Dårligst stilt - bakerst i boligkøen

De dårligst stilte stiller sist i køen for å få en kommunal bolig, viser forskning fra Norsk institutt for by- og regionforskning.

Kjell Gunnar har ikke gitt opp håpet om en bolig

HÅP: Kjell Gunnar har ikke gitt opp håpet om en bolig.

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Valglogo

I undergangen ved Jernbanetorget stasjon i Oslo sitter Kjell Gunnar med en kopp og en plakat hvor det står at han er hjemløs på niende året. Han forteller at han er rusavhengig og uføretrygdet, og at han har lite kontakt med NAV i det daglige.

– Jeg har vært der en gang og spurt om hjelp til kommunal bolig, da fikk jeg beskjed om at det de kunne gi meg var en plass på hospits, så de kan se at jeg er i stand til å bo. Men er det ett sted du mister boevnen din, så er det på hospits, sier han.

Liten gruppe

Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, har siden 1996 undersøkt populasjonen av bostedsløse. Blant de om lag 400 personene som bor på natthjem eller på gata, er flertallet rusavhengige eller psykisk syke.

daglig leder i Bybo, Marit Nybø.

MENER TERSKELEN ER FOR HØY: Marit Nybø er daglig leder i Bybo, Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

– Tallene viser at dette er en bitte liten gruppe, samtidig vet vi at det er veldig få som bor permanent på gata eller over lang tid. Gruppa rusavhengige og psykisk syke er de som er bostedsløse lengst, og det er de som bruker de dårligste tilbudene, sier forsker ved NIBR, Evelyn Dyb.

På Bybo, Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid, bosetter de mange av dem som ellers ikke ville hatt noe annet tilbud.

 forsker ved NIBR, Evelyn Dyb.

FORSKER: Evelyn Dyb jobber på Norsk institutt for by- og regionforskning.

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

– Dette er en gruppe som kan være vanskelig å prioritere, men da må vi tenke at dette er mennesker som har rett til og fortjener det samme som vi andre har, sier daglig leder i Bybo, Marit Nybø.

Opptrappingsplan

I innspurten av valgkampen har Høyre, Frp, KrF og Venstre blitt enige om en opptrappingsplan der de blant annet skal styrke botilbudet til de rusavhengige. Nybø håper dette resulterer i langt flere boliger med oppfølging.

– Det er behov for boliger med litt oppfølging, med mye oppfølging, og små institusjoner for dem som behøver det. Det må være nok boliger så det er lav terskel for å komme inn. Det er altfor høy terskel nå for å få en varig bolig med gode tjenester, sier hun.

Kjell Gunnar har ikke gitt opp håpet om en bolig.

– Jeg har passert 50 år, og synes det er sjokkerende at de vil ha meg på hospits. Det hadde holdt lenge med en liten ettroms leilighet. Jeg klarer meg stort sett sjøl, men det er klart det kunne vært greit med noen å snakke med og støtte seg til enkelte ganger, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger