Stoltenberg står fast i asylsaken

– Spørsmålet er om vi skal lage en politikk der man belønnes for å ikke følge et vedtak, sier statsminister Jens Stoltenberg og avviser ethvert håp kritikerne måtte ha om at Arbeiderpartiet skal snu i saken om asylbarna.

Statsminister Jens Stoltenberg

– Vi må forholde oss også til de vanskelige valgene. Vi kan ikke den ene dagen vedta en politikk det er bredt flertall for på Stortinget, og så være mot enkeltkonsekvensene den andre dagen, sa statsminister Jens Stoltenberg om asylsaken.

Foto: Karlsen, Anette / Scanpix

I en tale til Oslo Arbeiderparti fredag ettermiddag gjorde Stoltenberg det klart at han og Arbeiderpartiet står fast på de grensene som er trukket opp i asylpolitikken, også i saken om asylbarna.

– Norsk asylpolitikk baserer seg på at hvis du kommer til Norge og er forfulgt, skal du få bli i landet. Da må vi også evne å se at de som ikke er forfulgt, eller riskerer forfølgelse hvis man blir sendt ut, ikke kan få bli. Det kan være ubehagelig, men gjør at vi kan ta vare på dem som er her, sa Stoltenberg.

– Følelsesmessige dilemma

Han innrømmet at det er en følelsesmessig vanskelig sak, men understreket viktigheten av å holde fast på prinsipper og grenser.

– Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt lover og regler som innebærer at også mennesker som kommer til Norge, og som ikke er forfulgt eller trenger beskyttelse, men som har barn, skal sendes ut. Det er det ikke noen uenighet om i Norge. Men det innebærer at vi opplever den type veldig sterke følelsesmessige dilemmaer som situasjonen vi er i nå, sa Stoltenberg.

Han påpekte at dette dreier seg om man skal lage en politikk som belønner det at man ikke respekterer et vedtak.

– Vi må passe oss veldig for å lage et system der det blir slik at man kan bruke det at man har barn til å la være å respektere et vedtak basert på lover og regler Stortinget har fattet, og der vi skal likebehandle og være rettferdige overfor mennesker med ulik bakgrunn.

Regjeringspartnerne uenige

Onsdag kveld gikk Senterparti-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete ut og ba om stans i utsendelsen av asylbarn som oppholder seg ulovlig i Norge.

– Mange av disse barna er født i Norge, de har en tilknytning til sine lokalsamfunn. Vi bør sette sakene på vent, mens regjeringen jobber fram en løsning, sa Navarsete til NRK.

Fra før har regjeringspartner SV sagt det samme, i likhet med Kirkemøtet, en rekke organisasjoner og deler av Arbeiderpartiet.

På Stortinget får justisminister Grete Faremo og statsminister Jens Stoltenbergs konsekvente linje kun støtte fra Erna Solberg og Høyre.

Selv Fremskrittspartiet mener de rundt 450 asylbarna som har bodd lenge i Norge, bør få sin sak vurdert på nytt.

– Kan ikke vedta en politikk, og så være uenig i konsekvensene

– Vi må forholde oss også til de vanskelige valgene. Vi kan ikke den ene dagen vedta en politikk som et bredt flertall på Stortinget er enig om, og så være mot enkeltkonsekvensene den andre dagen. Da må man være i så fall si at man vil ha en generell liberalisering, var Stoltenbergs klare beskjed fredag.

– Politikere skal ikke gå inn i enkeltsaker. Da er det ikke sånn at hvis du lykkes med å få oppmerksomhet, får du bli, men hvis du ikke lykkes med å få oppmerksomhet, får du ikke bli.

Rundt 450 barn anslås å oppholde seg i norske asylmottak sammen med sine familier etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden. Flere av barna har bodd i Norge i mange år.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger