Hopp til innhold

Stoltenberg forklarer gjeldskrisen

Med penn og papir i statsministerboligen forklarer Jens Stoltenberg (Ap) hvordan Norge kommer til å bli rammet av den europeiske gjeldskrisen.

Video Stoltenberg forklarer gjeldskrisen

Det er nemlig ikke et spørsmål om Norge vil bli rammet, men når og hvor sterkt vi rammes. Og det at mange land i verden sliter kraftig økonomisk, kan ramme Norge på flere måter, forklarer statsministeren (se video øverst i saken).

At vi blir rammet er helt sikkert. Spørsmålet er hvor sterkt vi blir rammet.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) / NRK

Tegner opp en «ond sirkel»

Sosialøkonomen Stoltenberg tegner opp det han kaller en «ond sirkel», der at en stat drukner i gjeld også fører til svikt i kjøpekraft og tap av arbeidsplasser.

– Problemet er at mange land har stater som har altfor høy gjeld. Det statene da gjør er at de kutter i utgiftene sine. Da opplever bedriftene at når staten bruker mindre penger, får bedriftene mindre å gjøre. Så da sier bedriftene opp folk og det blir flere arbeidsledige. Med færre mennesker i jobb, får staten inn mindre skatt og underskuddet øker enda mer, forklarer Stoltenberg.

At bedrifter går konkurs, er ikke noe nytt. Men at stater går konkurs er noe nytt vi har opplevd den siste tiden.

Gjeldskrisen for «dummies»

Video 4ea0330e-c7be-4cf6-80b9-fb152138db99.jpg

Trenger du en forklaring? Her er den europeiske gjeldskrisen forklart på to minutter.

Mest redd for tapte arbeidsplasser

Stoltenberg forklarer også hvordan gjeldskrisen i andre land vil påvirke oss i Norge. Halvparten av alt som lages i Norge selges til andre land. Svekket kjøpekraft ute, vil ramme oss.

Utlendingene vil kjøpe mindre varer og tjenester fra Norge, prisene på for eksempel olje kan bli lavere og dermed gi Norge lavere inntekter, og norske banker kan slite med å få lån ute.

– Jeg er mest redd for det første - at utlendingene kjøper mindre fra oss, for det er det som raskest slår ut i arbeidsløshet, sier Stoltenberg mens han tegner og viser.

De som selger til utlandet vil merke krisen

Det er også først og fremst de som jobber i de bedriftene som selger tjenester til andre land, som vil merke gjeldskrisen på kroppen.

– Vi har allerede sett at noen norske bedrifter er rammet. Det er de bedriftene som er mest avhengige av å selge til land som sliter. Så er spørsmålet hvor mange bedrifter som rammes, og hvor raskt vi kan lage nye arbeidsplasser for dem som forsvinner. Det er det som avgjør hvordan den samlede effekten på norsk økonomi blir, sier statsministeren og slår fast:

– At vi blir rammet er helt sikkert. Spørsmålet er hvor sterkt vi blir rammet og hvor gode vi er til å finne erstatningsarbeidsplasser og nye virksomheter.

Det offentlige står støtt

Det er private arbeidsplasser som vil ryke, mens det offentlige Norge står støtt. Men hva vil på sikt skje med norsk verdiskapning dersom det ryker mange arbeidsplasser i 2012?

Det at noen bedrifter forsvinner, det er ikke til å unngå - det kan til og med være bra.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) / NRK

– Da vil verdiskapningen i privat sektor gå ned, men heldigvis har vi klart å få andre private bedrifter til å erstatte de som har forsvunnet. Omstilling må vi ha. Det at noen bedrifter forsvinner, det er ikke til å unngå - det kan til og med være bra. Det avgjørende er at vi klarer å skape nye bedrifter for dem som forsvinner, sier Stoltenberg.

Advarer mot «dobbel dip»

Han advarer også mot det han forklarer som en «dobbel dip», der en ny økonomisk nedgang kommer når man tror oppgangen har kommet.

En «dobbel dip» er farlig, for man er dårligere rustet til å håndtere en nedgang andre gang, forklarer Stoltenberg (se video under).

Video Stoltenberg: Dette er en «dobbel dip»

AKTUELT NÅ