole
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I rapporten står det at lærere og foreldre vurderer jentenes ferdigheter som mer positive.

Og rapportens kunnskapsgrunnlag peker på at gutter gjør det bedre med rangeringsbasert vurdering, mens jenter gjør det best om man fokuserer på ferdigheter i stedet for prestasjoner.

I rapporten etterlyses det mer og grundigere forskning på området.

Lanserer tiltak i februar

Stoltenberg-utvalget skal ikke presentere hvilke tiltak de vil foreslå før i februar. Men Camilla Stoltenberg røper hvilke tiltak utvalget vurderer å ha på blokka. Hun sier at det helt sikkert ikke blir noen «raske løsninger».

– Vi skal foreslå tiltak man kan teste ut. Et tiltak er å styrke kunnskapsgrunnlaget, sier Stoltenberg.

Her er noen av tiltakene Stoltenberg-utvalget vil se på:

  • Endre inntaksordningen, eks. med fleksibelt inntak.
  • Se på hvor lang tid man bruker på å gjennomføre skoleløpet.
  • Se på hvordan evalueringer gjøres.
  • Innholdet i skolen.
  • Kvotering i høyere utdanning.
  • Andre måter å drive inntak til høyere utdanning på.

Forholdsvis lite utforsket

Statistisk sentralbyrå sin statistikk over karakterer etter grunnskolen viser tydelig at guttene ligger bakpå, og forskjellen er størst ved slutten av ungdomsskolen. Dette gjelder særlig i norsk, men også i matematikk får jentene «overtaket»​ i 10. klasse.

– Vi ser det i skolen, vi ser det i NAV-systemet, vi ser det blant innsatte i fengslene. Gutter er overrepresentert på veldig mange av de dårlige statistikkene vi har, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han nedsatte ekspertutvalget i august i fjor.

Skolebarn

Jenter kan flere bokstaver enn guttene før skolealder, viser forskning fra NTNU i Trondheim.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Stoltenberg sin oppgave, sammen med en rekke av landets fremste skoleforskere, var å gi regjeringen konkrete tiltak å jobbe med.

– Jeg skal sette meg inn i stoffet godt og sørge for at vi leverer en god rapport som blir et bidrag til diskusjonen videre og beslutninger om tiltak både i Norge og aller helst også i andre land som står overfor de samme utfordringene, sa hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger